Možda ću malo zloupotrijebiti, ali imam potrebu da kažem par rečenica. Razlog zašto ćemo biti uzdržani prilikom glasanja za dopunu dnevnog reda, uz puno uvažavanje kolega iz SNP-a i njihovih argumenata, potpuno svjesni ogromnih problema koji mnogim građanima Crne Gore ova pitanja predstavljaju rješenja ovih pitanja i po pitanju državljanstva i po pitanju prebivališta, je što smatram da se, s obzirom da ni radna grupa nije imala jedinstven stav, radi o pitanjima koja traže jednu širu, dublju raspravu. Evo, podržaćemo kolege iz SNP-a da neki rok napravimo, recimo, do kraja godine i da se to iz svih aspekata pogleda i da o tome na miru razgovaramo i donesemo neko sistemsko rješenje. Bojim se da će danas uoči raspisivanja lokalnih izbora napraviti puno problema svima. Volio bih da to zajednički rješavamo do kraja godine. Da odredimo neki rok i da to riješimo jednom za sva vremena. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech