Hvala. Uz zahvalnost predsjedniku Parlamenta zbog čestitke za 16 godina postojanja Socijalističke narodne partije, ne zamjerite mi što ću iskoristiti ovu priliku da u ime Kluba poslanika SNP-a i svih nas, jer smo danas ovdje u Skupštini, svim članovima i simpatizerima SNP-a čestitam 16 godina postojanja i 16 časnih i dostojanstvenih godina SNP-a. Moram da naglasim da SNP postoji upravo 16 godina zbog toga što svoj posao radi na način da svakoga možemo pogledati u oči, uprkos onima koji bi u političkom smislu voljeli da nas nema. Vraćam se na razloge zbog kojih se obraćam. Klub poslanika Socijalističke narodne partije Crne Gore predložio je izmjene Zakona o crnogorskom državljanstvu zbog toga što smatramo da se na taj način jedino može pričati o vraćanju povjerenja u izborni proces. Ne može se vratiti povjerenje u izborni proces dok se ne vrati pravo svim građanima kojima to pravo pripada - da steknu crnogorsko državljanstvo i sve ono što iz toga proizilazi. Ovim predlogom zakona tražimo - pravo za one koje im pripada da djeca ne biraju između državljanstva oca i majke; da se ne traži potvrda prilikom podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo o stalnom izvoru prihoda, koja garantuje materijalnu i socijalnu sigurnost jer je apsurdna; da se skrati na tri godine traženje boravka kao uslov za sticanje državljanstva po osnovu braka; da se olakšice za dobijanje državljanstva bez otpusta iz državljanstva matične države daju svima onima koji su imali prebivalište u Crnoj Gori prije 3. juna 2006. godine i da se prekidom zakonitog boravka u Crnoj Gori ne smatra vađenje lične karte ili pasoša u matičnoj državi, jer je to bila neophodnost funkcionisanja ljudima koji su to uradili. Uz nadu i očekivanje da ćemo svi imati isti pristup ovoj priči, očekujem da će ovaj zakon dobiti podršku za ulazak u dnevni red. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech