Uvaženi predsjedniče Parlamenta, uvaženi predsjedniče Vlade Đukanoviću, uvaženi članovi Vlade, koleginice i kolege, uvaženi građani, Gospodinu premijeru postavio sam sljedeće pitanje: Da li je Egalizacioni fond opravdao svrhu svog postojanja i u kolikoj je mjeri doprinio smanjenju regionalnih razlika, naročito na sjeveru? Koliko je do sada novca dodijeljeno opštinama iz ovog fonda od osnivanja, pojedinačno po opštinama i po godinama? Obrazloženje: Strategija regionalnog razvoja Crne Gore definiše razvojne ciljeve usmjerene ka smanjenju regionalnih razlika. Osnovni cilje Strategije regionalnog razvoja je postizanje ravnomjernijeg socio-ekonomskog razvoja Crne Gore, u skladu sa principima održivog razvoja. Stvaranje uslova za povećanje konkurentnosti svih djelova zemlje i realizaciju njihovih razvojnih potencijala predstavlja važan elemenat procesa pridruživanja EU, kao dugoročnog opredjeljenja Crne Gore i važnu odrednicu u vođenju ekonomske politike naše zemlje. Strategija regionalnog razvoja polazi od principa podrške manje razvijenim područjima, te podrške za održivo upravljanje prirodnim resursima i odraz je nastojanja da se usaglasi sa regionalnom politikom Evropske unije. U skladu sa tim, ista je usklađena sa sedmogodišnjom finansijskom perspektivom EU, a prethodna se odnosila na period 2010-2014. godina. Strategija, takođe, donosi i u njenoj je pripremi sprovođenje, napredak. Za to je zaduženo Ministarstvo ekonomije. Dosadašnji regionalni razvoj u Crnoj Gori je bio zasnovan na relativno neadekvatnom principu zasnovanom na planskoj ekonomiji i karakteriše ga kontinuirana migracija stanovništva iz sjevernog prema središnjim i primorskim djelovima zemlje. Takođe, kao jedna od negativnih posljedica ovog perioda je činjenica da sjeverni region karakterišu i znatno nepovoljniji ekonomski indikatori, koji se prvenstveno odnose na niže prihode per capita i veću nezaposlenost u odnosu na ostala dva regiona. Paradoksalno je, ali najviše realnih resursa i komparativnih prednosti je zapravo u najnerazvijenijem regionu zemlje. Čak i u vrijeme kada se bilježi pozitivni realni ekonomski bilans sa kraja prethodne decenije kada je Crna Gora u 2008. godini imala rast i kada je bila na niovu 46% EU, produbljena je neravnomjernost u razvoju ovih regiona. Rasle su investicije u primorskom i središnjem regionu, dok se bilježi pad u sjevernom regionu. Egalizacioni fond je trebao ublažiti regionalne razlike. Naprotiv, zbog načina na koji su korišćena sredstava iz ovog fonda do danas, uprkos ne malim izdvojenim sredstavima, brojnim usvojenim dokumentima i strategijama i očigledno dobroj volji Vlade, ovaj fond nije pokazao efikasnost i očigledno da se nešto mora mijenjati u načinu korišćenja ovih sredstava. Odgovor sam tražio u pisanoj formi uz molbu da odgovor dobijem prije ove sjednice kako bismo obogatili raspravu. Nijesam ga dobio.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech