Ja se izvinjavam zbog ovoga, nijesam znao da ste se tako dogovorili. Ja sam znači skratio zaista svoje izlaganje i svojih pet minuta daću gospodinu Vukčeviću da on deset minuta ima u raspravi. Jeli to u redu? Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech