• Poštovani poslanici 25. saziva, u kasnim satima, trošimo posljednje sate proljećnog zasijedanja, otvaram 13. śednicu, po dogovoru s osnovnim motivom Izvještaja o radu Anketnog odbora, a dobili smo i nekolika predloga za proširenje dnevnog reda. Ja bih predložio da ih ne nabrajam, uračunavajući ovaj koji će stići, računam da je stigao kolega iz Pozitivne, a da ovo ostalo sačeka, jer nećemo moći, ja mislim, do kraja ozbiljno da razmotrimo, imamo osjetljive zakone, pa onda izbor i imenovanja. Moramo sve završiti do 12 h. Po Ustavu ja više ne predsjedavam od 12 h. Izvolite.
 • Gospodine predsjedniče, ne ulazeći u meritum zakona koje ste predložili, ali podsjećajući na ono što su bili dogovori u prethodnim danima ovdje u Parlamentu kada smo imali situaciju koja nije baš bila redovna u ovom parlamentu, kada smo imali blokirano glasanje, tada ste vi kazali i saopštili ideju da razumijete inicijativu koja dolazi od kolega poslanika, da je u dobroj namjeri da se ispravi greška drugih koji su napravili u pravnom sistemu Crne Gore i tada ste predložili da razumijete tu potrebu da se ispravi ta greška, čak zahvaljujući kolegama koji su pokrenuli ovu inicijativu, i saopštavajući da bi bilo dobro da se pripremi paket zakona koji bi omogućio da se ta pravna greška ispravi, tako sam ja razumio, da se dođe do nekih pravednih rješenja koja bi imala svoj ekonomski rezon. Jutros kad smo počeli sjednicu i sami ste otvorili tu dilemu da li da idemo s ovim zakonima ili ne, koje su predložili kolege iz Demokratske partije socijalista, da bi ispravili sistemsku grešku koju su proizveli drugi. Kazali ste - nemojmo sada na ovoj sjednici kada se razmatraju amandmani na Ustav, važna tačka, tako smo je na zadovoljstvo svih nas i završili. Kazali ste hoćemo na ovoj sjednici, kada budemo imali izvještaj Anketnog odbora, tehnički izvještaj Anketnog odbora, tako da vjerujem da ostajete dosledni tim najavama. Samo podsjećanja radi na tu hronologiju u posljednjih desetak dana koja je bila povodom ove dobre namjere, ponavljam, da se ispravi tuđa greška. Hvala.
 • Ja sam dao sugestiju a sve će ići na glasanje, shodno proceduri. Imamo predloge Jelića i Vukčevića i kolega Šehovića i Vukčevića. Tako da imamo dvije grupe zakona iz te oblasti i imamo Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici kolege Damjanovića i imamo Predlog za izbor i imenovanja kolege Bojanića. To je, po ovom rasporedu, sedam tačaka. Ja sam samo dao uvod, a vi ćete glasati. U želji da pripremim za glasanje moguće dileme, idemo redom. Kolega Daniloviću, izvolite, o proceduri.
 • Vjerovaćete mi na riječ da nijesam nešto željan u ovo doba da se jurimo po proceduri, ali da zamolim kolege, negdje svjesno, svojevoljno moramo odustati od ovoga svega i odraditi ono što je neophodno, na što smo se obavezali do isteka ovoga radnog dana, do ponoći moramo završiti Anketni odbor. Imate zainteresovane za diskusiju, ako prođe ovo sve što je najavio gospodin Krivokapić, ne znam šta dobijamo. Šta se dešava sa time u 00 sati? Hoćete li da počnemo, pa da se kao računa da smo krenuli pa da ne uradimo ništa? Bolje da napravimo vanrednu sjednicu u avgustu. Imam potpuno razumijevanje za ove stvari i namjeru dobru da se vidi šta ćemo sa igrama na sreću, ali mi to prosto fizički ne možemo noćas da stignemo. Za sjutra imamo već prvu vanrednu sjednicu. Dakle, predlažem, ako je ovo neophodno, hitno, zakažite, imaćete našu podršku, da zakažemo zajedno vanrednu sjednicu, predsjednik tu ne mora biti na našoj strani, ni protiv, ali prosto mi ne možemo da stignemo ovo večeras da završimo i vi to znate kao i ja.
 • Hvala. Kolega Damjanoviću, izvolite.
 • Zahvaljujem, predsjedniče. Poštovani građani, Kao doprinos i ovoj vašoj inicijativi, hajte da rasteretimo raspravu i da podržim predlog kolege Danilovića, ja ću kao prvopotpisani na Predlog izmjena i dopuna Zakona o energetici povući ovaj predlog i ostaviću da se razmatra početkom oktobra na vanrednoj sjednici.
 • Hvala, kolega Damjanoviću. Kolega Šehović, izvolite.
 • Hvala, predsjedniče. Poštovane kolege, dozvolite mi samo dva razloga da navedem zbog čega smatram da treba da imamo razumijevanja i da proširimo dnevni red sa ova tri zakona i sa zaključcima koje smo predložili. Govorim samo o ekonomskim razlozima, da ne ulazimo u političku argumentaciju. Prvi razlog je taj što fiskalni efekat izmjena poreza na dodatu vrijednost, na način što smo prepoznali i igre na sreću kao djelatnost koja podliježe oporezivanju PDV-om nula. Država Crna Gora, ako ostane stanje kakvo jeste, sada će prihodovati 0 eura po tom osnovu. Ako proširimo dnevni red, nađemo proceduralni način da razgovaramo o tome, ne govorim o konačnom tekstu koji će biti usvojen, mislim da to može biti dovoljan argument da idemo i da tražimo proceduralno rješenje. Ne insistiram da to bude sad, ali hoće li rasprava početi danas, a nastaviti sjutra, ako ima proceduralnih mogućnosti za to, ili da danas završimo, kako hoćete. Ja kažem samo ključni argument je taj što, ako ovo ne odradimo sad, pitanje je kad ćemo naredni put biti u situaciji da razgovaramo o ovim stvarima. Izmjene su kratke, tretiraju samo dva člana, država će biti uskraćena za važne budžetske prihode. Hvala.
 • Ja sam ovo shvatio kao obrazloženje, ovo je obrazloženje kolege Šehovića. Da čujemo predlog kolege Vukčevića ili Jelića za proširenje dnevnog reda.
 • Zahvaljujem, predsjedniče. Uvažene kolege, mi smo, kada je u pitanju obrazloženje i na prethodnoj sjednici saopštili razloge zbog čega smo krenuli u ovu inicijativu i u skladu sa dogovorom sa vama smo upravo predložili da na ovoj sjednici uvrstimo u dnevni red ovaj predlog. I upravo znate da smo povukli, da ne bi došlo do blokade rada Parlamenta, na prethodnom zasijedanju. O razlozima je govorio kolega Šehović, sa kojima se ja potpuno slažem. Mislim da je sasvim dovoljno u obrazloženju i da se ove tačke uvrste u dnevni red i razmotre, prije svega imajući u obzir ekonomske posljedice koje mogu nastati o kojima je kolega Šehović govorio. Zahvaljujem.
 • Hvala. Čuli smo obrazloženja, moraćemo na glasanje. Moj apel nije urodio plodom, u jednom dijelu jeste. Zahvaljujemo na tome. Idemo da glasamo. Imamo predlog da se u dnevni red uvrsti Prdlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Predlagači kolega Vukčević i Jelić. Izvolite. Ko je za,protiv i uzdržan? Hvala vam. Glasao je 61 poslanik, 40 za, 20 protiv, 1 uzdržan. Predlog je dobio potrebnu većinu da bude u dnevnom redu. Druga kombinacija je kolega Šehović i Vukčević. Dva su zakona, možemo zajedno jer su vezana, jedan je o porezu na dohodak fizičkih lica, drugi na izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću. Možemo zajedno da ih glasamo. Hvala. Zajedno ih glasamo, o sudbini dnevnog reda. Izvolite. Hvala vam. Glasalo je 59 poslanika, 41 za, 18 protiv, nije bilo uzdržanih. Konstatujem da i ove dvije tačke su sastavni dio dnevnog reda, tačka tri i četiri. I da li ćemo imati petu tačku, da vidimo, to je Izbor i imenovanja. To su radna tijela i tako nešto, ne znam. Stavljam na glasanje predlog kolege Bojanića da se uvrsti u dnevni red Izbor i imenovanja u Skupštini. Izvolite, ako stignemo. Hvala vam. Glasalo je je 67, za je 33, 18 protiv, 16 uzdržanih. Nije dobio potrebnu većinu, za malo ali nije dobio potrebnu većinu. Hvala vam. Imamo ukupno četiri tačke dnevnog reda - Izvještaj i tri zakona. Krećemo u dnevni red. Dogovor je o Izvještaju Anketnog odbora. Ne morate, ali izvolite.
 • Ja mislim da je jedinstven slučaj da glasamo o predlogu, o našem rasporedu članova našeg kluba u odborima, radnim tijelima Skupštine i da kolege iz DPS-a glasaju protiv i da ne dozvole da sprovedemo odluku našu u parlamentu.
 • Radi se o vremenskim razlozima i ništa više, jer je već kasno, 20 do 10, nećemo bojim se ni ovo stići. Izvolite.
 • Ne radi se o tome, ne proceduralno je zato što je stvarno jedinstven slučaj, apsolutno nije slučajno, tako da bih se ja zahvalio kolegama iz DPS-a što ste nam pomogli u shvatanju i razumijevanju nekih stvari koje se dešavaju kod nas u stranci. Hvala vam puno, jer kažem, mnogo ste nam pomogli da bismo najzad razumjeli procese koji se dešavaju kod nas.
 • Idemo na prvu tačku dnevnog reda. Precizno, član Poslovnika na koji se pozivate.
 • Zahvaljujem, predsjedniče. Ja sam samo htio da, zbog toga što sam se prijavio za diskutujem povodom ove prve tačke dnevnog reda. Vi ste rekli da ne mogu, samo mogu članovi Anketnog odbora. Hoćete li mi objasniti na osnovu čega ja ne mogu da diskutujem, ne znam zbog čega.
 • Kolega, ja još nisam ništa rekao. Prema tome, uz svu vašu vidovitost, ja još nisam ništa rekao, a možete pogledati stenogram. Ja sam samo otvorio tačku dnevnog reda i rekao, neuspješno pokušao da kažem da imamo Izvještaj Anketnog odbora i da smo dobili tehnički izvještaj o radu. Kolega mi je odgovorio da to traje najviše dva sata, a onda smo dogovorili, imajući u vidu koliko je sati, da govore samo članovi Anketnog odbora, predsjednik i zamjenik po 10 minuta, a ostali po pet. I to je politički dogovor. Izvolite.
 • Izvinjavam se. Ako mogu da dobijem pojašnjenje od predsjednika, vidjeli ste, na početku, principijelno smo tražili da se ne proširuje dnevni red, da raspravljamo o Anketnom odboru, da imamo dva sata, tvrdimo da ne možemo da stignemo, rekao sam vam da imamo četiri zainteresovana iz našeg kluba da govore, tri člana Anketnog odbora. Dakle, evo ja sam tada samoinicijativno rekao četiri i samo me interesuje, predsjedniče jedno. Šta se dešava sad, ukoliko u 12.00 konstatujemo da smo završili dvije tačke, šta se dešava sa preostale tri.
 • To je nekad inače bila praksa, sad na sreću nije. Završena je sjednica i te tačke koje nijesu razmatrane moraće biti ponovo uvrštene u dnevni red. Ajmo da krenemo da bismo ugrabili malo vremena. Znači, nijedan poslanik, problem nije greda, što bi se reklo, riješićemo to. Riješili smo i ranije neke slučajeve i idemo dalje. Ajde da krenemo jer ćemo tako poštedjeti tog poslanika. Krećemo. Poslaniče Pavloviću, izvolite, kao predsjednik Anketnog odbora, izvolite.
 • Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovane koleginice i kolege, poštovani građani Crne Gore, ako uopšte iko gleda u ovom trenutku televiziju, i ako smo mi na TV-u, a čini mi se da jesmo, dakle i građanke i građani Crne Gore, Tri su uslova, poštovane građanke i građani Crne Gore, i to vi, nadam se veći dio vas, makar dobro zna za nastavak naših evropskih integracija. To nam je vrlo jasno poručeno iz Brisela i jedan od, ili preciznije da kažem, ne samo za nastavak nego baš onako da budem najprecizniji, dakle za otvaranje poglavlja 23 i 24, vrlo jasno nam je rečeno da su tri uslova pred nas postavljena. Jedan od ta tri uslova jeste rasvjetljavanje afere Snimak, i to u oba njena aspekta. Jedan je politički aspekt, dakle pitanje političke odgovornosti, utvrđivanja političke odgovornosti aktera afere Snimak. I to je povjereno Parlamentu Crne Gore. A drugi aspekt je krivično pravni i očekuje se da u krivično pravnoj atmosferi, vrlo jasno, sa rezultatima, valjda u neko dogledno vrijeme, a evo prošlo je već par mjeseci, ja koliko znam nemamo nikakve konkretne rezultate još oko toga. Mislim očekuje se da nešto oko toga uradi Vrhovno državno tužilaštvo. Dakle, nakon više od 50 dana rada, moram reći i moram usput, ne usput nego prvenstveno u stvari pohvaliti i tehničku podršku koju smo imali od strane zaposlenih u Skupštini koji su bili zaposleni da nas podržavaju, i pravnih savjetnika i kolega članova Anketnog odbora, moram reći, prosto nakon 50 i nešto dana, vrlo napornoga rada, ja moram priznati, moram priznati da ova Skupština i ovaj Anketni odbor, i to moram da kažem sa žaljenjem, čak da kažem sa razočarenjem, dubokim razočarenjem, priznajem pred crnogorskom javnošću i pred ovim parlamentom, da ovaj parlament i ovaj anketni odbor nije ispunio zadatak koji je pred njega postavila ova skupština, nije ispunio zadatak i očekivanje koje je od nas očekivalo i koje od nas očekuju naši sagovornici u Evropi, naši sagovornici u Briselu, naši sagovornici u Evropskoj komisiji. To je moja ocjena. Zašto to kažem? Pa prosta je stvar, od ove skupštine se vrlo jasno očekivalo da upotrijebi sve mehanizme, da ispita i ustanovi političku odgvoornost aktera afere Snimak. Jednostavan zadatak. Ova skupština je upotrijebila najmoćnije oružje koje ima na raspolaganju, definisano svojim Poslovnikom, pardon, otvorila je parlamentarnu istragu, formirala Anketni odbor i 50 i nešto dana, mi smo, kao što sam već rekao, veoma naporno radili i na kraju mi smo imali pred nama tri dokumenta, tri izvještaja u kojima, u jednom od njih, onom izvještaju koji je predložio Demokratski front i koji ima 30-ak strana, vrlo detaljno, vrlo argumentovano, konstatovana je nedvojbena politička odgovornost određenog broja aktera afere Snimak, i predložene su vrlo konkretne sankcije. U drugom dokumentu koji je predložen, takođe, od kolega iz Socijaldemokratske partije predloženi su određeni zaključci sa kojima ja konkretno sam bio veoma razočaran. I u trećem dokumentu koji je ponuđen kao predlog izvještaja, od strane kolega iz Demokratske partije socijalista, da kažem, stavljene su na papir, materijalizovane su sve one tvrdnje, koje su oni tokom ovoga perioda, neprestano ponovljeno iznosili, a to je, osnova toga je jedna tvrdnja da je u stvari afera Snimak nepostojeća afera, izmišljena afera, da su svi oni koji su povjerovali u to da tu postoje neki elementi, koji su protivzakonitih radnji, da su u stvari zavedeni, tako da su ispali zavedeni i ovi u Evropskoj komisiji, koji su tražili od nas da rasčistimo tu priču i oni američki diplomate koji su tražili od nas da rasčistimo tu priču i svi ostali koji su tražili od Crne Gore i od crnogorskog parlamenta da tu priču rasčiste, da rasčisti u političkom dijelu, svi su oni zavedeni navodno, a sve je divno i krasno u ovoj državi, a mislim da crnogorska javnost jako dobro zna do koje mjere je to jedna ordinarna neistina. Dakle, mi, kao što nadam se jedan dio javnosti zna, kao što je informisan jutros na zadnjoj sjednici Odbora, nismo uspjeli da usvojimo niti jedan od tih izvještaja. I prinuđeni smo, po sili zakona, da pred ovaj parlament idemo sa tehničkim izvještajem. Ja zaista mislim, duboko sam razočaran i zaista mislim da je to jedna od najgorih poruka koju smo mogli da pošaljemo Evropi. Evropa nam je povjerila zadatak da ispitamo političku odgovornost, da ustanovimo političku odgovornost konkretnih osoba i da pokažemo da li ovaj Parlament ima ili nema kapaciteta da utvrdi političku odgovornost unutar ove države. Poruka koju smo danas poslali, glasajući na odboru ne dajući zakonski kvalifikovanu podršku niti jednom od predloga i opredjeljujući se za tehnički izvještaj, mi smo poslali Evropi poruku da ovaj Parlament i ovaj Anketni odbor nema dovoljne političke volje da se suoči sa ovakvim, po mom mišljenju monstruoznim djelovanjem partije koja sebe naziva Demokratskom partijom socijalista. Dakle, pokazali smo, poštovane koleginice i kolege da ova Skupština nema kapacitet, da započne proces obnove odgovornosti na ovoj političkoj sceni u ovoj državi. Odgovornosti koja je potpuno nestala. Potpuno izbrisana. Jer, jedna samo jedna neodgovorna vlast, koja se ne boji ni suda, ni Boga, može da ovako raskući jednu državu, koja pri tom posjeduje značajne resurse, koja nije baš sirotinjska kuća. Samo jedna neodgovorna vlast može da ovu državu pretvori u vlasništvo osvjedočenih kriminalaca sa potjernica i takozvanih bezbjednosno interesantnih osoba, koje dolaze čak i u ovaj Parlament. Samo jedna neodgovorna vlast koja se ne boji ni Skupštine, ni Anketnog odbora, ni suda, ni tužioca, ni Boga, samo jedna takva vlast može da pretvori jednu ovakvu državu u koloniju stranog kapitala, kako reče u jednom trenutku čelnik ovoga Parlamenta. Ova istraga je poštovane koleginice i kolege, poštovane građanke i građani Crne Gore, nedvosmisleno pokazala ono što svako u Crnoj Gori zna. DPS je stvorio sistem koji postoji i funkcioniše već 15 godina i zahvaljujući tom sistemu, partijski se kontrolišu svi aspekti svakodnevnog života, svakog građanina Crne Gore. Stvoren je sistem koji dijeli Crnu Goru na, kako reče jedan od ovdje komšija u ovoj sali na njihove i na naše, sistem političke segregacije, to je sistem političke segregacije u kome naši nemaju nikakva prava koja im garantuje Ustav ove države, koji ovako slavodobitno dobitno mijenjamo večaras. Šta znači Ustav koji mijenjamo, ako se ne poštuje, ako se gazi svakoga dana. Dakle,naši nemaju nikakva prava, a njihovi ta prava ostvaruju sve dok glasaju za DPS, a kada prestanu da glasaju slučajno, odmah se brzo utvrdi,jer je sistem tako senzitivan da odmah to registruje i oni gube sva prava koja su do sada imali. Sve ovo smo svi mi znali u Crnoj Gori i nije Anketni odbor otkrio ništa novo. Anketni odbor je ustvari samo ogolio monstruozni neljudski sistem koji funkcioniše u ovoj državi. Dakle, nije ključni izazov pred Anketnim odborom bio da dokazuje nešto što je opšte poznato svakome u Crnoj Gori. Svakome. Ključni izazov je bio političke prirode. Znači ključni izazov je bio, poštovane koleginice i kolege, poštovane građanske i građani Crne Gore, da pokažemo da postoji većina u ovoj Skupštini, koja ima političku odgovornost prema evropskim integracijama Crne Gore, koja ima politički patriotizam za budućnost Crne Gore i koja ima političke hrabrosti koja da tako kažem ima petlju u ovome Parlamentu, politička većina da povuče crtu i da kaže neće biti više partijskoga zapošljavanja,neće biti više zloupotrebe socijalnih davanja, neće biti više ucjenjivanja glasača, neće biti više ciljanog brisanja,kako reče poštovana uvažena gospođa na odboru glasača druge strane. Neće više toga biti. Konačno ćemo doći u poziciju da imamo jedne fer, poštene, čiste izbore. Dakle, ja sam se nadao da će se naći u ovoj Skupštini većina, koja će staviti tačku na divljanje DPS-ovih aktivista na terenu, kako smo vidjeli, recimo u Pljevljima i da konačno, kako da stave tačku.Tako da će utvrditi konkretnu političku odgovornost konkretnih odgovornih političara za njihovo činjenje i za nečinjenje koje smo bili u prilici da vidimo i da se osvjedočimo kroz razmatranje afere snimak.To je ispit na kojem je, po mojem mišljenju ovaj Parlament pao i pao je i Anketni odbor. Poštovane građanke i građani Crne Gore, osjećam potrebu da vam se svima ja lično izvinim, svima koji su bili u prilici da čuju moje izjave u kojima sam ja izražavao nadu, da će Anketni odbor završiti svoj rad sa nekim izvještajem koji neće biti tehnički u kojem će biti konkretne ocjene, konkretne osude, konkretne mjere i ticaće se konkretnih ljudi, konkretnih osoba. Ja moram da kažem, da sam vas prevario, jer su i mene prevarili. Prije nedelju dana, u pokušaju da pronađemo neki konsenzus da ovaj Anketni odbor ne bi završio rad sa tehničkim izvještajem u kojem nema ništa. Upravo, da kažem, u naporu da pronađemo neki konsenzus prije nedelju dana Demokraski front je predlog svojih zaključaka dao jednome od koalicionih partnera u vlasti. I nedjelju dana smo čekali neki odgovor i nakon nedjelju dana, budući da odgovora nije bilo, shvatili smo, da ustvari taj partner koji često sebe želi predstaviti kao bardom evropskih integracija u stvari ne želi da se dogovara oko bilo kakvoga izvještaja koji će sadržati neke konkretne mjere. Poslije nedelju dana mi smo ukapirali da je Anketni odbor ustvari kolateralna žrtva koja je prinijeta na oltar opstanka jedne koalicioje koja se po svim ostalim šavovima raspada da ne pominjem sad sve zakone.
 • Ne treba toliko dugo da shvatim da vi pričate već tri minuta duže.
 • Dozvolite samo, mislim da vas ne tangira to što sam pomenuo ovo vezano za pokušaj pravljenja koncenzusa. Dakle, evo samo još dvije rečenice. Dakle, mi smo uložili sve napore, zaista ja sam i lično i kolege iz Demokratskog fronta uložili sve napore ne bi li ovaj Parlament poslao Evropi jedan evropski odgovor koji će otvoriti vrata za poglavlja 23, 24 i desilo se to što se desilo.Mislim da smo poslali strašno loš odgovor i ja moram da kažem da će Demokratski front, s obzirom na ovakvu reakciju ostalih, na ovakvu reakciju, da kažem iz parlamentarne većine, na koju je naišao naš predlog o pravljenju jednoga izvještaja, koji bi sadržao neke konkretne mjere, Demokratski front će povući vrlo konkretne političke poteze. Samo na kraju, dozvolite da se zahvalim na zaista nesebičnoj saradnju i radu svima koji su pomagali radu ovoga odbora, da se zahvalim kolegama u odboru koji su radili, tehničkoj službi i savjetnicima i naravno da se zahvalim medijima crnogorskim koji su veoma uporno pratili ono što radimo i koji su nam pomogli da svoj rad, makar tokom funkcionisanja odbora prezentiramo crnogorskoj javnosti. Hvala.
 • Hvala vam. Kolega Damjanoviću, izvolite, kolega Simović je bio voljan da vam ustupi svoj redosljed.
 • Trudiću se da se uklopim u zadato vrijeme, kako bi ostale kolege mogle da daju svoj stav. Dakle, bio sam jedan od onih koji je i sam kritikovao kada je stigao tehnički izvještaj povodom afere Telekom i naravno sada ću da kažem da i sam osjećam odgovornost, zašto imam opet na čelu tehnički izvještaj i to nije dobro ni za ovaj Parlament, to nije dobro ni za državu Crnu Goru i definitivno moramo nešto da mijenjamo u mehanizmu parlamentarne istrage. Drugi put smo pali na ispitu sa željom da do anketnih odbora nikada više ne dođe i da se zloupotrebe državnih resursa od sada kažnjavaju zatvorom,kako je i uređeno amandmanom SNP-a, koji je juče po .... Krivičnoga zakona, mogu samo da kažem, da, bez obzira, što imamo tehnički izvještaj, i što imamo predlog izvještaja koji nisu dobili potrebnu većinu, bitno je da javnost bude obaviještena o svemu tome i da sama izlučuje zaključke. Naravno, ovdje ću zamjeriti, zašto nije ispoštovan dogovor jutros Anketnog odbora i zašto tehnički izvještaj koji nam je na stolu ne sadrži dokumentaciju, koja je shodno Zakonu o parlamentarnoj istrazi od mene i kolege Gojkovića, tražena da bude dio. Tu, prije svega, mislim na presudu u Herceg Novome, za krađu ličnih karata, odnosno za lične karte koje su plaćane da se ne izlazi na izbora, tu govorim o bijeloj knjizi i tu govorim o onome što smo ja i kolega Gojković inicirali, a to je saradnja sa Vrhovnim državnim tužilaštvom. To je bio dogovor i to je trebalo da bude sastavni dio tehničkog izvještaja. Naravno, rečeno je da to nije urađeno namjerno, ali šta god da bude u zapisnicima o radu Anketnog odbora ostaće dokumentacija, ostaće presude suda u Herceg Novom pravosnažne gdje su lica osuđena, jer su kupovale lične karte za potrebe DPS-a. Ostaće bijela knjiga,kao dokument koji je prvi put na taj način ušao u skupštinske spise i akta. Ovo je vrhunac zloupotreba koji su ikada rađene u Crnoj Gori. I ovo danas, što mi raspravljamo i ovo što je Anketni odbor radio je ništa u odnosu na zloupotrebe koje su rađene, a koje su identifikovane u bijeloj knjizi, opcije za zajedničku državu,nakon referenduma. Podsjetiću ja kolege držimo se ovdje izbora i za mnogo manje glasova.Država za dvije i po hiljade glasova, to jest za dvije i po hiljade glasova je ostvarena nezavisna Crna Gora na referendumu. Za pet hiljada glasova je Milo Đukanović, postao predsjednik u odnosu na Momira Bulatovića nikada nije bilo ovolike buke, jer tada vjerovatno je neko mislio prvo država, pa demokratija. Teško ide kada se kaže prvo država pa demokratija, a svjedoci smo svi mi ovdje. No, danas imamo dva poluvremena. Prvo poluvrijeme koje završava sa ovakvim radom Anketnog odbora i ovakvom parlamentarnom istragom i to se više nikada neće ponoviti, ubijeđen sam. Drugo poluvrijeme, nakon ustavnih promjena koje smo danas ovdje usvojili, dovešće do toga da će oni organi koje izaberemo, umjesto dosadašnjeg tužioca i predsjednika Vrhovnoga suda i tako dalje, pozabaviće se oni i sa informacijama koje je Anketni odbor dao i sa svim onim što smo mi kolege iz opozicije teškom mukom uspijevali da radimo na tom Anketnom odboru, kroz anketiranje lica i kroz pokušaj da dobijemo inromacije drugih organa. Sada, nakon ustavnih promjena, kada dobijemo promjene u institucijama one će raditi svoj posao i one će uraditi nešto što mi nijesmo mogli. Ako mi nijesmo mogli u zoni političke odgovornosti, oni će moći u zoni krivične odgovornosti za svakoga ko je zloupotrijebio resurse. Ja ću reći ono što sam jutros rekao, uvaženom kolegi Orlandiću. Bili smo blizu da podržimo zaključke koje je gospodin Orlandić predložio, jer konstatacije u predlogu koji nije dobio većinu, a ja i kolega Gojković smo bili uzdržani, o tome da polovična saznanja koja su mu bila dostupna Anketni odbor konstatuje da pojedini stavovi DPS-a ne doprinose razvoju povjerenja u demokraske izbore i stav da Skupština poziva DPS da procijeni posljedice političke odgovornosti i funkcioneri tog članstva i tako dalje, su jaki, a posebnu težinu imaju, što dolaze od gospodina Orlandića, koji je ovdje našao i nadam se zonu samokritičnosti, jer gospodo, ne zaboravimo da je zloupotreba državnih resursa korišćena ne samo od DPS-a,nego i od SDP-a, koji je bio dio koalicije na tim izborima. Koliko je hiljada glasova od tih zloutrijebljenih otišlo na konto DPS i mandata i SDPa,mandate ja ne znam, ali znam da je ovo bio hrabar pokušaj kolega Orlandića i tražili smo samo da promijeni tri riječi. U prvom stavu na osnovu prikupljenih informacija i dokumenata kaže predlog gospodina Orlandića:"ne može se pouzdano utvrditi "i tako dalje da je na organima DPS-a bilo, mi smo tražili da postoje elementi za sumnju i ovo je bilo dovoljno da podržimo ovaj izvještaj da dođemo do maksimalne saglasnosti i da mi naš posao u zoni političke odgovornosti odradimo. Nije bilo volje, kolega Orlandić je korektno obrazložio da bi se promijenio duh i suština samih zaključaka. Ostali smo pri izvještaju, pri izvještajima koji su podnijeti od strane kolege Pavlovića, koji je podržan od strane nas iz SNP-a, ostalo se pri izvještajima koji su podnijeli kolege iz DPS-a, rekao sam da taj izvještaj em što nije samokritičan je ipak, pokušaj da se odgovornost apsolutno odbaci i naravno izvještaj kolege Orlandića koji nije dobio takođe potrebnu većinu. Da zaključim. Dakle, bez obzira na rezultate rada Anketnog odbora, imamo javnost koja je pratila cio proces i nadam se nakon dovođenja, odnosno saglasnosti o novim ljudima u čelnim institucijama Crne Gore, imaćemo nastavak ove priče na način na koji to rade ozbiljne države u Evropi. Zahvaljujem.
 • Hvala. Ja bih volio da mi vi oštampate i prvo izdanje te knjige, kako je nastala ta država, pa da uporedimo. Pošto je valjda prvo morala nastati da bi nestala.Izvolite. Komentar, a između članova odbora vi ste navikli. Izvolite.
 • Hvala gospodine predsjedniče. Ja da odgovorim na pitanje koje je postavio kolega Damjanović na početku.On je postavio pitanje zašto se u izvještaju ovom tehničkom ne nalazi nešto što treba da se nalazi. Ja sam samo želio da odgovorim na to pitanje kolege Damjanovića, da ga podsjetim, u stvari, da od početka imamo jednu tendenciju unutar Anketnog odbora od strane parlamentarne većine da se svi materijalni tragovi uklone.Ja samo da podsjetim na jedan ortodoksni nonsens, ja ne znam kako drugačije da ga nazovem, na nespremnost Anketnog odbora, to jest parlamentarne većine da dozvoli da se sjednice Anketnog odbora snimaju. Zamislite molim vas to. Znači polovina Anketnog odbora je na početku bila protiv toga, protiv mojeg predloga da se sjednice Anketnog odbora snimaju. Očigledna je bila potreba da se svaki mogući trag o radu Anketnog odbora, materijalni trag ukloni. Ja samo želim da kažem kolegi Damjanoviću da, što se tiče konkretnog njegovog pitanja, u stvari amandman koji su on i kolega Gojković jutros podnijeli u kojem se pominju dokumenti, pominje se i ta presuda, pominje se i bijela knjiga kao izvor dokumenata na koji će se neka buduća istraga, a biće ih sigurno i to vrlo brzo osloniti. To je ušlo u izještaj. Prihvaćeno je od strane predlagača i to je sada u arhivi Skupštine. Po tumačenju koje sam ja dobio u tehničkom izvještaju ne može se koristiti pravo koje je propisano u zakonu, da izuzeto mišljenje postaje sastavni dio izvještaja, znači od generalnog sekretarijata sam dobio tumačenje da to ne važi za tehnički izvještaj, to mi se ne dopada i tako dalje, ali to je prosto činjenica, ali ono što...
 • Hvala vam. Ne možete mijenjati ovdje,nema zamjene poslanika. Kolega Simović, izvolite.
 • Gospodine predsjedniče Parlamenta, Ne bih trošio previše riječi,ni vremena, podsjećajući na cilj i motiv inicijatora i kreatora takozvane afere snimak. Najkraće. Trebalo je opravdati izborni poraz na prethodnim parlamentarnim izborima i istovremeno unaprijed pribaviti alibi za očekivani poraz na predsjendičkim izborima. Opravdati poraz i na parlamentarnim i na predsjedničkim izborima, na kojima su po ocjeni OEPS-a i Savjeta Evrope građani napravili slobodan izbor, a izbor je održan profesionalno i efikasno. Citiram izvještaj Misije OEBS-a i Savjeta Evrope. Podsjećanja radi, na trećoj sjednici održanoj 30.aprila ove godine, glasovima Demokratske partije socijalista, usvojili smo dnevni red sa tačkom 12. Prijedlog otvaranja parlamentarne istrage i osnivanja Anketnog odbora o aferi snimak. Ponavljam, 30 aprila. Međutim, rasprave nije bilo,nije formiran Anketni odbor, jer inicijatora i kreatora ove priče nije bilo. Bili su još uvijek ljuti zbog poraza, ljuti su bili i na evropske zvaničnike, ljuti su bili i na konačne odluke nadležnih državnih institucija, bojkotovali su Parlament Crne Gore. Podsjetiću i na 31.maj, kada smo na sedmoj sjednici usvojili zaključke o izgrađivanju povjerenja u izborni proces, otvorili parlamentarnu istragu i formirali Anketni odbor. Podsjetiću da su tada mnogi očekivali da Demokratska partija socijalista ne bude dio dogovora, ne bude dio konsenzusa, bili su demantovani. Demokratska partija socijalista i tada, kao i danas, kada smo usvojili ustavne promjene, mi ovdje sa većinom poslanika u parlamentu, velikom većinom i danas je dala ključni doprinos za razvoj dijaloga, pokazuje svoju posvećenost razvoju demokratskog društva, jačanju vladavine prava, davanju odgovora za ono što su unutrašnje potrebe našeg društva, ali i naše obaveze koje proističu iz našeg evropskog cilja i naše potrebe da budemo dio porodice evropskih naroda i država. Realizaciji značajnih aktivnosti pristupili smo sa različitim stepenom odgovornosti. Neki su odgovorno radili na svim važnim temama, radili odgovorno i na plenarnim zasijedanjima i na Ustavnom odboru i na radnoj grupi za dalju izgradnju povjerenja u izborni proces i na Ankentnom odboru. Pojedine kolege poslanici, imali su selektivan pristup, selektivno su bojkotovali parlament. Bile su prazne stolice uglavnom na Ustavnom odboru, a danas nijesu podržali ustavne promjene, nijesu bili dio ključnog doprinosa za nove iskorake Crne Gore na evropskom putu. Na radnoj grupi za dalju izgradnju povjerenja u izborni proces svi smo radili odgovorno i uvjeren sam da ćemo tako i nastaviti. U dobroj atmosferi i zajedničkoj namjeri i zajedničkoj potrebi da dodatno unaprijedimo izborni proces i u toj zahtjevnoj oblasti dostignemo evropske standarde i realizujemo preporuke posmatračkih misija OEBS-a i Savjeta Evrope. Na žalost, negativna energija demonstrirana je na Anketnom odboru gdje se pokušalo suditi Demokratskoj partiji socijalista. Osnovne teme na Anketnom odboru bile su pojedinačne diskusije, pojedinačna mišljenja, pojedinačni iskazi na sastancima Demokratske partije socijalista. Pojedinačne diskusije koje nijesu imale za rezultat zvanične zaključke i odluke organa Demokratske partije socijalista koje nisu proizvele zloupotrebu državnih resursa u političke svrhe, ni bilo kakvu diskriminaciju u ostvarivanju ustavnih i zakonima zagarantovanih prava uključujući i diskriminaciju po političkoj osnovi. Krakto o atomosferi o idejama koje su se čule a neke na žalost i realizovale na Anketnom odboru. Počelo se sa idejom da se preuredi skupštinska, kako je nazivamo Plava sala, gdje bi se odredilo posebno mjesto za osobe koje dolaze na razgovor sa željom da se zna gdje sjedi unaprijed optuženi i unaprijed proglašeni krivci, a gdje sjedi onaj koji je sebe zamislio i kao tužioca, i kao sudiju i tako se ponašao tokom cijelog rada Anketnog odbora. Postupalo se suprotno Zakonu o parlamentarnoj istrazi, slali su se zahtjevi u ime Anketnog odbora bez znanja Anketnog odbora. Anketni odbor umjesto da bude afirmacija demokratskog dijaloga u Skupštini Crne Gore, često je na žalost slao suprotne poruke. Prvi prijedlog izvještaja radio se bez prethodnog dogovora o metodologiji rada. Taj prijedlog inače obiluje mnoštvom netačnih, proizvoljnih i tendencioznih informacija. Prije nego što je bio na dnevnom redu Anketnog odbora, taj prijedlog izvještaja dostavljen je odabranim medijima koji su inače bili oglasne table kreatorima ove afere i mnogo toga još, ali ne bih sada o svemu tome. Ono što je važno napomenuti u radu Anketnog odbora je da su svi pozvani funkcioneri Demokratske partije socijalista se odazvali pozivu Anketnog odbora i time pokazali apsolutno poštovanje zakonske obaveze i time pokazali odnos poštovanja prema instituciji parlamenta. Članovi Anketnog odbora iz Demokratske partije socijalista su u svom izvještaju ponudili i zaključke. U jednom zaključku stoji, rasprava na Odboru je potvrdila da sastanci Demokratske partije socijalista koji su bili tema Anketnog odbora ni jednim svojim zaključkom, niti odlukom nijesu rezultirali zloupotrebom državnih resursa, kao ni diskriminacijom pojedinaca u ostvarivanju Ustavom i zakonima zagarantovanih prava. Na kraju, Demokratska partija socijalista je svojim aktivnim i odgovornim učešćem u osnivanju i radu Anketnog odbora pokazala odgovornost da razjasni sve ono što su bile nedoumice, makar i u pojedinačnim političkim stavovima njenih predstavnika koji su bezuspješno pokušali da se predstave kao njeni službeni stavovi i kao osnov za nezakonito postupanje i zloupotrebu državnih resursa u političke svrhe. Bez obzira na sve uvjereni smo da će ova parlamentarna istraga biti novi doprinos daljem jačanju kontrolne funkcije parlamenta i daljoj demokratizaciji crnogorskog drušva. Ovaj Anketni odbor je ispunio svoj zadatak. Ovaj Anketni odbor je došao do rezultata, došao je do činjenica, došao je do dokaza, došao je do informacija koji jasno govore da nije bilo zloupotebe državnih resursa, da nije bilo diskriminacije po političkoj osnovi. Koristim i ja ovu priliku da se svim članovima Anketnog odbora zahvalim na napornom radu i da se zahvalim na ovakvom dostignutom rezultatu. Demokratska partija socijalista, kao vodeća politička snaga, u do sada ostvarenim rezultatima Crne Gore, biće i dalje pokretačka snaga u dostizanju evropskih i evroatlantskih ciljeva, sa posebnom obavezom očuvanja i unapređenja ekonomske i socijalne stabilnosti Crne Gore na dobro svih građana Crne Gore. Hvala vam.
 • Hvala vama. Kolega Danilović.Izvolite.
 • Gospodine Simoviću, ne bih uzimao zadovoljstvo i privilegiju članovima odbora anketnog u ime DF da ste se držali samo rada Anketnog odbora. Ali, pošto ste vi dobar dio diskusije potrošili na kvalifikacije u Demokratskom frontu, o predsjedničkoj kampanji, onako sipali iz rukava iz ranije pripremljenog teksta moram da vam odgovorim. Ako ubijedite ove spolja koji su tražili da se ispita afera snimak, da afere nije bilo sa mnom ćete lako. Ne mogu da oćutim, a da vam ne kažem nije dovoljno inspirativno to što ste rekli ako ste čak i vrijeđali, zbog toga što ste čitali. Vi ste šef Kluba poslanika, mene obavezuje ovih 20 ljudi da ne dolazim ovdje sa spremljenim materijalima, i ako mi ih ima ko spremiti. Nego vas gledam u oči i kažem ono što mislim. To kako vi uvažavate svoje kolege govori da na ovakvu temu, tamo gdje ste vi bili prisutni ste navodno prethodno napisali izvještaj. Ja znam da vi nijeste. Jer da jeste, ne biste valjda radili dupli posao. Šef Kluba poslanika, ovo vam je moj savjet, parlamentarca 10-godišnjeg i malo više, ne može sebi da dopusti na ovakvu temu da čita i to i tačku i zapetu. To govori o ozbiljnosti vaših optužbi. Demokratski front nije ništa lažirao, nije učestvovao ni u kakvom lažiranju. Imao kandidata nezavisnog, podržao ga, podržale ga kolege iz opozicije, biračka volja nije ispoštovana i danas mi imamo i dalje pravog predsjednika a vi radite šta god hoćete. Neće vas odbraniti ta vaša apologija, pisana u ovaj sitan sat. Pročitana. To tako ne ide. Budite sigurni da Demokratski front nema šta da kaže viška niti da podnosi kome izvještaj, ako ste vjerovali da ste završili posao time što sebe ubjeđujete da je bilo sve u redu, onda neka vam to služi na čast, ali budite sigurni da ako smo mi izmislili aferu snimak, onda smo izmislili i evropske zvaničnike koji traže da se ona ispita, a nijesmo. Ovdje su vam bili prije desetak minuta. Ti ljudi koje nije izmislio Demokratski front, ti ljudi traže da se ispita afera snimak.
 • Kolega Simović, pravo na odgovor.
 • Gospodine predsjedniče, gospodine Daniloviću, ja sam čitao svoj govor koji sam ja pisao i vjerujem da je to praksa i odnos odgovornih ljudi prema javnosti Crne Gore, prema ovoj instituciji ,prema temi koja je na dnevnom redu i to je moj odnos uvijek bio i biće prema zadatim temama, odnos odgovornosti, odnos pažljive,odmjerene i odgovorne riječi. Gospodine Daniloviću, kažete da sam čitao svoj govor, da, ali gospodine Daniloviću kazaću i ja vama da vi te poruke šaljete iz poslaničkog kluba u ime partije, partija koje su već odavno pročitane. Pročitana je i vaša namjera, gospodine Daniloviću kroz ovu temu koju ste nametnuli Parlamentu Crne Gore i Anketnom odboru. Nametnuli izmišljenu temu, a nijeste dokazali ono što je bio sadržaj te vaše iskreirane afere, a ponoviću iskreirane ne slučajno znamo od koga. Vi ste bili samo u svemu tome izvođači , podizvođači. Gospodine Daniloviću, pitate me zašto u priči o Anketnom odboru pominjem predsjedničke izbore, pominjem parlamentarne izbore na kojima ste vi bili gubitnici. Pa zato gospodine Daniloviću, jer ste vi sa ovom aferom, ponavljam, htjeli da opravdate svoj poraz na posljednjih parlamentarnim izborima, odnosno da budem precizniji seriju svojih poraza i htjeli ste da prikupite unaprijed, da pribavite alibi za unaprijed očekivani poraz na predsjedničkim izborima. Dobili ste priliku, radili smo naporno prethodnih koliko, nepuna dva mjeseca. I šta je rezultat Anketnog odbora upravo ono što sam kazao, dokaz da je to bila iskreirana afera. A priča da Evropska unija sada želi rezultat kao što je vaša politička želja i vaša politička potreba. Ne. Evropska komisija traži rezultat u smislu osvjetljavanja ove teme koju ste vi nametnuli putem prezentacije i dokaza i informacija. Izvršena prezentacija dokaza od svih odgovornih ljudi koji su bili na razgovoruna Anketnom odboru i ponavljam, rezultat je da nije bilo zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe, da nije bilo zloupotrebe službenog položaja i da nije bilo diskriminacije u partijske svrhe. Svidjelo se to vama ili ne. Hvala.
 • Hvala, idemo dalje. Član Poslovnika. Kolega, tražite Poslovnik, a kažete da nije rekao istinu. U Poslovniku piše da je poslanik dužan da obavlja dužnost, da doprinosi dostojanstvu Parlamenta i tako dalje, ali on snosi odgovornost za ono što kaže, a ja ne procjenjujem vaše istine. Ovdje smo različitog shvatanja istine. Za ono što je za vas istina za mene je prijetnja. Izvolite.
 • Dobili smo tehnički izvještaj. Nije dokazano da nije bilo zloupotreba. Zar stvarno mislite i očekujete od ikoga da vjerujem da nijesmo čuli ono što smo čuli i da nijesmo pročitali ono što smo pročitali? Znači, nije dokazano da gospoda Jelić, Vukčević, Đukanović i ostali nijesu ono rekli nego je samo zbog pariteta i to građani Crne Gore treba da čuju zbog pariteta u Komisiji gdje ste vi kao partijski vojnici glasali kako ste glasali nije moglo da se dođe do usvajanja izvještaja. Činjenično stanje je takvo da nije dokazano da nije bilo zloupotreba, već samo da se nije mogao usvojiti ni jedan izvještaj.To je sve. Izvinjavam se.
 • Procedura je da dobijete odgovor. Nije procedura nego je rasprava.
 • Još jedan utisak koji nijesam saopštio u ovom svom pisanom govoru na kojem mi je zamjereno, odgovorno pisanom govoru. Očekivao sam da će poslije svega ovoga, ako nije svih ovih dana, bilo upućeno izvinjenje, da će se makar večeras čuti riječi izvinjenja. U odnosu na sve ove optužbe koje su saopštavane u svim prethodnim danima na sve ove konstrukcije koje su saopštavane očekivao sam makar priznanja, vi to nikada nećete priznati, ali to je javnosti Crne Gore poznato. Vi kako je vrijeme odmicalo u raspravi u radu Anketnog odbora, vi ste pokazivali sve manju energiju, sve manji entizijazam, vi ste pokazivali žaljenje što ste uopšte otvarali parlamentarnu istragu i što je uopšte formiran Anketni odbor i morate to priznati. To je javnosti Crne Gore više nego jasno.Hvala vam.
 • Hvala vama. Kolega Bojanić želi riječ. Izvolite proceduralno. Mislim da jeste proceduralno, ali čućemo.
 • Poslovnik je, na osnovu člana 26. Izvinjavam se kolegama što ću im malo uzeti vremena, ali smatram ovo jako bitnim. Tražim u ime Kluba poslanika Pozitivne Crne Gore da se hitno sazove sjednica Kolegijuma predsjednika Skupštine da raspravimo šta se desilo, zašto je spriječena Pozitivna da sprovede svoje odluke Kluba poslanika o izboru i imenovanjima odbora koje ona hoće, ljude koje je ona predložila, koji je to način da nama druge partije kadriraju raspored članova našeg kluba u odborima. Ovo je presedan. Ovo je nevjerovatna drskost da sebi dozvole da budu protiv onoga našeg prava. Ne znam kako im je palo na pamet, da budem iskren.
 • Kolega Bojaniću, da pokušam da vam pomognem. Bojim se da neću uspjeti, kasna je ura, a emocije su već umorne. Nije pogriješeno u proceduri i ja sam stavio prije nego što sam dobio formalno papir od vas to na glasanje, tako da nije bilo nikakve namjere da se to spriječi. Poslanici glasaju kako hoće. To je njihovo pravo. Sugerisao sam da se čak i mnoge druge stvari ne stavljaju na dnevni red,nije poslušano, vaše je palo na glasanju, a što je motiv stvarno ne možemo znati. Vi ste rekli svoje političko očekivanje.Kolegijum tu ništa ne može da uradi. Svako ima svoje političko pravo da glasa kako hoće. Vi ste rekli šta mislite, ja vas nijesam spriječio da to kažete i to je to što možemo. Izvolite.
 • Ne mislim da ste vi prekršili proceduru, mislim da je ovo veoma važno pitanje i ovo ne može da trpi nikakvo odlaganje. Ako je nama uskraćeno pravo voljom većine ono što nam je zagarantovano Poslovnikom da ja biram, odnosno klub poslanika da bira raspored članova u odborima, ne znam šta mi radimo ovdje. Hoćete li da nam birate poslanike sjutra? Hoćete li da se vi pitate ko je poslanik Pozitivne? Ne mislim na vas predsjedniče, tako da vas molim da ovo raspravimo, pet minuta mi treba objašnjenja na Kolegijumu da vidimo o čemu se radi.
 • Čekajte, ljudi, stanite malo. Valjda ste ovdje svi zaboravili , a jeste vam obaveze da znate da se ne mijenja dnevni red, dnevni red je utvrđen. Možemo da se sastajemo sada petnaest puta za kolegijum, možemo da sazovemo novu sjednicu,kolegijum možemo, al’ ne možemo mijenjati dnevni red.Koliko treba da traje pauza za kolegijum. Nije problem samo da se dogovorimo. Nastavljamo u petnaest do jedanaest.
 • Naša namjera nije bila da glasamo o kadriranju u okviru Pozitivne. I evo prilike da pokažem, ako ima ikakve poslovničke mogućnosti, sada saznajemo da je u pitanju to. Papir koji je bio pred nama ne govori ništa o tome. Ne. Nijesmo. Dakle, ako ima poslovničke mogućnosti da ispunimo...
 • Kolege, nemojte da se pravimo naivni. Može da se sazove nova sjednica, ali nema poslovničke mogućnosti da mijenjamo postojeće. Molim vas, kolega Miliću, nemojte se vi šaliti, nego dođite da kažete šta imate. Izvolite.
 • Nemojte mi samo prijetiti sa tim štapom.
 • Ne prijetim sa štapom, ja nisam nikada bio od onih koji mašu štapom. Izvolite.
 • Samo malo da pojasnimo, mislim čisto da se ne bi šalili kolege, jer znamo da znate. Volio bih da zna cijeli parlament, odnosno da zna crnogorska javnost. Dakle, danas je na Administrativnom odboru Pozitivna Crna Gora podnijela zahtjev za promjenu svog poslanika u određenim odborima, prije svega u Odboru za bezbjednost u kojem rukovodi uvaženi kolega Nuhodžić. Dakle, apsolutno ste znali za sve o čemu govorimo jer imate papir cijeli dan i vi ste direktno opstruirali zajedno sa kolegama koji čine ovaj odbor iz opozicije da Pozitivna Crna Gora ima to pravo. Nema potrebe da govorimo o ovim kategorijama, razumijemo vašu bezbjednosnu solidarnost, ali ste i te kako udarili na ono što nije bila praksa ovog parlamenta. Možete da imate trenutni osjećaj zadovoljstva, gospodine Nuhodžiću, gospodine Obradoviću, gospodine Bulatoviću, ali to je nešto predsjedniče što nikada nije bila praksa, koliko ja znam, unazad ko zna koliko godina. Dakle, ne radi se o nepoznavanju stvari, već se radi o i te kako poznavanju stvari. Ovo govorim na osnovu glasanja koje sam imao prilike da vidim na ekranu i to je više nego jasno. Dakle, da razjasnimo stvari, da ne bi smo imali neku dilemu, jer možda jesmo bili malo naivni u početku svog političkog djelovanja i to smo javno priznali, ali danas apsolutno nismo. Dakle, prekršena je jedna dobra praksa ovog parlamenta. Nama ostaje to pravo, kao što vama ostaje pravo da kadrirate vaše kadrove i mi imamo pravo da kadriramo naše kadrove i vaša bezbjednosna solidarnost i povezanost, apsolutno Klub Pozitivne Crne Gore ne zanima. Imamo svog šefa poslaničkog kluba koji je ispoštovao ovu proceduru i tražimo predsjedniče da se Kolegijum sastane na deset minuta, kako bi jednostavno vidjeli kako iz ove situacije da izađemo.
 • Već sam dao pauzu, nećemo voditi raspravu, čekajte, samo da vas pitam. Znate li vi da mi nijesmo mjera vremena i da to vrijeme teče. Prvo hoćete nove tačke, a mi ovu nismo dobro zagrebali, a imamo poslije toga još tri, a sada je 10,30 h. Ako hoćete svi da govorite… Čekajte, tražite li vi raspravu ili kolegijum? Samo mi recite. Kolegijum predsjednika Skupštine za tri minuta. /Govor iz klupa/ Onda da otvorimo raspravu na tu temu a da ukinemo sve ostalo. Izvolite proceduralno.
 • Pozivam se, gospodine predsjedniče, na član 26 takođe, na tačku 9. Predsjedniče Skupštine po potrebi na zahtjev predsjednika Skupštine ili pojedinog kluba, razmatra se pitanje rada i procedura te sjednice, dogovara se o tome. Ja želim pojasniti ovdje glasanje koje sam ja uradio ispred Force, znači sam zbog gospodina Miljanića i Bojanića. Ja jesam znao o čemu se glasa, ali sam ja smatrao da ovako, na brzinu donešena odluka kao poslanika, ja sam bio suzdržan na tu temu i gospodin Đeka i možda je to uticalo da glasanje u ovom smjeru. Apsolutno, pravo Kluba Pozitivne da određuje, ali to je bio razlog glasanja, nije to bio nikakav razlog da se kod vas dirigira šta ćete glasati.
 • Samo da pomognem. Nećemo valjda sada izvesti istragu zašto ko kako glasa. Kolega Danilović je bio pomenut. Izvolite.
 • Uvažene koleginice i kolege, ja bih volio da mi dopustite da razjasnim jednu stvar, jer mislim da nije korektno nakon onoga što smo imali prvi krug. Mislim gospodine Pajoviću da ste mogli tada da nam prigovorite, da sada u odsustvu kolege Bulatovića bude prozvan, da je iz neke bezbjednosne solidarnosti, imao neku zadnju namjeru. Da budem vrlo precizan, a vi uvidom u glasanje Kluba Demokratskog fronta, ovdje pred licem javnosti, možete provjeriti ovo što ću reći. Odmah smo rekli da tražimo da se danas raspravlja, večeras samo o izvještaju Anketnog odbora, jer smo to dogovorili sinoć. I za svaku sljedeću tačku glasali ili protiv ili ne glasali, prosto bili nezainteresovani, tvrdeći da nećemo stići da odradimo do 12h odnosno 00h, ono za šta smo zainteresovani. Na jedanak način se odnijeli prema vašem zahtjevu, kao i prema zahtjevu prema kojem smo živo zainteresovani, tri zakona koje je predložio DPS, jer ste direktno uskočili u naše interesno polje...(Prekid) dva i po sata na pet tačaka dnevnog reda. Kolega Bulatović je glasao na isti način na koji je glasao Goran Danilović, Miodrag Lekić i mnogi ovdje iz ovoga kluba i nemamo nikakvu bezbjednosnu potrebu da kreiramo ono o čemu vi radite, ako hoćete dajte sjednicu sjutra, kreirajte radi nas sjutra ali ne danas. Sinoć smo dogovorili sjednicu Anketnog odbora i nije bilo riječi o proširenju dnevnog reda sa vašom tačkom dnevnog reda, jedne riječi. Samo smo branili pravo da raspravljamo dva i po sata najmanje u Anketnom odboru. A evo sada smo potrošili samo sat na Anketni odbor i imamo još samo sat. I nije korektno, znate da to ne bi smo nikada uradili. Nikada Demokratski font ne bi napravio takvu stvar. Vaše je pravo da smještate svoje poslanike gdje hoćete. To pravo vam nikada nećemo oduzeti, ni namjerno ni slučajno, ali branimo svoje pravo da raspravljamo o Anketnom odboru za kojega smo juče tvrdili da je parekselans politička priča. Nemojte ove stvari da radimo u minut do dvanaest.
 • Samo redom. Izvolite. Ovo je zamjena za kolegijum, samo što je javan. Izvolite.
 • Kolega Pajoviću, ja zaista želim da jasno odgovorim na vaše insinuacije da sam ja bio jedan od ljudi koji je lobirao da se ne izglasa ova tačka dnevnog reda, nije mi to bila namjera, nije to moj imidž, ni moj stil i ja uopšte nijesam bio, može se napraviti uvid u listing da ovo bude tačka dnevnog reda, ja sam bio uzdržan i značajan broj mojih kolega. Mi nijesmo znali šta je uvršteno pod tačkom izbor i imenovanja. Tačka izbor i imenovanja je uvijek tačka koja ima više prijedloga, ima više kandidata i tačka koja zna da traje dugo. Znači, naš motiv nije da kadriramo u vašim redovima, znači, naš je motiv bio da večeras vrijeme neće omogućiti da se ozbiljno bavimo tačkom dnevnog reda izbori i imenovanja. Što se nas tiče, mi smo otvoreni za sve, da se to uradi uz proceduru večeras, sjutra, za nas to nije problem. Dakle, nijesmo imali namjeru da kadriramo u vašim redovima.
 • Hvala vam. Da čujemo kolegu Pajovića.
 • ...ćemo i Anketni odbor, samo nemojte da nam bilo ko spočitava da mi nemamo interesa za rad Anketnog odbora i za taj izvještaj. Imamo možda i najdirektniji od svih vas ovdje koji sjedite ovdje u Skupštini i sa lijeve i sa desne strane. I vrlo jasno ću vam to saopštiti u komentaru koji slijedi dok budem imao diskusiju, ali ovdje se radi o primjeni metoda afere snimak direktno. Dakle, ponoviću, prvo ću se izviniti, gospodin Danilović je imao pravo, jer pomenuo sam čovjeka koji nije tu, to je jedna stvar. Druga stvar, ispraviću ga i reći da je cijeli prvi red Demokratskog fronta glasao za. Ne radi se o jedinstvenom stavu Demokratskog fronta i nije mi bila bilo kakva namjera da optužim bilo kakav klub. Vrlo jasno sam kazao na šta sam mislio. Treća stvar, ne možete goriti o izboru i imenovanjima, tački koja traje pet minuta, gospodine Nuhodžiću. Pa vi valjda treba treba da znate jer imate papir pred sobom. Ponoviću, na jedan neprimjeren način koji nije do sada zabilježen u crnogorskom parlamentu, direktno ste se upleli u kadriranje Pozitivne Crne Gore. To prosto nije fer, a mislim da jako dobro znate da ne postoji mogućnost za promjenu dnevnog reda, kako je kazao predsjednik Parlamenta. Mislim da jako dobro znate da ne možete sjutra na vanrednoj sjednici mijenjati dnevni red, dakle samo da se ne igramo male djece, vrlo nam je jasna vaša misija. Kazao sam i ponoviću, mnogo ste nam pomogli da razumijemo neke procese koji se dešavaju u Crnoj Gori. Ukoliko je za nekog bila uvredljiva bezbjedonosna solidarnost, nisam imao tu namjeru, mislio sam generalno na solidarnost ljudi koji sjede u jednom odboru, ali podvući i potcrtati, mnogo ste nam pomogli da razumijemo neke procese koji su se dešavali u Pozitivnoj Crnoj Gori. Naravno, vrijeme će pokazati da ovo o čemu mi večeras govorimo, apsolutno nije bilo slučajno, bilo je veoma namjerno. Još jednom upućujem izvinjenje kolegama koje sam pomenuo, ako sam ih pomenuo, a mislim da jesam, koje nijesu bile tu, jer u svakom slučaju nije bilo možda fer. Ne možda, nego sasvim sigurno, sa moje strane. Hvala.
 • Kolege, čuli smo stavove Pozitivne u više interpretacija. Nema se što novo čuti na kolegijumu. U redu, možemo kolegijum, ali onda smo upropastili ovu tačku... Pet minuta, ovdje prekidamo pa ćemo nastaviti ovu priču. Nemojte sad svi su proceduralno, a nemamo rješenje. Proceduralno ima smisla kad imamo neko rješenje, sad nemamo još uvijek rješenje. Kolegijum ovdje, izvolite. -pauzaImamo manje od sata do nove sjednice. Poštovane kolege, nastavljamo rad. Dogovor Kolegijuma je da zakažem 14. śednicu za 23:50h, sa predlogom jedne tačke dnevnog reda Izbori i imenovanja. Stići će vam pozivi, nadam se, prije śednice. Idemo dalje. Kolega Knežević ima proceduralno na onu temu koja je otovrena prije prekida.
 • Zahvaljujem, predsedniče Skupštine, ja se vrlo rijetko javljam radi pocedure, ali osjetio sam potrebu nakon konstrukcija koje sam čuo od kolega iz Pozitivne Crne Gore i terminologije koju su koristili vezano za to što nije prošla njihova dopuna dnevnog reda. Javnosti radi i građana Crne Gore želim da ponovo saopštim da kolege iz prvog reda nisu uopšte iskoristile pravo glasanja, nisam ga iskoristio ni ja, nije ga iskoristio ni kolega Danilović, ne zato što imamo nešto protiv Pozitivne Crne Gore, nego zato što smo se danas odlučili da se spremamo za rad oko Anketnog odbora i sve ovo što se dešava dožiljavam kao klasičnu opstrukciju o Izvještaju o radu Anketnog odbora. Koliko god ga neko posmatrao tehničkim, mi ga smatramo veoma važnim i nekom je očigledno stalo da do 12 sati ne završimo sjednicu koja se tiče Izvještaja o radu Anketnog odbora. Kolegu ... pozivam pred građanim Crne Gore sve što imaju o Predragu Bulatoviću, Milanu Kneževiću i Vladislavu Bojoviću, da saopšte pred građanima Crne Gore ili da se izvinu zbog gnusnih konstukcija koje su saopštili trudeći se da svoje unutarpartijske obračune prenesu na Demokratski front. Zahvaljujem.
 • Imaćete prilike na 14. sjednici. Imate 14. sjednicu pa to rasčistite. Možete, ali ćete prije toga, Mićo Orlandić. Kolega Bulatović, može jedini, jer je bio lično pomenut i niko više. Svi ste ostali već govorili na tu temu. Nijesam vam dao riječ. (Upadica) Hvala Vam. Kolega Bulatoviću, postao sam bolećiv pa da vam dam riječ više nego što vam pripada. Izvolite, kolega Bulatoviću.
 • Gospodine predsjedniče Skupštine, najmanje što mi pada na pamet jeste da čovjeku koji je odgovoran zato što je opozicija izgubila vlast u Nikšiću, Darku Pajoviću, čovjeku koji ima svoje probleme u politčikom vođenju svoje stranke, odgovaram. Provo i osnovno, gospodin Labudović je potpuno u pravu, ako misle da je na dnvevni red tebalo da uđu izmjene u dva odbora, to je jedino mogao Lala Nikčević da predloži, odnosno Administrativni odbor i to je proceduralno. Što se tiče druge stvari, Darko Pajović je galsanjem za Ustav pokazao koje su njegove pozicije, bar što se naše grupacije tiče, u smislu odnosa u Crnoj Gori. Vrijeme je pred nama pa ćemo da vidio o čemu se radi. Drugo, vjerovatno je interes Pozitivne Crne Gore da se ne završi rasprava o Anketnom odboru, jer nijesu podržali stavove Demokratskog fronata. To je nešto na šta oni, takođe, treba da odgovore. Ono što je demokratski front uradio, jeste da je kritički govorio o aferi "Snimak". Što se tiče glasanja, ja sam slobodni građanin i glasaću kako ja mislim. Oko ove farse, oko proširenja dnevnog reda koja je vrlo problematična, da li je mogla da dođe, jer ova Skupština u cjelini nije zakazana u skladu sa Poslovnikom i nije postojao politički dogvor. Postojao je dogovor samo oko afere "Snimak". Konzistentan sam glasao protiv svake tačke da se proširi dnevni red. Gospoda iz Pozitivne Crne Gore neka svoje probleme rješavaju unutar sebe i sa svojim biračima i na svoj način. Ovdje postoje pravila i procedure. Niko nikome u ovom Parlamentu ne može oduzeti ni jedno mjesto u odboru koje mu pripada, drago mi je da gospodin Genci glasao, takođe. Gospodin Pavlović i ja smo glasali slično. Mi smo glasali šareno. Neko je glasao, neko nije. Prema tome, gospodin Pajović ako misli, a ovo mu nije prvi put, da gradi političke poene preko Predraga Bulatovića, gledaćmo se gospodine Pajoviću i u osustvu i u prisustvu. Ne mislim da je on opozicionar.
 • Hvala. Čuli smo i vaćamo se na Anketni odbor. Nemojte, molim vas. Nećemo vaše partijske stvari rješavati na plenumu. Kolega Mićo Orlandić. Imate u deset do ponoći, pa otvorite prču. Izvlite.
 • Hvala predsjedniče, poštovanje svima, Sodijaldemokratska partija ...
 • Kolege iz Fronta i Pozitivne, izvolite, to riješite napolju ako ne možete ovdje, stvarno. Da čujemo kolege, pola sata smo potrošili na to pitanje, dajte da čujemo stvar koja je na dnevnom redu. Kolega Mićo Orlandić govori o tački dnevnog reda. Izvolite. Izvještaj Anketnog odbora.
 • Hvala predsjedniče, poštovanje sima, Potudiću se da ...
 • Kolege, kolega Knežević, da prozivam, kolega Abazović. Možemo li početi? Hvala vam. Treći put, kolega Orlandić.
 • Hvala. Potrudiću se da dam doprinos i da probam što je moguće manje vremene potrošiti za ovu moju diskusiju, ali želim da posebno naglasim da je Socijaldemokratska partija učešće u radu Anketnog odbora svhatila na jedan krajnje objektivan i odgovoran način, vezano za primjenu Zakona o parlamentarnoj istrazi i odluci koju je donijela ova Skupština formirajući Anketni odbor. Iz tih razloga radeći u Anketnom odboru mi smo bili u prilici da u skladu sa zakonom i odlukom predložimo Anketnom odboru vlastiti izvještaj i vlastite stavove. Mislim da je predlog izvještaja i zaključke koje je predložila Socijaldemokratska partija su mjera stvari i mogu istaći jedno svoje žaljenje što kolege iz opozicije i iz vlasti nijesu imali sluha da ovaj naš prijedlog izvještaja i zaključaka prihvate i da ovdje večeras nemamo samo tehnički Izvještaj. Dužan sam, takođe, istaći jednu činjenicu da smo radeći u Anketnom odboru nepobitno sa našeg stanovišta konstatovali da se na pouzdan način ne može utvrditi da je na organima i tijelima Demokratske partije socijalista odlučeno i dogovoreno da se vrši zloupotreba ili zloupotrebe u izbornom procesu. Isto tako, želio bih, da posebno pojasnim... (Upadica)
 • Gospodne Laloševiću, nijeste stručnjak za emotivna stanja, molim Vas da ne dajete analize. Izolite, kolega Orlandiću.
 • Dužan sam pojasniti i sledeću stvar i odgovoriti na postavljeno pitanje kolege Damjanovića, iz kojih razloga se mi nijesmo mogli složiti i prihvatiti prijedloge SNP-a i konkretno kolege Damjanovića iz tih razloga što su svih pet naših zaključaka .. proizilaze jedni iz drugih i u tom dijelu nije bilo prostora da se na njih može amandmanski djelovati, cijeneći još jednom ponavljam, da su predloženi zaključci mjera stvari i zaključci koji pored ocjene, ocjene i našeg rada i našeg mišljenja upućuju jaku poruku državnim organima, Državnom tužilaštvu prije svega, da na jedan odgovoran, profesionalan i nadasve javan i transparentan način obavi svoj dio posla i utvrdi eventualne odgovornosti. Isto tako po nama nijesu manje važni i četvrti i peti Zaključak iz našeg Prijedloga koji govore o tome da Skupština treba u daljem svom radu i da preistpita i Krivično zakonodavstvo vezano za moguće zloupotrebe državnih resursa u izborne ili partijske svrhe. Takođe, SDP je predložila i da Skupština Crne Gore uputi i podsjećanje svim državnim organima , svim političkim partijama, a isto tako i u organima lokalne uprave da poštujući slobodu izbora imaju zakonit i odgovoran odnos prema izbornom procesu. Da se vratim na početak, SDP je kao odgovorna partija uradila svoj ... na izjašnjavanje na Anketnom odboru. Rezultati glasanja su takvi kakvi jesu i taj dio našeg žaljenja za nepostizanje konsenzusa oko naših prijdloga zaključaka koji su koncipirani tako da nijesu,nemaju karakter presude, a puno i izjava, a i konstatacija u nekim drugim zaključcima govori o presuđenoj stvari sa čime se mi ne možemo složiti. Hvala predsjedniče.
 • Hvala Vama, izvinite na ovim noćnim nemirima, što bi rekao Andrić. Kolega Koča Pavlović želi komentar na Vaše izlaganje, Ex ponto nam fali a nemiri su tu.
 • Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala, gospodine Oralndiću što ste mi dali priliku da ustvari ukažem na razloge zbog kojih su nama u Demokratskom frontu ovi vaši zaključci bili neprihvatljivi. Na početku želim da kažem da po mom mišljenju, Vi se nećete naljutiti, nema ničeg ličnog u tome, ali mislim da u političkom smislu su licimjerne ove tvrdnje koje sad iznosite, da su ove suze koje prolivate nad neostvarenim konsezusom oko zajedničkog izvještaja su licemjerne, krokodilske suze, jer onaj ko želi da pravi konsezus, taj mora da pristane na dijalog. Valjda se oko toga slažemo. Vi ste upravo, vrlo jasno šaljući poruku da ne želite nikakav dijalog, da su ovo maltene, gospodnji amandmani napisani, uzmi ili ostavi itd, Vi ste u stvari poslali onu poruku koju smo mi pretpostavljali da se nalazi kod Vas, a to je poruka da ste napravili dogovor sa DPS-om da u suštini se .. ide ka tehničkom izvještaju. I Vi ste to vrlo jasno pokazali, ne samo nama u Demokratskom frontu, nego i kolegama iz Pozitivne , kolegi Damjanoviću na Odboru ite, upravo da kažem, odbijajući bilo kakav dijalog. Ono što sam želio da ukažem zbog čega su ovi nama, Vaši zaključci bili neprihvatljivi kao takvi, zbog čega smo htjeli da razgovaramo ili da ste htjeli da razgovarate, mogli ste se javiti. Što se nijeste javili gospodine Orlandiću? Imali ste naše predloge. Zašto se nijeste javili ako ste željeli konsenzus? Sedam dana smo vas čekali. Dakle, samo da kažem, kada gospodin Jelić kaže: ,,Zaposlimo naše, a ne njihove, jer naši će nam donijeti po četiri glasa” mislim da cijela javnost zna da je bjelodano da on misli na glasače DPS-a, a da su oni njihovi glasači opozicija, a ne Japanci. A kada Vi kažete u prvom zaključku, ne može se pouzdano utvrditi. Dakle, to je prvi razlog, a drugi razlog gospodine Orlandiću jeste, kada Vi kažete u drugom zaključku ... Demokratsku partiju socijalista da procijeni postojanje političke odgovornosti, Vi u stvari ono što jeste zadatak Anketnog odbora i Skupštine i što Evropa očekuje od Skupštine i od Anketnog odbora, Vi molite Demokratsku partiju socijalista da ona uradi. Molite mačku da sačuva džigericu. Zato su ovako formulisani zaključci bili nama neprihvatljivi i bili smo spremni na dogovor, ali vi ga nijeste željeli.
 • Mislim da je dobro da gospodin Pavlović pročita cjelinu naših zaključaka, pogotovu zaključak 3 koji razrješava sve ove njegove dileme koje je ovdje iznio, jer tu je jasan poziv onima koji su nadležni i koji imaju ovlašćenja da ispitaju sve ovo što je navedeno u Zaključku 3. Drugo, što se tiče našeg poziva, po nama je on potpuno čist, jer govorimo o provjeri političke odgovornosti i mislim da u našem Prijedlogu zaključaka nema ništa sporno, ali dozvoljavam i Vama da ih tumačite na svoj način, a milim da ih je i da će ih javnost protumačiti bolje možda i od mene i do Vas.
 • Hvala. Idemo dalje, na red je koleginica Jasavić, a da se pripremi Fatmir Gjeka.
 • Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče, poštovane kolege, Javnosti radi i stine radi, a ne polemike radi, želim da naglasim da zaključke DFa nijesmo podržali zato što su sastavni dio tih zaključaka postali amandmani SNP-a o bijeloj znjizi, a smatrali smo da je opseg rada iz afere "snimak" upravo sjednice Demokratske partije socijalista, a ne vrijeme iz referenduma. To je bio osnovni razlog i o tome smo obavijestili i prilikom glasanja. Što se tiče odgovornosti za slučaj Nikšić, smatramo da je u tom konkretnom slučaju odgovorna Demokratska partija socijalista za, i politička korupcija koja je napravljena u tom slučaju, tako da završavam tu uopšte bilo kakvu polemiku što se mene lično tiče, mislim da građani treba da znaju. Sad da pređemo na ono što je vrlo, vrlo važno, a to je afera "Snimak". Na osnovu izjava funkcionera DPS-a datih Ankentnom odboru te prikupljenih informacija i dokumentacije može se pouzdano utvrditi da je na sjdnicama organa DPS-a osmišljavana i podsticajna zloupotreba državnih resursa, i da su takve izjave rukovodioca DPS-a ohrabrivale radnje diskriminatorskog karaktera prema osobama koje nijesu nosioci te partije. Na osnovu prikupljenih informacija i dokumentacije možemo konstatovati da su funkcioneri DPS-a svojim izjavama i činjenjem kao i funkcioneri koje je imenovala Vlada i funkcioneri u pravnim subjektima gdje država ima većinsko vlasništvo prekršili Ustav Crne Gore, i to: Odredba člana 11 koji garantuje jednakost svih građana. Članu 8 koji zabranjuje diskriminaciju, član 6 koji garantuje da je svako obavezan da poštuje slobode i prava ljudi, član 62 koji garantuje pravo na rad, takođe, Zakon o finansiranju političkih partija, Zakon o radu, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o budžetu i Krivični zakonik. Zakon o finansiranju političkih partija propisuje da je zabranjeno zapošljavanje lica u državnim organima u periodu od raspisivanja izbora do dana održavanja izbora. Iz dostavljene dokumentacije od strane nadležnih državnih organa nedvosmisleno proizilazi da su Ustavni sud Crne Gore, Vrhovni sud Crne Gore, Minstarstvo za informaciono društvo, Ministarstvo nauke, Fond za zdravstveno osiguranje, Zavod za statistiku, Investiciono razvojni fond i Opština Budva, zapošljavali prije održavanja parlamentarnih izbora u zakonom zabranjenom periodu. Nekim od navedenih institucija suprotno odredbama zakona, zaključivali su Ugovor o radu za vrlo odgovorne i veoma stručne poslove kao što su rad na pregovaračkom poglavlju 25 i drugi vrlo složeni poslovi, i na ovaj način rukovodioci ovih navedenih državnih organa su suprotno Zakonu o radu zaključivali Ugovor o radu za obavljanje privremenih, povremenih poslova koji se mogu zaključiti samo ako se ne zahtijeva posebno znanje i stručnost. U velikom broju slučajeva kršena je i odredba Zakona o radu o vremenu trajanja ovih ugovora koji ne mogu trajati u smislu zakona preko 120 dana. Prekršeni Zakon o državnim službenicima i namještenicima kojim je propisano da se radna mjesta u državnim organima popunjavaju isključivo na osnovu internog i javnog oglasa. Iz dokumentacije koja je dostavljena Anketnom odboru da se zaključiti da se u periodu od stupanja na snagu novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima izbjegava primjena na način što su zaključivali sporazum o ustupanju zaposlenih čak i sa privatnim firmama čime se krši Zakon o budžetu. Na ovaj način je postupila Agencija za nadzor i osiguranje, Regulatorna Agencija za energetiku, Crnogorski elektroprenosni sistem, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki. Vi znate koga ste imenovali tamo za rukovodeće ljude, pa će se vjerovatno i vaša partija i tužilac pozabaviti ovim predmetima. Ovim postupanjem se izbjegavalo javno oglašavanje i provjera ispunjenosti zakonom propisanih obaveza i uslova za rad u državnim organima čime je povrijeđen Krivični zakonik koji štiti članom 225 ravnopravnost u zapošljavanju kao i navedene odredbe Ustava. Zbog svega navedenog smatramo da je Skupština Crne Gore morala da utvrdi političku odgovornost rukovodioca DPS-a koji su na sjednicama organa kroz izjave kasnije i postupke rukovodilaca navedenih državnih organa planirali, organizovali i sprovodili zloupotrebu državnih resursa za potrebe DPS-a što je onemogućeno glasanjem vladajuće koalicije u Anketnom odboru. Time se vladajuća koalicija pokazala kao kočnica evropskim integracijama Crne Gore, a time i bolje budućnosti građana Crne Gore. Na ovaj način Parlament kroz glasove parlamentarne većine odobrava političku diskriminaciju i zloupotrebu državnih resursa u partijske svrhe ... /prekid/ ... jer se govori o vama, pa bilo bi dobro da čujete, i hvala vam što ste demokrate, pa ste mi omogućili da ...
 • Ne moram ni da slušam, moram Vam dati vrijeme, ali ne moram da slušam.
 • Ne govorim o Vama lično, nego o vašoj partiji. Glasanje vladajuće koalicije na Anketnom odboru je najbolji dokaz za vas građani, da su koalicioni savezi imali benefite o zloupotrebe državnih resursa u vidu poslaničkih mandata, a time i raspodjele funkcija u izvršnoj vlasti. Kada je u pitanju pravna dimenzija afere "Snimak" Skupština Crne Gore treba da pozove Državno tužilaštvo da u cilju izgradnje punog povjerenja u demokratske izbore o odgovorno profesionalno i nepristrasno sprovede efikasnu djelotvornu istragu i pokrene odgovarajuće krivične postupke radi utvrđivanja krivične odgovornosti rukovodilaca DPS-a i to pred nadležnim sudovima, posebno u slučajevima Ministarstva rada i socijalnog staranja, Centra za socijalni rad u Pljevljima, Rožajama, Plavu, Nikšiću, Bijelom Polju , Andrijevici, Budvi, Kotoru, Tivtu, Novom, Podgorici, Beranama. Narušavanje tajnih ličnih podataka njihovog neovlašćenog prikupljanja, obrade i zloupotrebe u izborne svrhe. Ukoliko se nepostupi, a već se nije postupilo po svemu onome što smo predlagali jasno je da ćemo upravo na vas iz vladajuće koalicije prebaciti odgovornost za ne usvajanje ovog Izvještaja, a nezaboravite danas sam govorila o onom građanskom trojstvu koje smo svi ovdje zajedno negdje zaslužili zbog neodogovornog rada, a to je, da prvo moramo ići na ustavne promjene, a onda pozabaviti se ozbiljno sa aferom "snimak" u parlamentarnoj dimenziji, odnosno političkoj i pravnoj kroz rad tužilaštva, a i to vidimo tapka na mjestu, vidjećemo rezultate, i treća stvar, kroz izgradnju povjerenja u izborni proces. Zahvaljujem i hvala vam na demokratskom kapacitetu da čujete slobodnog čovjeka koji vam govori o onome što misli da vi radite, ne lično nego partija, kao i vaš koalicioni partner. Zahvaljujem na vašem demokratskom kapacitetu.
 • Vi ste pošteđeni da čujete što mislim o vašem radu. Fatmir Gjeka, izvolite.
 • Hvala, predsjedniče. Poštovani predsjedniče Skupštine, poštovani poslanici, poštovani građani ovi koji su još budni pošto možda, sad u ovom vremenu većina građana ne gleda televiziju, ljeto je. Iznijeću svoj stav za rad Anketnog odbora. Lično sam učestvovao na svakoj sjednici Aneketnog odbora i dao sam doprinos u sklopu mojih saznanja i opredjeljenja prema određenim pitanjima koja su bila predmet Anketnog odbora, a za koje kao poslanik nijesam bio u posjedu bilo kojih dokaza. Tokom rada ovog Anketnog odbora moram da kažem da lica koja smo saslušali i uzeli izjavu nijesu me uvjerili u takve pojave, a još manje u zloupotrebe državnih resursa tokom izborne kampanje. Stekao sam utisak u rad Anketnog odbora da je imao jedan određeni politički cilj, i kada se sudi politički, tu presudu je lako oboriti. U Anketnom odboru ponašao sam se shodno svojim ličnim opredjeljenjima i zato kao dokaz mi je danas Tehnički izvjetaj koji je pred nama. Danas smo imali tri izvještaja koji su predložili sa Predlogom zaključaka koji su predložili Demokratski front, Socijaldemokratska partija i DPS. Normalno, reći ću da sam glasao za predlog DPS-a, a ono što me je najviše privuklo je, Zaključak broj 4. Skupština Crne Gore daje punu podršku nadležnim državnim organima da u cilju daljeg jačanja povjerenja u pravni sistem odgovorno, efikasno i nepristrasno obavezuje istragu i utvrde eventualnu krivičnu odgovornost zbog moguće zloupotrebe državnih resursa u političke svrhe i diskriminacije po političkoj osnovi. Znači, to sam htio kratko. Pošto je kasno, hvala Vam predsjedniče.
 • Hvala Vama, Vi ste prvi koji ste ušteđeli vrijeme za druge. Kolega Almer Kalač, Bošnjačka stranka.
 • Zahvaljujem, uvaženi predsjedniče Skupštine. Uvažene koleginice i kolege poslanici, Demokratizacija, prije svega da se izvinim za moj glas večeras, jer je u takvom stanju kakvom jeste. Demokratizacija, uvažavanje političke različitosti i potpuna posvećenost evropskoj budućnosti Crne Gore je ono za šta se zalaže Bošnjačka stranka. Iz tog razloga smatramo da se veći stepen demokratije i bolji politički ambijent u Crnoj Gori postiže i kroz stvaranje uslova za održavanje izbornog procesa koji će biti fer i transparentan. Formiranje Anketnog odbora radi prikupljanja informacija u vezi sa aferom "Snimak" predstavlja još jedan korak ka postizanju većeg stepena međusobnog povjerenja. Kada je u pitanju konkretan rad Anketnog odbora moram istaći da je postignut konsezus oko liste kandidata koje je trebalo saslušati na ovom odboru. Svi oni koji su pozvani radi davanja izjave pred Anketnim odborom, odazvali su se pozivu i davali odgovore na sva postavljena pitanja od strane članova odbora. Takođe, i veliki broj državnih institucija uredno je dostavio dokumentaciju koju je odbor zatražio od istih. Broj uzetih izjava, količina prikupljenih informacija, broj održanih sjednica i njihova dužina trajanja pokazuju da se ne radi samo o formalnosti, već o ozbiljnom pristupu i interesu svih da se povjereni zadatak odradi na najvišem nivou. Na osnovu podataka koje su dostavili državni organi i osobe od kojih su uzete izjave, odbor raspolaže velikom količinom tih podataka što je prevashodno i bio njegov cilj. Kako i sam naziv kaže, Anketni odboro za prikupljanje informacija i činjenica, određena je i dužnost ovog odbora, a to je da prikupi informacije, a ne da bude tužilac ili sudija. Sva dokumentacija kojom odbor raspolaže dostupna je nadležnim tužilačkim organima i ukoliko procijene da ima elemenata krivičnog djela, dužni su da preduzmu neophodne mjere i dalje to procesuiraju. Anketni odbor se bavio samoutvrđivanjem činjenica, niko nema ambiciju da preuzima ulogu ni Policije ni tužioca ni suda. To poslanici, ne mogu biti jer nemaju mandat da se bave onim što nije njihova ingerencija. Ukoliko nadležni organi utvrde, da je bilo zloupotreba službenog položaja, s namjerom da se ostvari bolji izborni rezultat, zloupotrebljavajući državne resurse, akteri toga treba da snose zakonsku i političku odgovornost i sa takvom praksom se mora hitno prekinuti a sve u cilju vraćanja poljuljanog povjerenja u izborni proces. Jedino su slobodni izbori osnov za izgradnju demokratskog društva i temelj na kojem treba da počiva povjerenje građana u državne institucije. Ovakva ni slična pitanja trebaju i moraju se rješavati kroz institucije sistema, jer samo na taj način možemo mijenjati naše institucije unapređivati ih i dodatno jačati. Ono što je bitno naglasiti da su sve sjednice Anketnog odbora bile otvorene za javnost, praćene su od strane medija tj. od strane predstavnika delegacija Evropske unije, NVO sektora, tako da su građani Crne Gore bili konstantno u mogućnosti da prate rad ovog Odbora. Na kraju Odbor je pred sobom imao tri predloga zaključaka, ali ni jedan nije dobio potrebnu većinu, već je Skupštini dostavljen samo tehnički izvještaj o radu na sličan način kako je to bila praksa kod nekih ranijih anketnih odbora, kao što je to predviđeno Poslovnikom. Bošnjačka stranka na ovaj način dala je doprinos u radu na rasvjetljavanju i prikupljanju činjenica u vezi sa aferom "Snimak". Na isti način učestvujemo i u Radnoj grupi koja se bavi izmjenama i dopunama Zakona u vezi sa izbornim procesom. Svima nam je stalo i težimo da se ukupno povjerenje i među nama i u institucijama sve više izgrađuje. Zahvaljujem.
 • Hvala Vama kolega Kalač. Kolega Bojović, a da se pripremi kolega Stanišić.
 • Poštovana Skupštino, uvaženi građani, Tokom rada Anketnog odbora i sprovođenja parlamentarne istrage, saznali smo dovoljno činjenica, i dobili dovoljno informacija, koje nam kao obavezu nameću da konstatujemo političku odgovornost jednog broja funkcionera Demokratske partije socijalista i to personalno. Ustanovljeno je, da je na sjednicama organa DPS-a, kreiran ambijent zloupotrebe državnih resursa, da je zahtijevana politička diskriminacija i da je na tim sjednicama otvoreno traženo da državni organi i državni funkcioneri čine protivzakonite radnje. I pored sinhronizovane i dogovorene opstrukcije koja je vršena od strane članova Anketnog odbora iz redova DPS-a, zatim od strane državnih organa, pa i one koje smo saslušali na Anketnom odboru. Ova parlamentarna istraga je u značajnoj mjeri razotkrila projekat zloupotrebe državnih resursa, projekat zloupotrebe službenog položaja i političke diskriminacije, projekat koji predstavlja osnovni instrument održavanja DPS-a na vlasti svih ovih godina. Parlamentarna istraga je utvrdila da je na sjednicama organa DPS-a, otvoreno propagirana još osmišljavana strategija predizbornih zloupotreba. Pojedini funkcioneri DPS-a predstavili su čitavu lepezu nedozvoljenih i protivzakonitih radnji koje je njihova partija koristila u susret izborima. Bilo je funkcionera DPS-a koji su govorili o istoj stvari potpuno različito, a najviše je bilo odgovora koji su predstavljali tragični pokušaj da se izmisle objašnjenja i opravda ono što se ne može opravdati do granice da je to bilo uvredljivo za zdrav razum i da se potcjenjivala intelegencija ukupne javnosti. Nakon sprovođenja parlamentarne istrage, nema nikakve dileme, da je gosodin Đukanović, glavni ideolog i kreator projekta zloupotrebe državnih resursa u predizborne svrhe. Ovaj projekat Đukanović je osmislio sa malom grupom ljudi još davno da bi ga iz godine u godinu pažljivo razrađivao i usavršavao. Potpuno je jasno da nije bilo organizovanih zloupotreba državnih resursa DPS-a, da bi DPS već odavno bio debela opozicija. Podsjećam da je gospodin Đukanović na različitim mjestima pokušavao da sve ovo što je rečeno na sjednicama Demokratske partije socijalista, prevede na neoprezan politički govor poručujući čak da će ubuduće neki od njegovih partijskih kolega morati da više vode računa, kako i šta govore na zatvorenim, partijskim sjednicama. Međutim, njegovo čitavo izlaganje na ovim sjednicama vrvi od instrukcija i sugestija da se zloupotrebljavaju državni resursi. Ono što je na primjer sugerisalo kod socijalnih davanja direktno je povezano sa otkrivenom kupovinom glasova u Pljevljima i to sredstvima za socijalni rad. Dakle, afera Snimak je potvrdila da je gospodin Đukanović, kreator i nalogodavac svih izbornih krađa, uključujući referendum. Ukazujem na još jednu stvar, već odavno Demokratska partija socijalista nema većinu ni po stanju na terenu, ni po objektivnim istraživanjima javnog mjenja. U takvoj situaciji, kada je na posljednjim parlamentarnim izborima osvojila svega 30 mandata, što je najgori rezultat DPS-a od njegovog osnivanja, nije joj ništa preostalo drugo nego da pojača aktivnosti na zloupotrebama državnih resursa u predizborne svrhe. To potvrđuju i posljednji izborni ciklusi. Gospodin Gvozdenović je bio kao politički direktor prvi operativac, prvi koordinator i organizator operacije zloupotrebe državnih resursa. Ostali su na sjednicama organa DPS-a nastupali po već utvrđenoj matrici i u skladu sa već uspostavljenim projektom zloupotreba govorili po već zadatom obrascu političke diskriminacije. Izvještaj sa predlogom zaključaka koje je podnio Demokratski front, predstavlja donju granicu ispod koje se ne može ići, naši zaključci predstavljaju mjeru politički odgovornog odnosa prema svemu što je otkriveno u aferi "Snimak". Bez sprovođenja konkretnih mjera odgovornosti koje su predviđali samo zaključci Demokratskog fronta Crna Gora će i dalje biti daleko od osvajanja demokratije u praksi. U ponuđenim zaključcima DPS-a i SDP-a, nema ni konstatacije političke odgovornosti niti osude govora koji je korišćen na sjednicama DPS-a. Zaključci koje je ponudio DPS, su bili zaključci uzmi ili ostavi i SDP pardon. U zaključcima SDP-a, u drugom stavu se kaže, Skupština poziva Demokratsku partiju socijalista da procijeni postojanje političke odgovornosti javnih funkcionera iz svog članstva, a svi dobro znamo, da je Anketni odbor upravo formiran i da mu je dat mandat da on procijeni i utvrdi i konstatuje takvu jednu političku odgovornost. Dakle, takav zaključak SDP-a je za nas iz Demokratskog fronta uvredljiv. Dakle, ja prosto ne mogu da vjerujem i to je još jedna stvar koju želim da naglasim da je nekome iz reda opozicije ovakav zaključak prihvatljiv. Dakle, zaključci SDP-a, negiraju da se uopšte može govoriti o političkoj odgovornosti funkcionera DPS-a o SDP-u u govorima funkcionera DPS-a nema elemenata političke diskriminacije, nema nedozvoljenih i protivzakonitih radnji. Dakle, završavam samo sa sljedećom rečenicom. Parlamentarna većina koja je danas izglasala ustavne promjene, pala je na evropskom ispitu, jer nije imala snage niti volje, a osudi aktere, afere "Snimak" i konstatuje njihovu političku odgovornost i to je politička činjenica sa kojom očekujem da budu suočeni i DPS i SDP i njihovi koalicioni partneri u nastavku evropskih integracija.
 • Kolega Orlandić želi, prozivka SDP-a i komentar.
 • Hvala, ja ću prije svega da reagujem na ovu tvrdnju gospodina Bojovića, vezano za ovu uvredljivost naših zaključaka. Prvo, zamolio bih kolegu Bojovića da shvati da su naši zaključci zasnovani ne na priči rekla kazala, nego na onome što nam je bila obaveza donošenjem Odluke o formiranju i sadržaju te odluke o formiranju Anketnog odbora i Zakona o parlamentarnoj istrazi i da se naši zaključci temelje na informacijama i činjenicama i dokumentaciji, kao i u izjavama koje smo bili u prilici da saslušamo na sjednicama Anketnog odbora. Znači, zaključci proizilaze iz ukupne aktivnosti i dokumentacije i izjava koje su bile predmetom rada Anketnog odbora. Nemam namjeru ni želju da mladog kolegu Bojovića razuvjeravam u njegove stavove, ali isto tako bih volio da shvati da je jedno priča, a drugo su dokazi.
 • Hvala. Odgovor na komentar.
 • Još jednom ću, zbog crnogorske javnosti, pročitati...Skupština Crne Gore poziva Demokratsku partiju socijalista da procijeni postojanje političke odgovornosti javnih funkcionera iz svog članstva za koje postoji sumnja da su pozivali na radnje koje imaju diskriminatorski karakter itd. Vi ste od nas tražili da se mi sa vama složimo oko toga da treba pozvati Mila Đukanovića da se izjasni da li je sprovodio političku diskriminaciju i da li je kreirao projekat zloupotrebe državnih resursa ili nije. On se već oko toga izjasnio. Dakle, nama je dat mandat da mi utvrdimo da li bilo političke odgovornosti ili nije, a ne da pozivamo DPS da se oni izjasne o svojoj političkoj odgovornosti. Dakle, vi nijeste bili spremni da podržite da rasvetljavanje afere "Snimak" dovedemo do kraja. To je činjenica koju treba konstatovati. Vaša politička odgovornost je zbog toga velika. Vi ste partija koja ima veliku političku odgovornost što će se nastaviti sa grubim kršenjem ustavnih prava, što će se nastaviti sa zloupotrebama državnih resursa i u narednom periodu i što će se nastaviti sa političkom diskriminacijom. Očigledno nijeste u ovom trenutku po ko zna koji put bili spremni da uđete u sukob sa gospodinom Đukanovićem. Što se tiče vašeg trećeg zaključka, moram da ukažem da ste vi ukazali na diskriminaciju po političkoj osnovi u Glavnom gradu. Pozvali ste i gospodina Mugošu da dođe na Anketni odbor. Izgleda da su zloupotrebe počele, po vama, u Glavnom gradu tek kada ste vi napustili lokalnu vlast.
 • Nemate pravo. Znate kada smo i mi ..., kada smo 1998. godine ušli u vlast. Idemo dalje. Kolega Stanišić.
 • Hvala vam, gospodine predsjedniče. Uvažene koleginice i kolege, poštovani građani, Evo još jedan izvještaj parlamentarne istrage i rada Anketnog odbora o iskonstruisanoj aferi od strane opozicije, njihovih medija i njihovih medijskih tajkuna. Nije ova prva iskonstruisana afera. Sjetićemo se da se komisija ovog parlamenta pred referendum bavila famoznom duvanskom aferom, da smo imali tzv. aferu "Telekom" prije parlamentarnih izbora, znači prije godinu dana i da smo prije i nakon predsjedničkih izbora imali ovu iskonstruisanu i svima nedokazanu aferu. Prva i slična po jednoj stvari što su im kuhinje iste, ali su im samo putevi bili različiti. Jedni su preko Zagreba i Internacionala vodili u Italiju, a sada drugi vode u zemlje članice Evopske unije u Berlin i u Brisel. Nije se pošto za Italiju jer tamo one adrese na koje ste bili nema stanara, nalaze se na izdržavanju višegodišnjih kazni zatvora, a neki se kriju što nijesu platili porez, pa im se ne zna ni gdje su ni šta rade. Ono što moram reći jeste da je ovu aferu Anketni odbor odradio kako treba, u skladu sa Zakonom o parlamentarnoj istrazi. Isto tako, moram naglasiti da je ovo jedinstven primjer u parlamentarnoj istoriji da se jednoj Demokratskoj partiji sudi na osnovu priča i diskusija sa partijskih sastanaka. To nikad nije bilo, ali neka je. Demokratska partija socijalista je i to izdržala. Ono što je obilježilo rad Anketnog odbora jeste besprimjerno ponašanje predsjednika Anketnog odbora koji je na svakoj sjednici kršio Zakon o parlamentarnoj istrazi, koji se u svom zanosu predsjednikovanja, pozdravljajući goste i učesnike na radu sjednice Anketnog odbora, zahvaljivao njegovim neumornim saradnicima iz medija. U tom transu predsjednikovanja iskoristio je najmanje jednu četvrtinu vremena, pošto je on njime raspolagao, u komentarima i pitanja koja su postavljali kolege članovi Anketnog odbora i u komentarima odgovora od strane ljudi sa kojima smo vodili razgovore na Anketnim odborima. Pozivao se na svoje ogromno iskustvo donoseći već presude i zaključke da je gledajući bezbroj holivudskih filmova to naučio, pa je pokušao da bude i režiser i scenarista i glavni glumac i tonac, ali je na kraju ispao samo nevješti kaskader. Moram da se zahvalim kolegama iz Anketnog odbora na korektnoj saradnji bez obzira što su oni postavljali istim ljudima sa kojima smo razgovarali ista pitanja, što su pretežno prekoračivali vrijeme koje im je dato za postavljanje pitanja, ali uvijek u nedostatku argumenata vremena fali. Mislim, uvažena gospodo, da je ovaj parlament imao i te kako prilika da otvara parlamentarne istrage na prave teme, kada su pojedine partije i pojedini organi lokalne samouprave donosili rezolucije da otcijepe jedan dio teritorije Crne Gore i da ga pripoje drugoj državi. Dosta je bilo posla i za tužilaštvo i za parlamentarnu istragu. No, nećemo se baviti time. Mislim da je Demokratska partija pokazala svoju snagu i dokazala na osnovu onoga što je rečeno i što ničim nije dokazano, da nije ni u kojem vremenu i ni u kojem izbornom ciklusu kršila zakon i da nije bilo nikakve diskriminacije u bilo kom obliku, jer to, gospodo iz opozicije, članovi Anketnog odbora, nijeste ama baš ničim dokazali. Ono što moram na kraju da kažem, poslije jednog, zaista, nama dragog događaja koji se desio, usvajanje amandmana na naš Ustav, desilo nam se nešto što moram sa žaljenjem da kažem, da ovih minuta našem voljenom predsjedniku Anketnog odbora ističe mandat. Znam, bilo je lijepo, ali je kratko trajalo. Hvala.
 • Komentar kolege Dritana Abazovića. Svi vi iz Odbora ćete dobiti. Kolega Dritan Abazović, pa vi. Komentar imate vi, a repliku ima kolega Koča Pavlović. Inače nijesam shvatio ko je voljeni predsjednik. Prvo replika.
 • Mislim da imam pravo na repliku, gospodine predsjedniče. Mislim da bih imao pravo i na duplu repliku s obzirom na to da vi nijeste prepoznali, u ovome što je rekao kolega Mišo, ništa uvredljivo, pa s toga zaključujem da i vi mislite nešto slično, pa onda bih vjerovatno imao i po tom osnovu.
 • Znate li zašto nijesam prepoznao? Mislim da ste vi nekom drugom vikali voljeni predsjedniče, pa sam mislio da nije on u pitanju. Zato sam imao dilemu. Izvolite.
 • Da budem vrlo jasan. Krajnje ste maliciozni i vrlo uvredljivi, ali to je ispod mog nivoa, neću ići na taj način. Gospodine predsjedniče, molim vas.
 • Molim vas, da Vam pomognem u tome. Hajte da zajedno gledamo taj video.
 • Ja sam, gospodine predsjedniče, tada bio novinar, ako ste vi to ispustili, bio sam novinar, bio sam domaćin u studiju. Ako vi mislite da sam trebao nekako drugačije da oslovljavam gosta, samo recite.
 • Ne, ne ja samo konstatujem...
 • Da stavimo više tačku na te sitne seoske doskočice.
 • Ja govorim o sadržaju, ne kvalifikujem ga. Samo konstatujem da je sadržaj bio voljeni predsjednik- ništa više.
 • Dozvolite mi samo da iskoristim pravo na repliku.
 • Izvolite, evo iz početka ćemo dva minuta.
 • Hvala. Ne, ne pravo na repliku. Gospodine Mišo, ja sam očekivao od vas da vi pomognete...i crnogorskoj javnosti da konačno razumijemo tu priču o kuhinjama u kojima nam se konstruišu ove različite afere, pa i ova. Nijesmo mogli, mislim da niko normalan u Crnoj Gori nije mogao da ukapira iz onoga što je pričao vaš predsjednik, pa sam očekivao da ćete Vi, kao bistar čovjek, da to nekako pojasnite, gospodine Mišo. On je rekao da su bezbjedonosne službe, vojnobezbjedonosne iz Srbije, pa kad su ga pitali jeste li vi to rekli, on je rekao ne, ne, nijesam to rekao, jer je dobar prijatelj sa šefom bezbjednosnih službi, pa je rekao to su neke službe koje su nekad postojale, ali one i danas izdaju nekakva naređenja, a ne postoje. Molim vas, nekako, pomozite nam da saznamo gdje se konstruišu te takozvane konstruisane afere. Druga stvar, nabrajajući ove takozvane konstruisane afere, vi u stvari argumentujete onaj stav koji mi zastupamo. Kad kažete: "iskonstruisana duvanska afera", izvinite, gospodine Mišo, je li bilo šverca duvana? Je l vi to hoćete nam svima da kažete, mislite da smo maloumni, da ne pamtimo, da nije bilo šverca duvana, da nijesu vaši šefovi partijski u tome učestvovali? Hoćete li to da kažete? Kažete Telekom, hoćete da kažete da tu nije bilo mašćenja brkova sa milionima? Hoćete to da kažete? Ne znam šta vi hoćete da kažete? Treća stvar, gospodine Mišo, zakon je takav kakav je, ja sam to sve vrijeme ponavljao kao predsjednik odbora. Zakon o parlamentarnoj istrazi dozvoljava da se govore nistine pred Anketnim odborom i pri tom to uopšte ne sankcioniše. Zato smo mi bili u situaciji da slušamo onolike neistine pred Anketnim odborom. Onolike neistine, gospodine Mišo. Četvrto, nemojte, molim vas, sa patriotizmom da nas napadate, jer sve braneći nas, nagrdiste nas. Prestanite više da branite Crnu Goru, gospodine Mišo, dako preživimo...
 • Čekajte, hajde mi vi pomognete. Kad kolega Stanišić kaže kolegi Koči Pavloviću - voljeni predsjednik - to jeste za repliku, a kad on njemu kaže -govorite neistine- to nije za repliku. Hajde da vašu voljenost do kraja razjasnimo.
 • Evo, druže Koča, šta kaže vaš lider 2001. godine, ovako kaže: "Neuobičajen je način na koji je italijanski ministar finansija prejudicirao nečiju krivicu", ovo je citat, "to nije profesionalno, to se kosi sa pravilima istražnog postupka i to nam govori da se radi o političkom pritisku, da se radi protiv ideja nezavisne i međunarodno priznate države Crne Gore. Mislim da je u tom pogledu gospodin Đukanović pomagao svima nama u svom intervijuu BBC-u u kome je on pozvao gospodina Del Turka da javno pokaže sve dokaze i podigne optužnicu protiv njega. Ako je zadnji datum 1995. godina, zašto je gospodin Del Turko čekao pet godina i zašto ne sačeka još pet mjeseci?“ E to je rekao vaš redsjednik Pokreta za promjene, a znamo gdje je sad Del Turko. Još Vam moram nešto reći, gospodine Pavloviću. Vi ste ovdje...čestitali rođendan, ja nijesam nijednom. Da Vam kažem, moram, predsjedniče, zbog crnogorske javnosti, Vi ste povrijedili ovaj parlament i ljude koji su glasali Zakon o parlamentarnoj istrazi, jer ste ga nazavli invalidnim. U svakoj državi Vi biste zbog te izjave odgovarali, ne zbog poslanika nego i zbog onih čestitih i dobrih građana koji su invalidi.
 • Obećavam da ću vam svima organizovati posjetu voljenom predsjedniku, da zajedno čestitate svi voljenom predsjedniku. Vi imate komentar, a žalite se na odugovlačenje, a imamo još pet kolega koji nijesu govorili, a vi tražite komentar i žalite se na odugovlačenje. Dobro, samo imam logičke probleme. Izvolite, daću Vam riječ. Kolega je tražio komentar. Može, izvolite.
 • Ne morate, Vi to ne zloupotrebljavate.
 • Drugi put za četiri, pet godina...da spriječite iživljavanje ljudi ovdje. Mi smo pošteno radili 50 dana i sad dolazimo u situaciju da ne možemo ovdje da kažemo šta smo uradili. U stvari ovo je bila atmosfera na cjelokupnom radu Anketnog odbora i to je dovelo do ove sramote svih nas, a dokumenti postoje, jednostavno, mi zbog ovakve opstrukcije nijesmo mogli to da uradimo. Hvala Vam, predsjedniče.
 • Hvala, Vi ionako imate riječ. Izvolite. Ukidam pravo na komentar da bi svi članovi odbora mogli govoriti. Molim vas, ostali su kolega Gojković, Strahinja Bulajić, Vuković i Čavor. Izvlite, kolega Gojkoviću. Neće stići. (Upadica) Gdje da produžim? Kolega Gojkoviću, izvolite. Kolega Abazović hoće njegovu sjednicu, još da stvorim vrijeme.
 • Hvala, prvo ću za sebe postaviti sam sebi jedno pitanje. Nije mi jasno kako smo izglasali noćas ove izmjene Ustava, kad je ovakav duh u ovom parlamentu i da li ovi ljudi uopšte shvataju šta je bio zadatak Anketnog odbora i koliki je značaj ovih stvari koje smo uradili. Želim da vam kažem da smo mi kao poslanici SNP-a odmah tražili pismenu dokumentaciju od Anketnog odbora. Nikada tu dokumentaciju nijesmo dobili. Normalno, iz razloga što je odmah bilo jasno da postoji opstrukcija DPS-a i tu dokumentaciju smo morali da nalazimo sami. Svoje izdvojeno mišljenje je u sklopu Izvještaja, koje su dale kolege iz Demokratskog fronta, i tu je ušla Bijela knjiga i ušla je presuda za kupovinu ličnih karata u Herceg Novom. Želim da kažem da je izvještaj Mića Orlandića, ima dosta kvalitetinih djelova, mi smo bili uzdržani. Žao mi je sada što nijesam glasao za Izvještaj kolege Mića Orlandića, bez obzira na kritike koje imam od kolega, mislim da se tu optužuje Demokratska partija socijalista dosta jako. Želim da kažem i to da će se morati mijenjati i Zakon o parlamentarnoj istrazi, jer je nemoguće doći do dokumentacije ako imate šest poslanika iz vlasti i kada tražite dokumentaciju oni jednostavno neće da izglasaju to. Moraće se mijenjati Zakon o parlamentarnoj istrazi da se svakom poslaniku pojedinačno u Anketnom odboru da mogućnost da dođe do dokumentacije, to je jedini način,inače ćemo od njih uvijek imati opstrukcije i od toga nema ništa. Najznačajniji dokument do koga smo mi mi došli, to je presuda za kupovinu ličnih karata u Herceg Novom, a da je ona povezana sa aferom "snimak" tu je i dokument Izvještaj državnog tužioca, gdje je afera „snimak“ prezentirana i kao njen jedan dio je kupovina ličnih karata u Herceg Novom. Samom činjenicom da je Državni tužilac uvrstio u aferu „snimak“ kupovinu ličnih karata govori o tome da su te stvari povezane. Ne govorim o kupovini ličnih karata zato što sam iz Herceg Novog, jer jednostavno to se desilo tamo i te činjenice su nam bile na dohvat ruke, i ja ću samo sada da kažem koliko nijesu u pravu oni koji kažu da nijesu dokumentovane ove zloupotrebe DPS-a. Ovo je izjava, ovo je presuda Osnovnog suda u Herceg Novom gdje je osuđeno 11 ljudi za kupovinu ličnih karata od kojih su većina kriminalci, povratnici koji su osuđivani zadnjih godina na zatvorske kazne koje nikada nijesu izdržali, više puta na uslovne kazne, čim jedna zavši oni prave druge prekršaje i tako već godinama, znači haraju po Herceg Novom, a kada dođu izbori kupuju lične karte. Evo sad ću da iz dokomunta jedan pasus pročitati i za Vas, predsjedniče, jer sam već ovo čitao ovdje, ali čini mi se da nijeste bili pa da vidite o čemu se radi. Okrivljeni M.Ž. priznao je izvršenje krivičnog djela stavljenog mu na teret i svoju krivicu zbog istog, te u bitnom izjavio da ga je početkom mjeseca marta, tačnije petog i šestog marta, na njegov telefon nazvao prijatelj te da je u toku razgovora neko nepoznato lice uzelo telefon i neformalno mu ponudilo da za njega posreduje u otkupljivanju ličnih karata od glasača u Herceg Novom, a za predstojeće lokalne izbore. Dalje, navodno ga je nakon nekoliko dana ponovo pozvalo to isto lice sa broja mreže, predstavio se kao K.M. iz N, ističući da radi za DPS i Vladu Crne Gore i ponudio mu da od svojih prijatelja uzme lične karte a on će mu za svaku dati po 100 eura te ako sakupi deset ili više ličnih karata dobiće dodatnih 200 evra. Istakao je da se nalazi u teškoj materijalnoj sistuaciji, pa je prihvatio ovu ponudu i narednih dana kontaktirao prijatelje, više njih koji su odmah predali lične karte i on je sam planirao da proda svoju. Objasnio je da se dogovorio sa tim kriminalcem i da je ovaj nosio lične karte na provjeru u Nikšić i kada su karte provjerene on im uzeo te lične karte, ali je to provalio nezavisni dnevnik "Vijesti" i to je dospjelo u javnost. Kao posledicu toga imamo prvu presudu za kupovinu ličnih karata u Crnoj Gori, znači treba da se na neki način ponosimo jer to sprečava ovakve stvari. Sud je osudio ove ljude. Jedan je u bjekstvu, taj glavni organizator šest mjeseci, ovih ostalih deset je izdržalo svoje kazne. Izjave okrivljenih sud je ocijenio kao potpuno jasno priznanje izvršenja krivičnih dijela, stavlja ih na teret optužnim predlogom jer su međusobno saglasni u pogledu odlučnih činjenica. Čak su uzimali listinge i sve moguće dokaze i svjedoke, sve je dokazano i ovi ljudi su osuđeni. Nikada niko nije pozvao nikoga iz DPS-a da pita kakva je i zašto su oni upetljani u sve ovo i kakva je njihova uloga u ovome. Znači, ovdje imamo dokaze. ne može ih niko pobiti. Ovo je institucija, Osnovni sud u Herceg Novom, znači nema nikakve potrebe da se sumnja da ovakve zlouptrebe postoje. Činjenica je da mi nijesmo mogli doći do druge dokumentacije kao što je birački spisak iz Herceg Novog i kao što su druge dokumenatacije koje govore kolika je opstrukcija bila i da je to jedan od razloga zašto je Anketni odbor imao ove rezultate. Zato apelujem na Vas, predsjedniče, da pokrenemo ovu izmjenu Zakona o parlamentarnoj istrazi da možemo doći do dokumenata. Hvala.
 • Hvala. Mislim da treba taj zakon dopunjavati, praviti tu sigurnije oruđe na osnovu iskustava koje vi imate. Vi koji ste radili, predložite izmjene zakona da bi se moglo krenuti u usaglašavanje, jer vi imate ta iskstva i znate šta je najbolje. Hvala što ste ispoštovali vrijeme. Kolega Branko Čavor , a da se pripremi kolega Strahinja Bulajić.Jeste li vi član toga odbora? Ne. Ko je iz DPS-a? Kolega Vuković. Izvinjavam se. Hvala na pomoći.
 • Gospodine predsjedniče, kakve imate sugestije? Da vadimo bateriju iz sata i da zaustavimo vrijeme da ne bi u 00 h prekinuli redovnu sjednicu prvog redovnog zasijedanja. Ja ću vrlo kratko. Poslije svega što sam čuo i ođe a što sam slušao dva mjeseca na Anketnom odboru. Reći ću vam prvo, to je moje prvo iskustvo u radu jednog anketnog odbora i iskreno bih želio da bude i posljednje. Tako kako se radilo u Anketnom odboru ne bih volio da se radi ni u jednoj iole ozbiljnoj instituciji kojoj ovako ozbiljna institucija kao parlament daje tako važan zadatak, a onda se sa tom zadatom temom, ne mislim na sve članove odbora, mislim na način, na metod rada odbora, poigrava. Odbor se poigravao, čak se rasprava dovodila do besmisla, nije se znalo ni kako počinjemo. Na kraju evo bar znamo kako smo završili. Onako kako je jedino bilo moguće, da konstatujemo "kako smo se nadali, dobro smo se udali". Izašli smo sa tehničkim izvještajem, da kažemo da smo održali tridesetak sjednica, da popišemo ljude sa kojima smo razgovarali i da stavimo tačku na čitav ovaj problem. Da ponavljam da sam stekao utisak da je čitava afera iskonstruisana, bilo bi gubljenje vremena koje sam obećao da ću pokušati da uštedim. Ja da govorim o tome da su ljudi čak i vrijeđani od pojedinaca kada su bili ispitivani, to bi bilo duplo gubljenje vremena. Da govorim o tome da je presuda bila donijeta samo je trebalo prikupiti dokaze, da je bilo razočaranja u Anketnom odboru zato što Miško Vuković koji je došao da daje odgovore na postavljena pitanja nije dao očekivane odgovore, nego je govorio istinu, a ta istina je smetala, ne uklapa se u onu sliku, nije ona kockica za mozaik koji je trebalo da se napravi. Ram je postojao, samo je trebala slika da se napravi da visi Pedro. O suđenju partiji, o činjenici da ljudi koji govore na organima stranke budu pozvani da odgovaraju, a šta su to mislili, i pri tome da se ne konstatuje da je u jednom jedinom zaključku te stranke bilo bar poticaja za neke državne organe da uđu u zloupotrebe, to bi iziskivalo i mentalni napor od mene samoga da objasnim čitavu situaciju. Završavam time što, predsjedniče, mislim da treba da radimo na inovaciji dokumenata na kojima se rade ovakve stvari, jer smo počeli kršenjem osnovnih akata i završili kršenjem akta. To je bila samo dopunska literatura kojom smo se bavili. Radili smo neke vanredne procedure koje ja nijesam uopšte znao ni umio sebi da pojasnim. Hvala vam.
 • Koleginice i kolege 23.53 h je na našem elektronskom satu koji je po prilici najtačniji, na ekranima je. Nama je ostalo još kolega Stahinja Bulajić da govori, da se izjasnimo o Izvještaju i da otvorimo novu sjednicu. Da se izjasnimo time što ćemo konstatovati. Bilo je prigovora da se glasa, kolega Milić je prije o tome govorio.Provjerio sam i prošli put je bila samo konstatacija. Kolega Bulajuću, možete li Vi to u par minuta da bismo stigli na ovu drugu, 13. śednicu.
 • Gospodine predsjedniče, uvažene kolege, Poprilično je toga već ovdje rečeno večeras, a ja ne želim da ponavaljam i neću da govorim nešto što je već rečeno. Moje kolege, gospodin Pavlović, gospodin Bojović i druge uvažene kolege, govorili su o radu Anketnog odbora, podnešenim izvještajima i mnogim drugim detaljima. Poštovane kolege, ja moram da kažem da sve ono što se dešavalo u, i vezano sa Anketnim odborom, ono što se moglo pročitati u prispjelim predlozima izvještaja o radu Anketnog odbora i ono što se može pročitati u njima, dakle, moram da kažem lični utisak da je meni od početka sve izgledalo i na to upićivalo da će rezultat biti takav kakav jeste, odnosno da jednostavno neće biti moguće doći do jedinstvenog izvještaja koji će biti upućen Skupštini na razmatranje. Neću da govorim, kažem, detaljno o ponuđenim predlozima izvještaja. U ovom trenutku meni je važna suština. Dakle, Skupština Crne Gore je donijela Odluku o parlamentarnoj istrazi datim povodom. Parlamentarna istraga je sprovedena sa ciljem utvrđivanja moguće političke odgovornosti povodom zloupotreba u predizbornim procesima. I opet moje mišljenje je da se iz izjava pozvanih lica na razgovor sa članovima Anketnog odbora može nedvosmisleno utvrditi postojanje nezakonitih radnji u smislu zloupotrebe državnih resursa, zloupotrebe službenog položaja, rušenja osnovnih ustavnih načela da smo svi jednaki, da svi imamo iste šanse, da svi imamo garantovano pravo na rad, da smo jednaki svako pred svojim bogom, a svi zajedno pred narodom. To je, naravno, moje mišljenje i ono nikoga ne mora da obavezuje. Ovo zbog toga što kao član Anketnog odbora mislim i da sam dužan da ovdje javno saopštim svoj stav. Svi pozvani, poštovane kolege, koji su dali izjave pred Anketnim odborom su potvrdili autentičnost svojih izjava u transkriptima ili audio zapisu, ali smo na Odboru čuli u ogromnoj većini suprotne tvrdnje. Napominjem da ovaj anketni odbor nije imao, niti može da ima mandat za utvrđivanje krivične odgovornosti, jer to je stvar tužilaštva, iako po mom sudu, tužilac ima sasvim dovoljno materijala da radi svoj posao. Jednostavno, rekao sam već da ne želim da komentarišem pojedinačno izvještaje, ni uvaženih kolega iz DPS-a ni uvaženog kolege Orlandića. Evo, došli smo do tehničkog izvještaja, što je mnogo manje važno, mislim da je mnogo važnije ono što je javnost čula u proteklih pedesetak dana. I konačno, ipak moram da konstatujem da Anketni odbor nije obavio misiju koja mu je povjerena, a javnost neka sudi. Slažem se sa predlogom, mora se nešto mijenjati u sistemu parlamentarne istrage, jer ovo ovako jednostavno ne može, po ovakvom modelu, ovaj parlamentarni mehanizam je obesmišljen. Moraju se definisati potpuno jasne i imperativne norme. Koristim, na kraju, priliku da se zahvalim svim članovima Anketnog odbora sa kojima sam sarađivao. Zahvaljujem.
 • Hvala. Stvorili su se uslovi da konstatujemo tehnički izvještaj. Konstatujem da se Skupština upoznala sa tehničkim izvještajem o radu Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o događajima koji se odnose na rad državnih organa povodom objavljivanja audio snimaka i transkripta sa sjednica organa i tijela Demokratske partije socijalista. Time smo ovu tačku završili. Dva minuta do ponoći. Idemo na sljedeću tačku dnevnog reda ili otvaramo 14. śednicu, ako se ne varam. Brz odgovor, imamo još dva minuta. Radimo do ponoći jer je to Ustavna odredba. Ako važi za građane rok, važi i za nas, Ustav neću kršiti zbog toga.