Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Dakle, s pravom sam to pitao jer kao što znamo cijene goriva na svjetskom tržištu se obračunavaju u dolarima. Dakle, to može negativno da utiče, isto tako cijene aluminijuma se obračunavaju u dolarima, takođe mogu negativno da utiču. Slažem se sa vama da mi treba da vodimo računa o našem okruženju, oko toga recimo kako raste bruto društveni proizvod glavnih trgovinskih partnera Crne Gore, kao najvećih uvoznika, tako i najvećih izvoznika. Isto negativne stope rasta bruto društvenog proizvoda mogu se odraziti na one zemlje iz okruženja gdje Crnu Goru posjećuje najveći broj turista. Takođe, evo da iskoristim što nisam mogao da kažem u prvom javljanju zbog vremena, da smo u avgustu i septembru imali deflaciju, da je zabilježena deflacija od 0,1% i da se inflacija sada trenutno u Crnoj Gori kreće na nivou od 1,5%, a da je u Evropskoj uniji 1,2%. Dakle, sve to utiče na stabilnost finansijskog sistema i uticaće na stabilnost finansijskog sistema u ovoj godini. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech