Gospodine Pajoviću, Kao što ste u toku, Zakonom o visokom obrazovanju je propisano da student u Crnoj Gori ima pravo na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju za najbolje studente, participaciju prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju, usavršavanje i zdravstvenu zaštitu. U skladu sa konkursom za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2013-2014. godinu, objavljenim u julu 2013. godine, i Pravilnikom o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza, dodijeljeno je 3.477 kredita studentima osnovnih i specijalističkih studija. Budžetom Crne Gore za 2014. godinu, opredijeljena su sredstva za finansiranje studentskih kredita u iznosu milion i 432 hiljade eura na godišnjem nivou, odnosno 143 hiljade na mjesečnom nivou. Takođe, za 2013, odnosno 2014. godinu Ministarstvo je dodijelilo 497 stipendija najboljim studentima i talentovanim učenicima. Za ovu namjenu budžetom je izdvojeno 370 hiljada eura, odnosno 37 hiljada eura na mjesečnom nivou. Sredstva namijenjena za studentske kredite i stipendije nalaze se na poziciji krediti i pozajmice, program učenički i studentski standard u budžetu Crne Gore. Krediti i stipendije se isplaćuju u 10 mjesečnih rata. Posljednja isplata je bila za februar. Nalozi za isplatu za mart i april su pripremljeni 19. marta, ali je isplata realizovana 23. aprila, zbog, kako ste i sami kazali, potrebe dopunskog tumačenja člana 19a Zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansiranju političkih partija, koji propisuje da je u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon izbora, zabranjeno donošenje odluka o isplatama ili isplate različitih jednokratnih naknada, kredita ili drugih davanja ili povoljnosti na centralnom i lokalnom nivou. Nakon razjašnjenja od strane autora zakona ovog parlamenta, na 54. sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, koja je održana 22. aprila 2014. godine, izvršena je uplata naknada za studentske kredite i stipendije najboljim studentima za mart i april. Potreba za ovim i brojnim drugim tumačenjima Zakona o finansiranju političkih partija očigledno upućuje na potrebu kompetentnijeg, konstruktivnijeg i državno-politički odgovornijeg odnosa svakog od nosilaca zakonodavne inicijative prilikom korišćenja takvog prava. Partijsko-političko prebacivanje odgovornosti i pokušaj profitiranja od ovakvih situacija jedino izvjesno pogađa često vitalne interese građana Crne Gore. Vlada će, kao i do sada, u zoni svoje ustavne odgovornosti i dalje doprinositi prevazilaženju problema izazvanih primjenom ovog zakona iako, kao što jako dobro znate, nema nikakvih odgovornosti za njegovo donošenje, sve do konačnog definisanja njegove usklađenosti sa ustavno-pravnim sistemom Crne Gore. Dozvolite da uz ovo što sam pripremio kao odgovor na Vaše pitanje prokomentarišem i par Vaših konstatacija iz obrazloženja. Na Vašu tezu da je riječ o drskosti i zloupotrebi ljudi u Vladi, ja ću izreći svoju dijagnozu. Riječ je o nekompetentnosti i bahatosti parlamentarne većine, koja je, donoseći ovakav zakon, željela da izazove krizu u funkcionisanju sistema Crne Gore za koju će optužiti Vladu. Drugo - ko je odgovoran. Dakle, dajte svi da porazgovaramo o tome ko je odgovoran. Da li je odgovoran onaj koji traži dodatno tumačenje zakona, ili je odgovoran onaj koji, kako Vi rekoste, donosi antikoruptivni, antievropski zakon koji je izvjesno, evo to danas možemo, siguran sam i vi to možete potpisati, a Ustavni sud će nam vjerovatno to potvrditi za izvjesno vrijeme, dakle ko je donio, da li je odgovoran onaj ko je donio zakon koji je na 10 mjesta prekršio Ustav i koji je u sukobu sa najmanje 10 zakona koje je donio ovaj isti parlament. Je li taj odgovoran, ili je odgovoran onaj ko traži dopunsko tumačenje tako donesenog zakona? Dakle, ili možda može biti riječi i o zajedničkoj odgovornosti, ali, rekao bih, da je zaista daleko od istine pokušaj da se odgovornost za tumačenje ovako donesenog zakona prebaci na onoga ko nije „ni luk jeo, ni luk mirisao“. Je li se Parlament, odnosno parlamentarna većina ovdje poslužila svojim legitimnim ustavnim pravom da bude inicijator donošenja zakona, ali je očigledno zaobišla svoju ustavnu obavezu da donosi one zakone koji će biti u skladu sa ustavnim sistemom ove države. I treće - ko je personalno odgovoran na ovaj način sam Vam već direktno odgovorio. Znam da je intencija ove zakonodavne inicijative bila da se izazove disfunkcionalnost sistema za koju će se optužiti Vlada i predsjednik Vlade. Dakle, jasno mi je da je to bila namjera, ne vidim zašto bi neko donosio zakon za koji zna da je protivan Ustavu. Međutim, promašila je cilj. Nije mi namjera da se na bilo koji način prepucavam sa parlamentarnom većinom. Kao što sam kazao, nastavićemo da i dalje odgovorno rješavamo probleme bez obzira što nijesmo učestvovali u donošenju ovog zakona, ali se nadam da ćemo podići nivo funkcionalnosti naših institucija i da će nam Ustavni sud skorim zauzimianjem stava po inicijativi koja je pokrenuta za ocjenu ustavnosti ovog zakona pomoći da lociramo pravo mjesto odgovornosti za pravni haos koji je ovaj zakon izazvao.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech