Kako je za Liberalnu partiju i za liberale slušati ovo kada slušamo i vlast i opoziciju, naravno ima ovdje i dio nekih koji nijesu učestvovali u tome. Toliko afera, Snimak, i ova strana, i ova strana. Eto, liberali nijesu nikada u tome učestvovali i odgovorno tvrdim da nikada nećemo ni učestvovati u takvim stvarima. Konačnim proglašenjem rezultata od strane Državne izborne komisije za Liberalnu partiju su predsjednički izbori u Crnoj Gori završeni. Liberalna partija je dala veliki doprinos obnovi državnosti Crne Gore. Liberali nemaju nijednu političku mrlju u proteklim decenijama. Naša politička ruta je uvijek bila kristalno jasna i čista i, srećom, na nju su kasnije došli i neki zabludjeli sinovi i kćeri, pa smo tako uspjeli zajedno obnoviti državnost naše domovine. Uz svo dužno poštovanje prema zahtjevu opozicije o proglašenju izbora za predsjednika Crne Gore nevažećim, ne smatramo ga politički ozbiljnim iz više razloga. Liberalna partija ga neće podržati. Liberalna partija će ubuduće podržati departizaciju nadležnih državnih institucija koje su predsjedničke izbore održane 7. aprila proglasile validnim, jer smatramo da u njima nema mjesta partijskim kadrovima. Nažalost, za to se bore i vlast i opozicija, ali ne i Liberalna partija. Naročito je sporno učešće u radu Ustavnog suda, pojedinih sudija, partijskih kadrova, iako su tamo, bar po našim saznanjima, većina sudija profesionalci. Jedan od važnih činilaca državnosti jedne države i snaga njenih institucija, Liberalna partija nije zadovoljna tom snagom, a i malo ko je zadovoljan kako kod nas, tako i u Evropskoj uniji. Svima nama je osnovni zadatak jačanje državnih institucija i njihova departizacija i depolitizacija. Kao i u sportu, tako i u politici uvijek nečija mora biti zadnja. U sportu, u spornim situacijama, konačno presudi sudija i takmičarska komisija. U izbornom procesu opštinska izborna komisija, Državna izborna komisija, Ustavni sud. U politici kao i u sportu, uvijek će biti nezadovoljnih koji će iz publike vikati - ua, lopovi. Smatramo da takvih ne smije biti u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti jer je to veoma štetno po državu. Na kraju, ova diskusija će, vjerovatno, potrajati. Mislimo da je i ovaj izborni proces predsjednički izbori bio takav kakav je, nadležne državne institucije su rekle to što su imale. Normalno, opozicija smatra da to nije u redu, ali ne znam na koji bismo način mi mogli više da promijenimo taj i takav sud nadležnih državnih institucija. Liberalna partija će svakako biti protiv Predloga o lex specijalisu. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech