Upravo sam planirala da počnem diskusiju sa vašom tezom, da osim toga što je to bio jedan od najtežih ispita na Pravnom fakultetu, očigledno nam predlog koji je dala gospođa Kovačević pokazuje da na ovom predmetu treba da učimo i u Parlamentu kakve nam stvari prolaze. Znači, razlog zbog kojeg je gospođa Kovačević morala da predloži izmjene ovog zakona je činjenica da je prilikom usvajanja Zakona promaklo da smo stavili van snage prethodni zakon, a stavili smo da ovaj počne da se primjenjuje šest mjeseci kasnije. Imam slobodu da komentarišem, jer sticajem okolnosti nisam učestvovala u radu tog zasijedanja, ali je ovo poruka da nam se ponavljaju sve češće neke ovakve stvari i da je možda tema za razmišljenje možemo li ili moramo li ovakve zakone da pretrčavamo na ovakav način u decembarskim i julskim zasijedanjima, kao što nam se i dešavalo i zbog čega su se dešavale neke stvari prije toga. Dakle, razlog još jedan je bio samo da podsjetim na činjenicu da nam Sekretarijat za zakonodavstvo, famozni Sekretarijat za zakonodavstvo, koji po mom mišljenju bi bolje bilo da ne postoji, vraća neke norme koje značajno unapređuju i usklađuju sa evropskim zakonodavstvom neke zakone kada ih 3 Vlada šalje Sekretarijatu, a da evo ovakvu stvar taj Sekretarijat nije vidio, nego je stigao i do Skupštine.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech