Da, izlaganje kolege Danilovića, ali i kolege Mustafića, jer i on je imao osvrt na moje izlaganje, začuđujuće nekorektan. Ali, obrazložiću sve. Prvo, u svom izlaganju nijesam iznio bilo kakav nekorektan stav prema onome što je napisano. Govorio sam o onome što piše. Ono što ste imali namjeru je očigledno nešto drugo. Ali, ovdje stoji - izborne liste, u množini, za izbor odbornika pripadnika određenog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice naznačenog u izbornoj prijavi ili nazivu izborne liste u slučaju da nijedna od njih ne ispuni uslov iz stava 1 ovog člana stiču pravo na učešće u raspodjeli mandata sa ukupno dobijenim brojem važećih glasova. Taj ukupno dobijeni broj važećih glasova je, takođe, naznačen i kod zbirne izborne liste za izbor poslanika u stavu 1 ovog člana. I to izaziva nedoumicu o kojoj sam govorio – množina, izborne liste stiču pravo ukupno dobijenim brojem važećih glasova. Jedna lista ima jedan broj. Ukupno važeći broj za izborne liste kao množina može da asocira i asocira na zbirnu izbornu listu. I to je nešto što treba otkloniti. A, sa druge strane, nije to jedini razlog zbog čega smatramo da je ovaj model kao takav neprihvatljiv, posebno sa aspekta drugog pitanja, definicije koja proističe iz Ustava i koja pokušava da se ovdje prenebjegne ovo pravo na autentičnu zastupljenost u jedinicama lokalne samouprave u kojima čine značajan dio stanovništva, shodno principu afirmativne akcije, među pripadnicima manjinskih naroda. Značajan dio stanovništva definisali ste na procenat od 1,5% mimo svih standarda. Jasno je zbog čega. Zbog čega, gospodine Mustafiću, ovaj procenat od 1,5%? Je li vam to većinski udio manjinskih nacionalnih zajednica u ukupnom stanovništvu, recimo, Podgorice? Zašto nijeste prihvatili bar najmanji taj standard koji je u Bosni i Hercegovini 3%? Mislite da nije jasno iz čega to proizilazi. Govorite da je isti princip afirmativne akcije na nacionalnom i na lokalnom nivou. Apsolutno nije tačno. Preciziraću vam. Na državnom nivou, izborne liste za izbor poslanika pripadnika određenog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice naznačenog u izbornoj prijavi ili nazivu izborne liste u slučaju da nijedan od njih ne ispuni uslov iz stava 1 ovog člana cenzusa od 3%, a pojedinačno dobijaju manje od 0,7 važećih glasova, ovdje nema tog ograničenja na lokalnom nivou, stiču pravo na učešće u raspodjeli mandata kao jedna izborna lista sa ukupno dobijenim brojem važećih glasova, s tim što će se kao obračun mandata priznati zbrajanje koje obezbjeđuje osvajanje do tri mandata. Na lokalnom nivou nema ni ograničenja broja mandata koji se može dobiti na ovaj način. Takođe za Hrvate, što se tiče ostvarivanja njihovog prava, najuspješnija od njih ostvaruje pravo na afirmativnu akciju. Znači, drugačiji je model. Ako bismo željeli da idemo do samog kraja, hoćete li mi reći zbog čega u Ulcinju ili nekom drugom gradu gdje Srbi i Crnogorci imaju ovaj procenat učešća u ukupnom stanovništvu kao što, recimo, imaju Bošnjaci ili Muslimani u Podgorici, nemaju afirmativnu akciju na lokalnom nivou? Ako je to vama princip i razlog zbog kojega zahtijevate uvođenje afirmativne akcije. Čemu bi to vodilo? Ja sam jasno naznačio i nijesam govorio o torovima. Nemojte te izraze da upotrebljavate kad ja govorim. To možete nekome drugome spočitavati. Nemojte spočitavati kad ja govorim o odnosu prema Crnoj Gori bilo koga ovdje. Naznačio sam što je uvijek bio izgovor u ovom Parlamentu zbog čega afirmativna akcija nije zaživjela na lokalnom nivou - jer se ruši koncept građanske države, jer se mještanima te afirmativne akcije ne doprinosi izgradnji društva veće jednakosti, već se tim mjerama podstiču linije razdvajanja po nacionalnoj, vjerskoj ili nekoj drugoj osnovi, umjesto jačanja međunacionalnog i međuetničkog povjerenja. Jer, građani na lokalnom nivou treba da rješavaju probleme u svom predstavničkom domu kao građani koje prati određena problematika njihovog svakodnevnog života i rada, a ne kao predstavnici manjina. E to je bitna razlika. Nama je jasan projekat Demokratske partije socijalista u svemu ovome. Zbog građana Podgorice koji žele da smijene ovu vlast nećemo podržati takav jedan projekat. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech