Hvala. Predsjedniče Vlade, ovo nijesu 90-te godine. Zašto? Ne, neću govoriti o političkom dijelu priče. Teorija zavjere o blokiranju rada Vlade i države. Stvarno je previše dovoditi u kontekst pitanje zašto su zabranjeni krediti, navesti da je to neodgovorno, drsko, povezati sa blokiranjem rada Vlade i blokiranjem rada države. Ipak je malo previše. Makar nemojte to nama. Možda možete nekim drugima koji sjede u ovim redovima, a nama nemojte. Mi nijesmo dio te priče i tog vokabulara. Vaše je da sprovodite zakone. Koliko je meni poznato, izvršna vlast sprovodi zakone. Vi ga ne sprovodite, i vi ga nakaradno tumačite. Treća stvar. Nijeste vi tražili tumačenje zakona kada su u pitanju isplate studentskih kredita. Zato sam i pitao ko je odgovoran i ko je donio odluku. Za Vašu informaciju, odluku je donijelo Ministarstvo prosvjete 11. aprila - da se studentski krediti ne mogu isplaćivati. Ja tu odluku imam ovdje. Nije traženo dodatno vrijeme za tumačenje. Ta odluka je bila konačna. Dostavljena je upravo Odboru za ekonomiju i finansije, da ne mislite da smo na neki drugi način došli do dokumenta. Zato i kažem da je to neodgovorna odluka. Ponavljam, Ministarstvo prosvete, datum je 11. april, gdje se Studentski parlament obavještava da se ne mogu isplaćivati studentski krediti zbog te i te tačke Zakona o finansiranju političkih stranaka. Dakle, nema govora o tome da ste tražili dodatno vrijeme za tumačenje kada su u pitanju studentski krediti. Drugo, blokada rada Vlade, već sam kazao, mislim da je malo previše, a u svakom slučaju imate generalno pravo na vaš politički stav, naravno. Međutim, ono što hoću da kažem jeste da nemam namjeru da prebacujem odgovornost na bilo koga, izuzev na onoga ko sprovodi zakone i vrlo otvoreno, vrlo jasno i javno vam kažem da u vašoj javnoj upravi nema ni želje ni volje da se borimo na dobar način protiv koruptivnih radnji u našem društvu. Ovo jeste antikoruptivni zakon, vi kao Vlada ukoliko ste imali određene nedoumice po pitanju ovog zakona, imali ste pravo kao parlamentarna manjina, baš kao što mi imamo pravo kao parlamentarna manjina mnogo puta u ovom domu mogućnost da predlažemo amandmanski. Ni vi ni bilo ko iz Vlade nije dao ni jedan jedini amandman. Dakle, da ste htjeli da budete konstruktivni u nekom smislu, mogli smo sve ove stvari koje danas se navode kao veliki nedostaci a vezani su i za vojsku i za vatrograsce, saglasan sam sa tim, mogli ste a niste. Meni se čini da živimo u državi, predsjedniče Vlade, gdje biste vi željeli da mi sprovodimo samo zakone koje donese parlamentarna većina gdje je vladajuća stranka. Mislim da je svaki zakon obavezujući i za vas dok Ustavni sud, kome ste, kao što kolege rekoše, izdiktirali presudu danas, ne donese neku drugačiju odluku. Dakle, vaše je da primjenjujete zakone dosljedno, na svakog građanina Crne Gore. Ponoviću vam, ovdje u jedinicama lokalne samouprave ne postoji ni volja, ni želja za tumačenje zakona onako kako jeste, već se želi jednostavno nastaviti sa tom starom praksom zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe. To nije kazala opozicija, to je kazala međunarodna zajednica. Ona je ovo pozdravila kao iskorak u procesu evropskog pridruživanja, a da li se ovo nekom sviđa ili ne sviđa, možda se meni više sviđa, možda se nekome iz Demokratske partije socijalista manje sviđa jer možda neće moći da sabira glasove ili zapošljava ljude pa da ima 1- 4, da piše, briše i tome slično. Ali, ovo je fakat, ovo je činjenica i ovo je dobar zakon za koji vi apsolutno nemate političke volje da primjenite i da na taj način, ponoviću, bezobzirno, drsko, zloupotrebljavajući i studentski populaciju, vidimo i turističku privredu, vidimo i želju ljudi da zaposle ljude na neodređeno vrijeme, težite zapravo to predstaviti na jedan potpuno pogrešan način. Ni sada ni ubuduće to vam definitivno neće poći za rukom. Pozivam da primjenjujemo zakon koji je u interesu svakog građanina Crne Gore a ako hoćete i države i naše reputacije u međunarodnoj javnosti. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech