Gospodine predsjedniče, prije svega želim da Vam se zahvalim. Zaista ste mi pomogli izjavom da Filip Vujanović nije legitiman predsjednik Crne Gore. Uradili ste nešto što nama, evo, ne uspjeva više od dva mjeseca. Mi uporno to tvrdimo i uporno pokušavamo, nudimo milion dokaza, toliko bjelodanih da prosto djeluje smiješno kad ljudi okreću, i institucije, glavu od njih. Vi ste to rekli i to sa pozicije kojoj se mora vjerovati i Vama hvala na tome. Slažem se sa Vama da se zbog drveta po nekad ne smije zanemariti šuma, ali veoma je opasno i kad se zbog šume ne smije zanemariti drvo, pogotovo kad je tako važno. Pitam Vas kako ćete se Vi na toj stolici i ja kao poslanik na ovoj ovdje ponašati kad taj nelegitimni predsjednik Crne Gore dođe sjutra u ovaj dom i počne da koristi prava koja mu po Ustavu pripadaju da nekoga predložio ili ne znam sad kojim povodom može da boravi ovdje. Možemo li se ponašati kao da se ništa nije desilo gospodine Krivokapiću i može li Ranko Krivokapić, političar da dovijeka suzbija i da dovijeka potire Ranka Krivokapića čovjeka i Ranka Krivokapića kao pravnika? Dokle gospodine Krivokapiću? Jednom se moramo suočiti, ako nisačim drugim makar i sa sopstvenom slikom u ogledalu i reći ovo više ovako ne ide. Vi dobro znate, znate to bolje od mene da je ovo farsa politička i da ovo ovako ne može dugo, a da će jednog dana morati bogami da se polože neki računi. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech