Hvala Vam, predsjedniče Skupštine. Potrudiću se da u okviru vremena koje je predviđeno postavim svoje pitanje kako ne bi uvodili lošu praksu u rad Parlamenta. Uvažene ministarke i ministri, uvaženi predsjedniče Vlade, U ime Kluba poslanika Bošnjačke stranke postavljam sljedeće pitanje: Da li Vlada Crne Gore planira izdvojiti više sredstava za finansiranje studenata u inostaranstvu, kako u susjednim zemljama regiona, tako i onih koji svoje školovanje nastavljaju u nekoj od zemalja Evropske unije, SAD-a ili Turske? Da li se u skorije vrijeme planira sistemsko rješavanje problema vezanih za njihov status tokom studiranja, kroz potpisivanje bilateralnih ili nekih drugih sporazuma nadležnih institucija? Obrazloženje: Veliki broj svršenih srednjoškolaca svoje dalje obrazovanje nastavlja van Crne Gore. Najveći broj njih studira u nekoj od zemalja u okruženju - Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Albaniji. Manji broj se odlučuje za nastavak školovanja u nekoj od zemalja Evropske unije, Turske ili SAD-u. U svakoj od ovih država oni imaju tretman stranca. Ono što je zajednički problem kod tih studenata, o čemu saznajemo i kroz direktne kontakte sa pojedincima ili udruženjima, jeste njihov neriješen status. Rješavanje tog statusa bilo bi veoma važno kada je u pitanju plaćanje školarine, smještaj u studenskim domovima, ishrana u studenskim restoranima, te u pogledu ostalih olakšica ili beneficija koje imaju domaći studenti u tim državama. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech