Hvala kolega Labudoviću, i na ličnim komplimentima od političkog oponenta prve kategorije što kažu. Hoćete da me braniti? Neće biti potrebe, sam ću. Dobro, samo da završimo mi dijalog. Naravno mi smo ipak počeli 89. zajedno ovdje tako da nijesmo baš od početka bili na suprotnim stranama, ali dobro je i ja uvijek mislim da je pošten protivnik pola prijatelja. Uvijek mislim da je pošten protivnik pola prijatelja i odatle kreće ozbiljna politika, i ono što je sasvim sigurno da Crna Gora sazrijeva da konstutuišemo državne interese kao jedinstveni interes ovog Parlamenta, ali da ne pobjegnemo od našeg osnovnog pitanja. Po stavu moje partije i mom lično, gospodin Vujanović je izabran legalno zato što je to odlučio Ustavni sud i Državna izborna komisija, a po nama kao političarima i meni kao političaru, ako hoćete i kao pravniku nije legitiman. Biću vrlo precizan i zato mi imamo pravo da ocjenjujemo njegovu legitimnost ovdje, a legalnost kao što sam rekao nemamo, jer nam nije dato pravo. Greške institucija, kao moja, potencijalno oko śednice ili Ustavnog suda oko odluke, neko mora presuditi.Ovaj Parlamenat ne smije uzeti više no što mu pripada, ali ni manje. U njemu je osnovna politička moć i on će zato odlučivati na političke teme koje su danas na dnevnom redu, prva je svakako važna, slažemo se potpuno. Mislim da ste čuli da postoji politička volja da otvorimo taj proces, neđe je mladi kolega, po sjećanju starijeg kolege gospodina Bulatovića, govorio o tome koliko smo mi zajedno posla napravili i zakon 2001. godine kada smo mijenjali itd. itd. i rezolucija o miru itd.itd. Puno toga je stvoreno u ovom Parlemantu i ovaj dan je samo jedan od takvih dana kada možemo uraditi dosta, ako ne bude da od pojedinosti ne vidimo čitavu šumu, a cilj je da dobijemo bolje zakone koji nijesu sporni i cilj je da idući izbori budu potpuno nesporni ko god pobijedio i kako pobijedio. Ponavljam, izbori su vrlo brzo, na jesen su već prvi, pa na proljeće mnogi drugi, lokalni izbori to je prilika da Crna Gora pokaže da je dozrela do ozbiljnih izbora što je osnov demokratije, ako nemamo nesporne izborne procese mi ne da nijesmo kandidati za Evropsku uniju, nego se mi vraćemo u daleku prošlost, ne bih htio da je mjerim. Ja samo mislim, i Vi i ja , ne smijete biti vezani protestom, a ja ne smijem biti vezan vlašću. Mislim da ćemo naći mjeru da ovi zaključci budu primjenjivi, a rezultat će biti dobar samo da krene postupak. Treba da krene postupak,da imamo grupu i da radimo i ja vjerujem da će doći do dogovora. Kolega Labudoviću izvolite, a kolegu Bulatović nijesam spomenuo, rekao sam stariji kolega.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech