Hvala. Ne mogu Vam dati riječ, jer kad je neko zajedno potpisao zakon, podrazumijeva se da su na istoj strani. To bi bio simulirani sukob. Kolega Gošoviću, Vi nijeste potpisali zakon. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech