Hvala direktoru Pajoviću. Kolega Gošović, želite li još? Ovakvi dokumenti se usvajaju u cjelini ili se odbijaju u cjelini. Možemo li pristupiti glasanju? Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Crne Gore i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju. Potrebna je većina svih poslanika. Izvolite. Za, protiv, uzdržani? Hvala vam. 14 Glasala su 42 poslanika. Svi su bili za uz dileme koje postoje. Ministarstvo neka ih još dogleda i ako još ugovor obavezuje, ali i za iduća iskustva. Ovim smo dnevni red prve sjednice proljećnog zasijedanja iscrpili. Hvala vam. Vidimo se sjutra u Podgorici na drugoj sjednici. 15

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech