Hvala. Gospodine predsjedniče Vlade, hvala Vam na sadržajnom odgovoru. Dozvolite da u nastavku našeg dijaloga ovo pitanje osvjetlimo još sa dva aspekta. Da Vas zamolim za Vašu ocjenu nakon svih ovih utisaka koje ste saopštili, da li je Crna Gora bliža željenom pozivu sa Samita nego što je bila prije nekoliko mjeseci nakon svih ovih Vaših susreta i kontakata. Mislim da je veoma važno da čujemo šta u ovom trenutku Vi mislite na tu temu. I drugo, da iskomentarišete i, ja bih rekao, dobronamjerne komentare, koji kažu da Crna Gora na ovom planu evroatlantskih integracija može uraditi sve, a da ne bude pozvana. Znači, to su ta dva aspekta gdje bih Vas zamolio u našem dodatnom vremenu da iskometarišete, odnosno date svoj sud. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech