Prije nego dam riječ kolegi Mustafiću, da pojasnim u čemu je spor, pa ću dati riječ i kolegi Gošoviću i kolegi Damjanoviću. Ušli smo u raspravu, da to pojasnimo. Jedino što kolegi Daniloviću upućujem - ako je značajan manji broj, onda je pobjeda na predśedničkim izborima onaj koji dobije manje glasova, značajni pobjednik s manjim brojem. Jer, ne može biti veći broj značajan, manji može. Znači, pobjednik može biti i sa manjim brojem. Kolega Mustafiću, izvolite. Pokušavam da spustim tenzije.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech