Gospodine predsjedniče, zahvaljujem na Vašoj sugestiji. Dozvolićete da sam u onom dijelu u kojem sam govorio o pravnom aspektu ovog zakona i o cjelokupnom setu izbornih zakona saopštio i ono što je pravno viđenje. Sa druge strane, nijesam želio, jer ćemo imati prilike u pojedinostima da govorimo o pojedinačnim rješenjima. Što se tiče političke polemičnosti, nemam nikakvog problema sa polemičnošću. Naprotiv, smatram da je ovo previše važno pitanje da bi ga gurali pod tepih i svakako zaslužuje polemiku. Nemam nikakav problem sa odgovorom kolega iz opozicije i vjerujte mi da neću tražiti riječ za bilo kakvo pojašnjenje. Saopštavam svoj politički stav i stojim iza svog političkog stava. U svakom slučaju, zahvaljujem na Vašoj intervenciji. Mislim da je ovo vrijeme kada nam treba mnogo više političke mudrosti nego što smo je pokazali na lokalnim izborima u Beranama. Dozvolićete da izrazim žaljenje što je u toj inauguraciji nasilja kao vida političke borbe, odnosno političkog viđenja izbornog dana, učestvovalo i nekoliko mladih kolega pred kojima tek stoji politička perspektiva. I ne mislim da su se svojim sugrađanima legitimisali onako kako to zaslužuje jedna sredina kakvo je Berane. Dozvolite da nakon ovih oporih riječi kolegama iz opozicije uputim jednu molbu, s obzirom da nas očekuju izbori u 12 opština i dvije gradske opštine. Ukoliko smatrate da treba inaugurisati političko ponašanje kakvo smo imali prilike da vidimo u Beranama, ja bih vas molio, prije svega, zbog manjinskih naroda koji stanuju u Crnoj Gori, da prvo zakucate na moja vrata. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech