Hvala, predsjedniče Skupštine. Uvaženi ministre, Predloženi budžet za narednu godinu bez obzira što je svrstan u kategoriju socijalnih sadrži veliki broj investicija u svom kapitalnom dijelu. Možemo reći da je planirano više projekata za narednu godinu, nego što ih je bilo za prethodnih nekoliko godina. Ono što je najznačajnije da je veliki broj tih investicija planiran upravo tamo gdje su i najpotrebnije, a to su najmanje razvijenih djelovi države. Raspored kapitalnih investicija na ovaj način bolje raspoređen nego prethodnih godina. Projekti važni za razvoj su infrastruktura kao osnov, ali projekti iz oblasti obrazovanja, kulture i drugih. Iz tog ugla posmatrano, za ovaj budžet možemo reći da je razvojni. U odnosu na budžete za 2012. godinu i 2013.godinu, vidimo da je prihodna strana uvećana. Ukoliko se ostvari pretpostavka o realnom rastu ekonomije od 3,6% u narednoj godini dodatno će se smanjiti učešće ukupne budžetske potrošnje u BDP-u. Pomoć Fondu PIO obezbijediće njegovu stabilnost. Na taj način će se obezbijediti redovna isplata penzija, kad već nije moguće obezbijediti njihovo povećanje. Kapitalni budžet je nešto preko 90 miliona eura i za skoro 25 miliona eura tj. 38% je veći od kapitalnog budžeta za 2013.godinu, i to povećanje u institucionalnom segmentu. Za podsticanje novih privrednika planirano je 250 miliona eura, i ta sredstva su na taj način opredijeljena onima kojima su i najpotrebnija. To su nerazvijeni ili manje razvijeni djelovi države u kojima se na ovaj način stvaraju mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Ukoliko se nastavi sa ovakvim mjerama sa podsticanjem zapošljavanja, sa izgrdnjom neophodne infrastrukture, valorizacijom i pravilnim korišćenjem prirodnih resursa možemo očekivati i zaustavljanje migracije naročito sa sjevera koja je u posljednjem periodu jako izražena. Pored projekata infrastrukture od velikog je značaja ulaganja u oblasti obrazovanja. Na taj način, uz prethodno pomenute mjere, dobićemo i kvalitetne kadrove, a to je resurs na koji posebno trebamo obratiti pažnju. Značajan broj investicija je u oblasti očuvanja životne sredine. Tako su se pored nekih investicija koje su započete ranije našli projekti koji rješavaju probleme sa kojima se suočavamo na svakom koraku. Izgradnja primarnih vodovoda izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacionih sistema, izrada sanitarnih ili sanacija već postojećih deponija pomoći će očuvanju životne sredine za koju se u ovom trenutku 308 ne borimo punim kapacitetom. Ne smiju nam se ponoviti greške kao što je pogrešan odabir lokacije za sanitarnu deponiju Vasove vode u Beranama. Ne smije nam se ponoviti greška kao što je oštećenje vodovoda u Beranama i veliki zdravstveni problemi ljudi. Jer da li neka investicija vrijedi 500 hiljada, milion ili 10 miliona, sasvim je nebitno u odnosu na zdravlje ljudi. Ne možemo dozvoliti da nam sniježni nanosi budu izgovor za nešto što nijesmo uradili, a ostvarili. Ono što smatram da smo mogli uraditi je bolje jeste izdvojiti više sredstava za novoformiranu opštinu Petnjica. Smatram da su sredstva koja su na ovaj način izdvojena minimalna, uzevši u obzir da ne postoji planska dokumentacija, ali nam nedostatak planske dokumentacije ne može biti izgovor da ovu opštinu zaboravimo. Sudeći po rezultatima referenduma u Gusinju riječ je o teritorijalnoj organizaciji, zatim na osnovu odluka Vlade, uskoro možemo očekivati da se u ovom domu izjasnimo i o vraćanju statusa Opštini Gusinje. Iz tog razloga moramo imati u vidu i planirati sredstva za još jednu novoformiranu opštinu. Set pratećih zakona, uz Prijedlog zakona o budžetu za 2014.godinu, dodatno će urediti ovu oblast. Poslanici Bošnjačke stranke će podržati Predlog zakona o budžetu. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech