Poštovani poslanici 25. saziva Skupštine Crne Gore, otvaram Treću śednicu proljećnjeg zasijedanja u 2014. godini. Kratak je saziv od juče do danas, ali koncenzusom političkih partija smo ga mogli skratiti do minimuma. Na dnevnom redu je Prijedlog zakona koji je bio dugo u procedure. Čak je nedavno dobio apsolutnu većinu, ali nedovoljnu. To je razlog zašto smo tako brzo mogli dogovoriti i sazvati śednicu. Dan je poseban za sve one koji vjeruju u dobro sunce, u proljeće, a za naše kolege iz SNP-a je poseban jer slave 16 godina od osnivanja. Čestitam im praznik, da dugo traju. Naravno, želim im svakako ličnog uspjeha i lične životne sreće. Radni dan je i za njih kao što vidite. Hvala im što su prihvatili da to bude u ovako kratkom roku, da bismo mogli da radimo na ovom zakonu. Imamo dva prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda i to je direktno njihov doprinos ovom danu - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta kolege Gošovića, a koleginica Jonica je predložila zakon o čemu drugo nego o crnogorskom državljanstvu. Ona najviše puta dozvoli ovđe da govorimo o crnogorskom državljanstvu. Pravo na obrazloženje. Prvo kolega Gošović. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech