Hvala, ja ću prije svega da reagujem na ovu tvrdnju gospodina Bojovića, vezano za ovu uvredljivost naših zaključaka. Prvo, zamolio bih kolegu Bojovića da shvati da su naši zaključci zasnovani ne na priči rekla kazala, nego na onome što nam je bila obaveza donošenjem Odluke o formiranju i sadržaju te odluke o formiranju Anketnog odbora i Zakona o parlamentarnoj istrazi i da se naši zaključci temelje na informacijama i činjenicama i dokumentaciji, kao i u izjavama koje smo bili u prilici da saslušamo na sjednicama Anketnog odbora. Znači, zaključci proizilaze iz ukupne aktivnosti i dokumentacije i izjava koje su bile predmetom rada Anketnog odbora. Nemam namjeru ni želju da mladog kolegu Bojovića razuvjeravam u njegove stavove, ali isto tako bih volio da shvati da je jedno priča, a drugo su dokazi.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech