Prvo želim zahvaliti gospodinu Škrelji na lijepim željama. Moram vas obavijestiti da je ovo za mene izuzetna čast i dužnost i očekujem od vas podršku. Ali, ne vidim gdje ste oponirali, čemu ste oponirali. Možda me podsjeća samo ovo što je koleginica Jasavić maloprije rekla, da treba da nas ima ovdje što više da naš glas bude što manji, da ne bude jasan. Evo, ja ću pitati vas, gospodine Škrelja. Navedite mi šta je u 2012. godini bio napredak u ostvarivanju manjinskih prava u Crnoj Gori, gdje nam je bio napredak. Što se tiče građanstva i negrađanstva, znate da na engleskom jeziku, ako govore o državnim partijama, govore nacionalne partije. To što neko zastupa određenu etničku manjinu ne čini tu partiju manje građanskom ili više građanskom. To su neki pojmovi koji su se valjda u srpskohrvatskom jeziku ovdje izgubili. Mi zastupamo autohtoni narod, a i svi ovdje isto. Stoga ne bih želio to iskoristiti, ono što ste rekli da predstavljate građansku partiju, da moju ili druge manjinske partije ovdje, imate primjer Hrvatska građanska inicijativa, i ona je nacionalna partija isto kao Forca. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech