Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo poslanici, ministre Kavariću, Dakle, razmatramo objedinjene izvještaje o realizaciji strategije regionalnog razvoja za 2011 i 2012.godinu. Složio bih se sa kolegama, poslanicima koji su tražili više vremena, jer ipak za pet minuta je teško saopštiti sve za ovako dva značajna izvještaja, ali tu je šta je. Dakle, ove su se strategije implementirale kroz tri strateška cilja, ja ću ih ponoviti. To je,znači ravnomjerniji razvoj svih jedinica lokalne samouprave i regiona,zatim ubrzani razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave i regiona i regionalni razvoj i zaštita životne sredine. Tu su pravila po kojim radi Evropska unija i ovo su samo ciljevi koji su implementirani u strategiju. Dale, nijesmo mi to izmislili,nego jednostavno to su pravila po kojima se radi. Takođe, postoje akcioni planovi za implementaciju za određenu godinu, kao što je to bio Akcioni plan za 2011 i 2012.godinu. Ono što treba ukazati jeste da je ukupna vrijednost realizovanih projekata i podsticajnih mjera finansiranih iz sredstava državnog budžeta, opštinskih budžeta, kredita, donacija i EU fondova u 2011.godini bili su 160 miliona, a u 2012. 190 miliona eura. Interesantan je taj odmjer ili razmjer koliko je uloženo u sjeverni region, ukupno u 2012.godini uloženo je 40% svih sredstava. Ja lično nijesam zadovoljan sa takvim odnosom, jer smatram da sve što je ispod 50% neće doprinijeti smanjenju regionalnog razvoja u Crnoj Gori. Najveći dio se odnosio na razvoj komunalne,javne i putne strukture, ja ću opet reći da nijesam zadovoljan zato što smatram da više sredstava treba izdvojiti za otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti u sjevernom regionu. Imamo tu i dobrih pokazatelja, kao što je povećanje zarada, povećanje broja preduzetnika i otvaranje malih i srednjih preduzeća, poboljšana je obrazovna struktura stanovništva i tako dalje, što je ministar rekao u uvodnom izlaganju. Međutim, i pored ovakvih ulaganja na sjeveru i u sjeverni region nije značajnije zaustavljen rast stope nezaposlenosti, koja iznosi preko 20%. Želim saopštiti podatke da je u preko šest opština u Crnoj Gori, imamo nezaposlenost veću od 20%, to je Opština Andrijevica, zatim Opština Bijelo Polje, Opština Cetinje, Opština Kolašin,Opština Mojkovac i Opština Pljevlja, dakle stopa nezapsolenosti u 2012.godini na 31.12. je iznosila preko 20%, rekorder je tu Opština Bijelo Polje, gdje je nazaposlenost 25,09%. Šta raditi, da bi se ovako negativne stope nezaposlenosti smanjile i da bim smo ih imali na onom nivou kako smo to imali 2008, 2009 i 2010. kada je egzistirao jedan projekat pod radnim nazivom posao za vas koji je bio prvenstveno namijenjen sjeveru Crne Gore. Koliko ja imam informacija, već se priprema jedan set poreskih olakšica za manje razvijene opštine sjevera uključujući i lokalne samouprave u Nikšiću i Cetinju, to su zakonska rješenja koju priprema Ministarstvo finansija, kojima će se dati podsticaj u vidu oslobođenja od poreza na dohodak i poreza na dobit, znači privrednih subjekata i to u periodu od pet godina za novoosnovana preduzeća. Naravno, da neće biti sva preduzeća tu,ne mislim na ugostiteljstvo i neke druge djelatnosti, ali one koje se smatraju kao grane razvoja u tim granama će biti oslobođeno, znači plaćanjem poreza na dobit i na dohodak za sljedećih pet godina. Takođe će za svakog novozaposlenog u ovim opštinama u iznosu od ukupnih poreza i doprinosa koje se odnose na plaćanje prema penziijsko invalidskom i zdravstvenom osiguranju biće oslobođeni na period od dvije godine. Takođe privredni subjekat moći će da koristi te benefite u ukupnom iznosu do 200.000 eura, kada se kumulativno sve to sabere. Dakle, šta je cilj? Cilj je da se kroz poreske podsticaje da doprinos unapređenju konkurentnosti ekonomije, prije svega na sjeveru naše države, zatim otvaranje novih radnih mjesta, podsticaj preduzetništvu i ravnomjernijem regionalnom razvoju. Kada smo govorili oko otvaranja malih i srednjih preduzeća, tačno je da je u 2012.godini otvoreno preko 2800 malih i srednjih preduzeća. Međutim, 60 i nešto% je tih preduzeća otvoreno u srednjem i južnom regionu. Dakle,onog trenutka kada budemo imali preko 50% malih i srednjih preduzeća koji će se otvarati na sjeveru, a nadamo se da će sa ovim poreskim olakšicama i ovim setom zakona koji se priprema Ministarstvu finansija imaćemo taj efekat, onda možemo govoriti o smanjenju stope nezaposlenosti i o ravnomjernijem privrednom razvoju. Nažalost nemam više vremena.Zahvlajujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech