Kao nekome ko se ovdje osvjedočio kao pobornik procedure, ko se osvjedočio, iskreno se nadam, kao opozicionar i kao neko ko je glasao protiv u sva tri ova primjera, možete mi vjerovati na riječ, ja sam tražio da se glasa tajno. Znate zašto? Zato što ne piše u Poslovniku da može ili ne može. Nije tačno da je to zabranjeno i nije tačno da je to nedemokratski. Da budemo pošteni, fer i da kažemo ono što jeste. Tvrdim odgovorno i tvrdim sa punom savješću i odgovornošću da su, što se tiče procedure, ovi postupci sprovedeni do kraja fer i pošteno. Kakav je ishod. Zahvaljujući tome što imate vi većinu, to vama na obraz, ali što se tiče same procedure, to je urađeno na najbolji mogući način. Mislim da je to prvo glasanje koje je sprovedeno u Crnoj Gori gdje nije bilo nevažećih, gdje nije bilo glasanja putem pisma i odluka je takva kakva jeste. Još nešto. Glasali smo o svakom kandidatu pojedinačno. Da li su oni sada ovdje formalno-pravno smješteni u jednu odluku ili nijesu, mislim da nije problem da se večeras glasa. Večeras ću glasati protiv sve trojice kandidata, ali moram da stavim ruku na srce i da kažem da je ono što je urađeno, urađeno pošteno. Ako ovo nije u redu, molim vas da kod sljedećih izmjena Poslovnika više obratite pažnju na to nego na ovu himnu. Propišite proceduru koje ćemo se mi držati i, ako je prekršimo, spreman sam ovdje pred ovim parlamentom da odgovaram. Nemojte da se sada, poslije deset godina primjene ovog poslovnika sjetiti da nešto nije do kraja definisano. Nije prvi put da smo gore glasali tajno. U situaciji kada imate 13 kandidata, može se vrlo lako desiti da, recimo, kod javnog glasanja neki kandidat dobije dva glasa, svi ostali po jedan i on samo na osnovu toga prođe dalje. Je li to demokratija? Išli smo do maksimalne podrške koju može da obezbijedi 13 članova Odbora i rezultat je takav kakav jeste. Ruku na srce, ne dopada mi se i ovdje ću glasati kao i gore protiv. Što se procedure tiče, mislim da ovdje niko ne može imati prigovor osim da je Poslovnik neprecizan. Pravo da vam kažem, niti sam ga pisao, niti imam namjeru da ga u tom dijelu mijenjam. Ako vam se ne dopada, sjedite, pa ga promijenite. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech