Kolega Sekuliću, samo jedna mala pomoć. Imate uvodno obraćanje. Znate da u uvodnom obraćanju nemamo komentara. Čitavo Vaše izlaganje u prvih šest minuta i nešto je polemično. Nijesam čuo ni jednu riječ o zakonu. Dakle, polemično. Upotrijebiću tu formulaciju. Naravno, to bi moglo biti da možemo dati komentar, ali ne možemo. Ja ne mogu dati komentar kolegama iz DF-a niti bilo kome drugome, a Vaše je izlaganje isključivo polemično. Uzmite u razmatranje to kad koncipirate završetak priče. To stvara polemičnost koja će se teško kontrolisati ako se tako nastavi bez komentara u prvom izlaganju. Poslije imamo tri sata pa otvorite svaku moguću raspravu, ali sad sam mislio da je bitno da čujemo o zakonu. Siguran sam da ćete ako nastave kolege iz Fronta, Vi tražiti riječ i imaćemo situaciju da sve ostale kolege čekaju da ne mogu da izlože svoj stav o zakonu. Ovo je bila sugestija. Vi ste iskusan poslanik, znate što sam pokušao da kažem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech