Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre, predstavnici Ministarstva, građanke i građani Crne Gore, Unapređenje zakona u bilo kojoj oblasti, pa tako i u oblasti zaštite prirode je proces koji treba da traje u kontinuitetu. Važeći Zakon o zaštiti prirode je donesen 2008. godine. Zakonskim promjenama u ovoj oblasti ostvariće se sveobuhvatna zaštita prirode. Propisanim mjerama zaštite osiguraće se uslovi za razumno korišćenje prirodnih dobara na principima održivosti, na dobrobit sadašnjih i budućih generacija. Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode postiže se i postepena harmonizacija u ovoj oblasti sa legislativom Evropske unije. Očuvanje i svaki vid zaštite kako značajnih lokaliteta, tako i ostalih prirodnih dobara treba da nam bude prioritet. Narušavanje prirodne ravnoteže može imati dalekosežne posljedice, iako možda u ovom trenutku ne izgleda tako dramatično. Korišćenje prirodnih resursa mora biti plansko i kontrolisano. U suprotnom, dobijamo negativne efekte koji često puta ne mogu biti sanirani. Jedan od takvih primjera je i nekontrolisana sječa šume, gdje je nakon tog procesa izražena erozija, a često puta i pojava klizišta. U skorijem periodu nije mi poznato da je vršeno pošumljavanje ovakvih govedi. Drugi primjer je nekontrolisana eksploatacija šljunka iz rječnih korita koja opet sa sobom donosi negativnosti kao što su poplave, promjena brzine toka i sl. Loše pozicioniranje lokacija za odlaganje otpada, a najbolji primjer za to je primjer Vasove vode, onda deponija pored Mojkovca na obali Tare, deponija pored rijeke Ibar u opštini Rožaje, postavljanje lokacija na mjestima koje su iznad izvorišta pitke vode, sigurno nijesu rješenja koja će doprinijeti očuvanju prirode i životne sredine. Nešto što se tiče drugih zakona jeste posipiranje solju magistralnih puteva u zimskom periodu, naročito je to problematično za veće nadmorske visine. Na taj način zagađuju se vodoizvorišta, jer umjesto čišćenja puteva, a stalno se pozivamo na evropske propise da, nakon što snijeg napada u visini od 12 santimetara, putevi se čiste, kod nas je praksa da sačekamo da snijeg prestane da pada, pa tek onda da se čisti i najčešće se ti putevi posipaju solju. Imamo i veliki problem rješenja problema odlaganja otpada životinjskog porijekla. Još jedan primjer devastacije spomenika prirode je u Bijelom Polju. Radi se o klisuri rijeke Bistrice gdje se nalazi čuvena Ćalovića pećina. Tamo je sada već bivši koncesionar koji je trebao da izgradi hidrocentralu. Probijajući put devastirao je ovaj prelijepi kanjon do te mjere da je to sada ružno za pogledati, a da ne govorimo o turističkoj valorizaciji. Ono na čemu insistiram je primjena zakona. Na taj način ćemo u startu riješiti veliki broj problema. Poslanici Bošnjačke stranke podržaće ovaj zakon. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech