Gospodine predsjedniče, izvinjavam se kolegi Vuletiću, vi znate da ja ne ustajem na poslovničku intervenciju bez nekog razloga. Ja znam da se ova knjiga ne može mjeriti sa tom knjigom koja je pred vama, ni po obimu, ni po opremi, ali po značaju može. Ovo je Ustav Crne Gore i zavređuje jednako poštovanje koliko i ta knjiga, a u tom Ustavu, u članu 99 posljednji stav piše da pretres o predlogu za promjenu Ustava, mandataru njegovom programu i tako dalje ne može biti ograničeno da pojedini učesnik može da govori 10 minuta. Ja znam da ćete se vi sada pravdati razlozima racionalnosti i da nas čeka nova sjednica, ali izjednačiti raspravu o ustavnim promjenama sa raspravama o Džigijevim zakonima ispod renomea ovog doma i tražim da se ovdje raspravlja o ovome sve dok postoje zainteresovani da raspravljaju. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech