Uvaženi predsjedniče Vlade, hvala vam na vašem odgovoru. Podržavam planove i projekte o kojima ste govorili, jer ako je jedan od najvažnijih ciljeva Vlade regionalni razvoj, to je pokazatelj da Vlada ozbiljno razmišlja da razvija sve regione ravnomjerno. Unapređenje infrastrukture je osnov za razvoj bilo kojeg kraja, ne samo putne već i ostale, a vi ste pomenuli svu infrastrukturu. Valorizacija resursa mislim da nije završena za sve djelove Crne Gore i da treba još mnoge prirodne potencijale koje imamo valorizovati. Značajna su sredstva koja su planirana za razvoj sjevernog regiona. Ono što sam primijetio je da nijeste pomenuli najmlađu opštinu u Crnoj Gori, to je opština Petnjica. Pomenuta je izgradnja i razvoj skoro svih opština na sjeveru, dijelom opština na jugu, Petnjica je izostavljena, pretpostavljam da to nije bila vaša namjera. Govorili ste o 50 kilometara lokalnih puteva. Ono za šta bih se ja založio neka bude 20 kilometara tih lokalnih puteva, ali neka budu kvalitetno izvedeni. Prečišćavanje otpadnih voda je nešto što u skladu sa sredstvima, ali ipak hitno moramo sprovesti u Crnoj Gori, jer je ipak Crna Gora ekološka država. Subvencije u poljoprivredi, takođe će značajno pospiješiti razvoj ove grane, ali ste, između ostalog, pomenuli i vodovod u Rožajama. Ako ste već pomenuli taj vodovod, osvrnuću se na tu infrastrukturu, ne konkretno na ovaj vodovod već na jedan drugi koji se izvodi na ruralnom području, snabdijeva tri sela. Značajna sredstva su izdvojena za takav projekat i on se već realizuje. Međutim, od Instituta za zdravlje Crne Gore iz Podgorice dobijeno je mišljenje o ispravnosti vode. Kako hemijska tako i mikrobiološka analiza pokazuje da je voda neispravna za piće. Sredstva koja su uložena u jedan ovakav projekat su značajna. Međutim, njihov značaj je jako mali u odnosu na dugoročne posljedice na zdravlje ljudi. Pretpostavljam da ni vaš cilj nije realizacija ovakvih projekata već projekata od kojih će građani imati koristi. Pomenuli ste i stručno osposobljavanje svršenih srednjoškolaca, što će znatno uticati na zapošljavanje u privredi, a ne u administraciji kao što je danas slučaj. Veće angažovanje lokalnih samouprava ne samo da je moguće već je neophodno. Veliki broj uposlenih u administraciji treba da da svoje rezultate. Mislim da konačno trebamo ići ka tome da svako radi svoj posao. Smatram da svaka lokalna samouprava ima svoj biznis centar i da oni prvenstveno treba da opravdaju svoj naziv i da rade ono što stoji u samom njihovom nazivu, da izrađuju projekte i stvaraju uslove za razvoj biznisa. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech