Predsjedniče Skupštine, gospodo potpredsjednici, predsjedniče Vlade, članovi Vlade, Parlamenta, poštovani građani, U skladu sa članom 187 Poslovnika Skupštine, postavljam sljedeće pitanje predsjedniku Vlade: Šta ste kao premijer uradili da utvrdite ko je odgovoran za kršenje zakona prilikom obustave redovne isplate studentskih kredita? Takođe vas molim i za informaciju gdje su završila sredstva koja su bila namijenjena studentima. Ovo je pitanje na liniji očigledne zloupotrebe, da ne kažem drskosti, pojedinih ljudi upravo u vašoj Vladi, koji su namjerno, krivo tumačeći Zakon o finansiranju političkih stranaka pokušali da dovedu u zabludu, čini mi se, i javnost Crne Gore i, prije svega, da odštete jednu populaciju, a mislim da nam to apsolutno nije cilj, a to je studentska populacija. Kada kažem nije cilj, lično smatram da studentska populacija ne smije biti predmet gdje ćemo mi iz opozicije ili vi iz vlasti preko njih generalno prebijati nešto što su naša slaganja ili neslaganja. Ono što mene interesuje jeste ko je odgovoran personalno, jer smo imali vrlo jasno saopštenje da je obustavljena isplata studentskih kredita zbog Zakona o finansiranju političkih stranaka. Ono što je za nas indikativno jeste da to, čini mi se, predstavlja jednu svojevoljnu i neodgovornu odluku. Naravno, ono što mi smatramo za shodnim jeste da upravo osobe koje su to uradile treba da snose i odgovornost. S obzirom da ste Vi na čelu Vlade, zbog toga i još jednom postavljam pitanje - ko je personalno odgovoran za izbjegavanje zakonskih obaveza? Ili, tačnije rečeno, za kršenje samih zakona. Ukoliko budemo nastavili ili ukoliko budete nastavili sa očiglednom manipulacijom kada je u pitanju tumačenje Zakona o finansiranju političkih stranaka, bojim se da će jednog dana nekome pasti na pamet u Vladi da obustavi isplatu penzija, isplatu plata u državnoj upravi, jer očigledno je da li samovolja ili partijska disciplina, vrlo vješto želi nešto što je antikoruptivni zakon, nešto što je evropski zakon i nešto što sprečava izborne krađe za koje nismo mi iz opozicije samo konstatovali da imamo neregularne izborne procese, naime to se nalazi u izvještajima i međunarodne zajednice. Dakle, ovdje niko nema problem sa opozicijom. Čini mi se, generalno imamo probleme sa izvještajima Evropske komisije i ostalih uvaženih partnera. Ono što je prosto nevjerovatno jeste da u posljednje vrijeme imamo veliki broj zahtjeva za tumačenje, koji idu do te mjere banalnosti da bih ja, ukoliko mi vrijeme dozvoljava, upoznao i Vas lično. Imamo zahtjev iz Turističke organizacije Tivat koje je konkretno adresirano na Skupštinu, gdje se zapravo konstatuje da je turistička organizacija u Monstatu registrovana kao ekonomska i da je to razlog zašto u turističkoj organizaciji, bez obzira što zakon dozvoljava zapošljavanje u turističkoj privredi, ne može biti novih zapošljavanja. Dakle, to je konkretno odgovor Turističke organizacije Tivat, odnosno njene direktorice. Turizam kod nas nije turizam. Turizam je ekonomija i zbog toga nema novih radnih mjesta. U Opštini Kotor imate još indikativniji primjer. Citiraću - Osim transformacije ugovora na određeno vrijeme u ugovor na neodređeno vrijeme za lica koja su već zaposlena u državnim i lokalnim organima, molim za tumačenje da li se ugovor o radu na određeno vrijeme može transformisati na ugovor na neodređeno vrijeme. Predsjednica Opštine Tivat - Marija Maja Ćatović. I ono što je upravo stiglo jeste, takođe, nevjerovatna manipulacija iz Skupštine Opštine Berane. Dakle, nova vlast u Beranama je tražila zaposlenje nekoliko osoba i pokušala da otvori radna mjesta na neodređeno vrijeme. Znate da član 21 Zakona o finansiranju političkih stranaka to dozvoljava. Zavod za zapošljavanje Berana to odbija da uradi. U cijelom ovom nizu zahtjeva, meni su potpuno jasni vaši politički razlozi, vaše tvrdokorno odbijanje da prihvatite da je ovaj zakon potreban Crnoj Gori, da je potreban evropskoj budućnosti Crne Gore, ali na ovaj način vi zapravo blokirate rad države. Mene interesuje ko je odgovoran, uz nesporan broj legitimnih zahtjeva koji postoje. Tu, prije svega, mislim na Vojsku i na vatrogasce, sad me je posjetio ministar odbrane. Ja sam potpuno saglasan da to predstavlja jedan vid previda koji treba ispraviti. Međutim, ovo što se radi, predsjedniče Vlade, ja mislim da spada u domen drskosti, jer se na ovaj način blokira rad određenih državnih institucija, između ostalih, i opština. Na ovaj način se manipuliše sa nečim što jeste evropska budućnost Crne Gore. I ponoviću, sa tim ću zaključiti ovaj uvodni dio, mene zanimaju studentski krediti. Ko je odobrio protivzakonitu isplatu studentskih kredita, a koji su poslije pritiska javnosti isplaćeni, čini mi se, juče? To je ono što je dobra vijest. I, naravno, ko će snositi odgovornost za jednu takvu neodgovornu odluku, odnosno neodgovoran čin? Da li zapravo postoji odluka, ili su u Vladi samo procijenili i svojevoljno napravili jednu ovakvu stvar? Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech