Hvala, gospodine Vujoviću. Da čujemo u diskusiji koliko država troši na osiguranju, ukupno sve institucije države od Vlade do drugih institucija države koliko plaćaju za osiguranje. Dobar parametar kolikav je odliv kroz taj sektor.Bolje da čujemo ciftu koliko država Crna Gora troši po tom osnovu i da izvedemo kalkulaciju da bi bilo bolje da dobijemo svoje državno osiguranje na taj način mjesto odliva dobijemo i nešto malo priliva ali to tokom diskusije. Izvolite, kolega Jelić, a poslije njega kolega Damjanović. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech