• Poštovani poslanici 25. saziva Skupštine Crne Gore evo nas na šestoj vanrednoj śednici u 2013. godini, prvoj ljetnjoj vanrednoj, što bi se reklo. Na zahtjev Vlade sazvao sam šestu sjednicu sa jednim predlogom za tačku dnevnog reda, a to je Predlog zakona o izmjenama i dopuna Zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu. Na vanrednom zasijedanju nema izmjene dnevnog reda, glasanje o dnevnom redu, mi smo vlasni da ga prihvatimo ili ne prihvatimo. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Za, protiv, uzdržani? Hvala vam. Glasalo je 68 poslanika, 65 za, nije bilo protiv, tri uzdržana. Svima rade tasteri. Hvala. Mogu da konstatujem da smo prihvatili predloženi dnevni red. Ovlašćeni predstavnici Vlade su ministar Žugić i pomoćnik Vukićević, a izvjestioci odbora su Radovan Obradović i Aleksandar Damjanović. Predstavnik Vlade želi riječ, pomoćnik ministra Vukićević.
  • Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo poslanici, Shodno članu 128 i članu 147 Poslovnika Skupštine Crne Gore povlačim Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za 2013. godinu iz procedure. Hvala vam.
  • Hvala Vam. Da čujemo kolegu Medojevića, koji član Poslovnika.
  • Gospodine predsjedniče, sve je počelo vašim gostovanjem u Skupštini Srbije i od tada je krenula ova nova politika. Gospodine predsjedniče, radi se o jednoj, zaista, vrlo specifičnoj situaciji gdje je Vlada tražila vanrednu sjednicu 01.avgusta i gdje je Vlada sada obavijestila Parlament da povlači Predlog rebalansa i mi ulazimo u jednu situaciju koja se može nazvati sivom zonom, imajući u vidu obaveze koje stoje pred državu Crnu Goru i vrlo loše ekonomsko stanje sa mogućim štetnim posledicama po javne finansije i državni budžet. Predsjedniče, koristim ovu priliku da Vas pozovem da se ovakva kriza vlasti, ovdje Vlada nema većinu za Zakon o obrazovanju, za zdravstveno osiguranje, padaju izvještaji sudske vlasti, padaju izvještaji tužilačke vlasti, Vladi ne prolaze amandmani za Zakon o amnestiji i sada ako ne prođe budžet, gospodine predsjedniče, mislim da se radi o ozbiljnoj krizi vlasti u Crnoj Gori i u demokratskim zemljama postoji samo jedna način, a to je raspuštanje ove Skupštine i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Molim Vas predsjedniče da nas obavijestite o Vašem političkom stavu povodom ove inicijative Demokratskog fronta. Hvala.
  • Hvala, kolega Medojeviću. 2 Kolega Simoviću, ja ću završiti ovaj dijalog, može? Kolega, može li da završimo ovaj dijalog? Ne može pasti akt koji nije u proceduri. Znači, mi nemamo nikakav akt više u proceduri. Budžet za 2013. godinu imamo i ništa nije palo, nego je Vlada povukla jedan mogući akt, koji nije ni malo obavezujući akt. Vlada misli da može poštovani Zakon o budžetu, primitke i potrošnju, u skladu sa budžetom koji smo usvojili u decembru 2012- 2013. da može poštovani Zakon o sprovođenju budžeta. Nema potrebe da ide na rebalans, malo bolje su složili cifre, smanjili su rashode i nadam se da možemo ići dalje, tako da mi u proceduri nemamo nikakav akt i nemamo nikakvu novu političku činjenicu. Nemamo nikakvu novu političku činjenicu nemamo, nemamo nikakav akt i ja zaključujem šestu sjednicu vanrednog zasijedanja. Suviše je dugo bilo proljećno zasijedanje da bi smo završili samo na formi. Da vam se zahvalim svima na izuzetno napornom radu, na izuzetno uspješnom radu, koji je krunisam usvajanjem amandmana na Ustav od 1 do 16 i kao što ste čuli dobijanjem ključnog činioca za otvaranje pregovora svih poglavlja u našim evropskim integracijama za državnu lidersku poziciju u regionu, naravno za državne liderske obaveze. Zaslužili ste dobar odmor, možda javnost to dobro nije viđela. Imali ste vrlo plodotvorno proljećnje zasijedanje, niko nije imao više od nas saslušanja, niko nije bio aktivniji u toj nadzornoj funkciji Parlamenta, ne samo na regionalnom prostoru, nego i šire i usuđujem se reći da je jedan proces koji je trajao dugo, uspjeli smo uz političke nedoumice koji su izazvali predsjednički izbori da krunišemo zajedničkim uspjehom svih 81 poslanika Parlamenta. Ovo je afirmacija parlamentarizma ovo bila naše proljećno 3 zasijedanje. Želim da na jesen nastavimo i još bolje, ali makar ovako kako smo to radili na proljećnom zasijedanju. Posebno, nadam se hvala kolegi Daniloviću na pomoći, posebno da odam zahvalnost Radnoj grupi koja će nastaviti da radi tokom avgusta, Radnoj grupi za uspostavljanje povjerenja i vraćanje u izborni proces vođenom od strane kolege Simovića i kolege Milića i vas svih koji ste tamo, tako da Parlament pokazuje da posvećenost evropskim integracijama je i konkretan, ne na riječima, nego na teškim djelima i radnom posvećenošću. Hvala vam još jednom svima. 4