Hvala Vam. Možemo li glasati? Izvolite. Čuli ste obrazloženje - Zakon o registrima prebivališta. Hvala vam. Glasalo je 75 poslanika - 30 za, nije bilo protiv, 45 uzdržanih. Konstatujem da Prijedlog nije dobio potrebnu većinu. Obrazloženje za izmjene i dopune Zakona o crnogorskom državljanstvu. Koleginica Jonica. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech