Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče, dame i gospodo poslanici, gospodine Vujoviću. Dakle, danas razmatramo izvještaj o stanju na tržištu osiguranja za 2012. godinu. Ovaj izvještaj je dosta obiman, sadržajan, kvalitetan i daje zaista obilje podataka. Najznačajniji događaj i trendovi na tržištu osiguranja u 2012.godini, ako gledamo finansijske pokazatelje, to je da je bruto premija osiguranja nastavlja blagi rast i u 2012. godini, takođe i rast bruto premije životnog osiguranja i bruto premije neživotnog osiguranja, što su svakako dobri pokazatelji. Takođe, što se tiče još finansijskih pokazatelja nastavljeno je ostvarivanje pozitivnog neto finanskog rezultata poslovanja na cjelokupnom nivou tržišta osiguranja u 2012. godini, tako da je šest društava u 2011. godini zabilježilo neto dobit u iznosu od 3.420.000. Što se tiče pravne regulative, tu su donesene izmjene i dopune Zakona o osiguranju, Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju i drugi podzakonski akti koji su važni za regulisanje ove oblasti. Na crnogorskom tržištu osiguranja imamo 12 društava koje je obavilo osiguranje u prvoj polovini. Međutim, jedno društvo je u toku 2012. godine prestalo da radi, tako da smo godinu završili sa 11 društava, od kojih pet se bavi neživotnim osiguranjem i šest društava koja obavljaju funkciju životnog osiguranja. Ono što je važno saopštiti jeste da je na 31.12.2012. godine ukupni akcijski kapital iznosio 45.988.000 eura, a u strukturi tog akcijskog kapitala 75% je akcijskog kapitala koji je stranog porijekla i 25% otprilike je domaći kapital. Takođe, u 2012. godini na tržištu osiguranja Crne Gore poslove zastupanja obavljalo je ukupno 19 društava za zastupanje i dva zastupnika koji su bili preduzetnici, dok je za poslove posredovanja u osiguranju obavljalo šest društava za posredovanje. Takođe je jedna široka mreža oko 450 fizičkih lica zastupalo poslove osiguranja, dok je 122 lica bilo u poslovima posredovanja u samom osiguranju. Takođe, što je veoma važno saopštiti jeste da rast zaposlenih u ovom sektoru osiguranja je konstantan, imamo zabilježen rast od 2008. do 2011. godine, a zbog prestanka rada ovog društva u 2012. došlo je pada. Tako da u ovom trenutku, u stvari na 31.12. imamo oko 786 zaposlenih na tržištu osiguranja, što govori o jednoj stabilnosti samog tržišta osiguranja, što se tiče pogleda zaposlenih. Koji su to osnovni pokazatelji tržišta osiguranja? Treba saopštiti da je bruto fakturisana premija u 2012. godini iznosila oko 66.900.000. Takođe, da je učešće bruto fakturisane premije u bruto društvenom proizvodu imalo blagi rast i on je iznosio oko 2,1%. gustina osiguranja.Takođe je jedan od važnih pokazatelja i on se koristi kao jedan od najčešćih pokazatelja na tržištu osiguranja i predstavlja iznos bruto fakturisane premije po glavi stanovnika. Vi se u izvještaju ovdje saopštili da je ta premija po glavi stanovnika u Crnoj Gori 107,9 eura, a da je prosjek Evropske unije 2137 eura. Postavio bih vam jedno pitanje, gospodine Vujoviću, šta, po vašem mišljenju, treba uraditi da se ova razlika koja je, zaista, drastična smanji u korist naših građana? Pošto nemamo dovoljno vremena, želio bih još nešto da saopštim, dileme koje smo imali na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet. Saopšteno je da je koeficijent likvidnosti za osiguravajuća društva 3,96%. Takođe, tarife premije osiguranja društva dovoljne za izmirenje budućih obaveza po osnovu tarifa i drugih obaveza po osnovu ugovora o osiguranju i koliko su navedene tarife optimalne za klijente. Takođe, saopšteno je da je visoka kvota troškova, odnosno učešće troškova sprovođenja osiguranja i ostalih troškova koji proizilaze iz poslova osiguranja u mjerodavnoj premiji 45,5% i ukazuje na visoke izdatke koje imaju osiguravajuća društva. Da li postoji, to bi bilo pitanje za vas, način da se ovi troškovi na neki način racionalizuju? Takođe, jedna od dilema ili rasprava na Odboru se vodila u smislu da je poreska stopa na obavezno osiguranje od auto odgovornosti koji iznosi 6% i na kasko osiguranje 3%, da li ona treba da bude niža od stope poreza na dohodak i dobit? Ukazano je na Odboru da bi izmjenom poreske politike u ovoj oblasti država ostvarila dodatne prihode. Interesuje me kako vi gledate na ovo i da li urađena analiza kako bi ovo djelovalo povećanje stope poreza i da li bi se ono u krajnjem slučaju prevalilo na klijente. Takođe, želim da saopštim da je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet većinom glasova podržao Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u 2012. godini. Zahvaljujem, potpredsjedniče.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech