Zahvaljujem na odgovoru gospodina Đukanovića. Očigledno je da ovakav način trošenja ne malih sredstava iz Egalizacionog fonda nije dao rezultate, jer imamo podatak da su se sredstva iz godine u godinu uvećavala, a da je jaz između razvijenih i nerazvijenih opština sve veći. Naprotiv, umjesto rezultata, izdvojena sredstva iz godine u godinu se uvećavaju, a nijedan od strateških ciljeva nije postignut. Ravnomjerniji razvoj svih jedinica lokalne samouprave je izostao. Ubrzani razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave i regiona uz optimalno korišćenje njihovih razvojnih potencijala takođe nije dobio punu afirmaciju. Regionalni razvoj i zaštita životne sredine kroz unapređenje uslova za održivo korišćenje prirodnih resursa i razvoj komunalne infrastrukture takođe ne bilježi neke rezultate. Naprotiv, imamo potrošenih 10 godina i imamo skoro 200 miliona utrošenih sredstava bez nekih posebnih rezultata. Sve ovo govorim ne da bih kritikovao, nego da bih podstakao na razmišljanje da postoji način da se ovako velika sredstva mogu iskoristiti na efikasniji način. Promjena koncepta utroška sredstava iz Egalizacinog fonda je očigledno neophodna. Zato se i hrabrim činjenicom koju ste naveli da će od juna vjerovatno neki novi koncept utroška ovih sredstava biti prihvaćen. Takođe, razmišljanja i ono što bih ja predložio, da se u pravcu ostvarenja ovog plana i otvaranja područja na sjeveru, kroz projekte koje će vlada preuzeti, finansirati i raditi, a nikako da se osloni na neefikasne biznis centre u lokalnim upravama koji očigledno nijesu uradili nijedan značajniji projekat koji bi otvorio ovo područje prema susjedima i pospiješio ulaganje u sjever, pospiješio strane investicije. Jedan od značajnih problema jeste izraziti pad prometa robnih i saobraćajnog prometa Jadranskom magistralom. To se desilo iz dva razloga. Prvi razlog je izgradnja auto-puta Priština-Tirana i otvaranje tunela preko Prizrena, koji je apsolutno preusmjerio kompletan saobraćajni, turistički, robni promet preko Albanije. Tako je sjever ostao zaobiđeno područje što se tiče i robnog i turističkog prometa. Stoga, možda treba razmisliti o izgradnji tunela Rožaje-Peć, odnosno Kaluđerski laz ili Balotiće-Mala Jablanica, koji bi preusmjerio kompletan saobraćaj preko sjevera Crne Gore, stvorio uslove za ulaganja na sjever Crne Gore i stvorio uslove koji bi vjerovatno više značili od svih ovih sredstava koja su uložena iz Egalizacionog fonda na sjever Crne Gore. Prema grubim predračunima tunel bi iznosio 7,5 km dužine, što je stotinak eura u eri ulaganja IPA fondova. Međunarodna podrška bi iznosila 50% od tih sredstava, a na Crnu Goru bi otpalo 25 miliona, što je približno jednako jednom kilometru izgrađenog auto-puta Bar-Boljare. Možda u ovom pravcu treba razmišljati. Da se afirmišu projekti koji će mnogo značiti za sve opštine na sjeveru, a nikako da se sipaju sredstva lokalnim upravama radi održavanja vlasti i finansiranja viškova radnika u lokalnim upravama. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech