Hvala. Poštovanje svima, poštovanje ministru i saradnicima, poštovani građani, Želio bih da iskažem rezerve u odnosu na sav ovaj posao iz više razloga, a prije svega što u cijelom ovom poslu ne vidim ulaganje u bilo kakav kapitalni infrastrukturni objekat, cijeneći da je 30 godina zaista veoma dug period. Čini mi se da je trebalo voditi računa o čelu Gata I, stvaranju uslova da i faktički najveći kontejnerski brodovi mogu naći svoje mjesto u Luci Bar. Svoje rezeve imam iz više razloga. Prije svega čini mi se da je ovaj posao u direktnoj vezi sa našim državnim i ekonomskim interesima, jednim osnovnim pitanjem kakvu to mi Crnu Goru želimo da imamo u budućnosti i kakvu želimo da izgradjujemo, ako tome dodamo i jedno slobodno razmišljenje da li smo mi u Crnoj Gori svi koliko nas ima Crnogorci svih vjera i nacija, spremni samo da se bavimo politikom, ponekad politikantstvom a da smo neznaveni, neobrazovni, nesposobni da se bavim privredom i ekonomskim razvojem Crne Gore. Da li imamo viziju kakva će nam to Crna Gora biti u budućnosti i da li ćemo moći da stvaramo uslove da sva ova mladež koja nastaje i koja se obrazuje u Crnoj Gori nađe posla u Crnoj Gori? Da ne bih bio pogrešno shvaćen sva ova moja priča na ovu temu nema nikakve veze sa kompanijom koja je kupac i koncesionar, a pogotovo nema nikakve veze sa zemljom iz koje ova kompanija dolazi, jer ona je jedan blistav primjer kako jedna moćna država vodi računa o svojim državnim, ekonomskim, političkim i strateškim interesima. Druga je stvar koja je takodje jako za mene interesatna, a to je da je kolektiv Luke Bar u cijelom ovom periodu uspio da preživi sve naše privatizacije, sve naše mahinacije i sve naše propale pokušaje. U ovom periodu Bar je izgubio 21 kolektiv. Samo da vas podjsetim o tri kolektiva. Nekada smo imali Prehrambenu industriju "Primorka" koja je zapošljavala preko 1.200 radnika i proizvodila negdje od 6 do 6,5 tona raznih vrsta ulja i faktički toliko sokova, sirupa i coca cole. Sudbinu "Pirimorke" pretpostavljam da svi u ovom parlamentu ne znamo, ali zarad građana koji to znaju, da li je normalno da ne možemo da sačuvamo šest rezervoara inoksa, da ne možemo da sačuvamo dva kotla na paru, da sve to završi na otpadu i da sve to na kraju dva puta zapalimo? Isto tako neko je ovdje pomenuo prije Prekookeansku plovidbu sa svojih 19 brodova, ukupne starosti ispod 11 godina. Rekao sam tri kolektiva od 21uzmimo Rumija trans koja je imala kapacitete za transport 9.800t. preko 155 kamiona, najsavremeniju auto bazu, a danas imamo ruinu.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech