Poštovani predsjedniče, uvaženi građani, Prvo da iskoristim priliku, jer sam se prošli put javljao proceduralno pa nijesam imao vremena, da čestitam kolegama iz SNP-a jubilej, rođendan. Ja sam kratko u politici i sad mi je tek jasno šta znači 16 godina, kao i koliki je napor baviti se politikom. Takođe bih iskoristio priliku prije nego što počnem da govorim o ovom zakonu da, s obzirom da se desio jedan težak incident u Ulcinjskoj solani jutros vezan za štrajk radnika nezadovoljnih neisplaćenim zaradama, potezali su se pištolji od strane obezbjeđenja, zamolim institucije da reaguju i da obezbijede da taj skup prođe mirno. Naravno, svako ima pravo da traži svoja prava, ali takođe bih zamolio sve učesnike i aktere da se uzdrže od nasilja i da se svi problemi rješavaju mirnim putem. Zahvaljujem. Što se tiče izbornog zakona koji imam pred sobom, ponoviću ono što sam više puta govorio u ime kluba. Doduše, neki očigledno nijesu čuli pa su se pitali koji je naš stav. Ja ću ga još jednom ponoviti - mi ne možemo da podržimo ovaj zakon. Kažem, namjerno - ne možemo, zato što smatramo da se ovim amandmanom o kojem se već uveliko govori o afirmativnoj akciji na lokalnom nivou ugrožava građanski koncept Crne Gore. Pozitivna Crna Gora je partija koja se osnovala iz razloga da demokratski smijeni vlast i da formira građansku državu sa punom vladavinom prava. Od toga nijesmo odmakli ni pedalj i svi koji sumnjaju neka se ne sjekiraju, jer Pozitivna Crna Gora ostaje na tom pravcu. Smatramo da građanska Crna Gora može da obezbijedi pravo svim ljudima, bez obzira na različitosti, pa i nacionalnim manjinama. Smatramo da je to jedini način da uživamo svi prava. Kažem uživamo, jer smatram da nacionalne manjine najmanje treba da zavise, čekaju, hoće li neko da im da njihova prava, da im ponudi njihova prava. Želimo da vjerujemo da Crna Gora ima budućnost u kojoj će svako uživati svoja prava, bez toga da li im to neko nudio ili ne nudio. Imaće ih zagarantovano i zakonima, praksom, bez obzira bilo jedan, pet ili 50% njegove manjine, većine, kako god u ukupnom broju stanovnika. Smatramo da ovaj amandman vodi korak unazad. Ne samo korak, nego više koraka. Vraćamo se ponovo na prebrojavanje. Mislili smo da je to vrijeme prošlo i da ćemo svi zajedno krenuti da gradimo ovu Crnu Goru u pravcu građanske države sa punom vladavinom prava. Mislim da je sve jasno. Matematikom se neću baviti. Neki su se bavili matematikom više nego osnovnim konceptom načina viđenja države, odnosno budućnosti države. Smatram da na političkoj ravni postoje određene kalkulacije, politička kombinatorika ili, još grublje - trgovina. Vidjećemo šta će vrijeme pokazati i kako će se ovo sve završiti. Što se tiče lokalnih izbora, ja sam punudio i na Kolegijumu i ponoviću još jednom kao što sam danas. Nadam se da su kolege iz SNP-a razumjeli zašto nijesmo spremni u ovom momentu da raspravljamo o Zakonu o državljanstvu i Zakonu o prebivalištu. A isto tako i pripadnici manjinskih naroda, da nije vrijeme da bukvalno zadnjega dana uoči raspisivanja izbora pravimo nešto što će da liči na političku kalkulaciju, nešto što će da se više rješava tako što će da se broji da li ima odbornika manje ili više, nego da riješimo jedan sistemski problem koji imamo i po pitanju ostvarivanja punih prava manjinskih naroda i po pitanju svih građana koji nemaju riješeno pitanje državljanstvo ili prebivališta i da to sve zajedno u nekom paketu u dogledno vrijeme do kraja godine sagledamo iz svih aspekata i izađemo konačno sa jednim rješenjem kojim su svi zadovoljni. Ovako, smatram da se radi o partikularnim i partijskim interesima i da se zbog njih ušlo danas u ovakav predlog zakona više nego o stvarnoj brizi za prava bilo koga, pa i manjina. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech