Da li smo u '90-im ili ne, nakon što ćujem vas čini mi se da nijesmo odmakli od '90-ih. Dakle, mislim da na žalost i dalje imamo posla sa jednom vrlo intenzivnom političkom manjinom koja svoju opozicionu ulogu shvata kao pravo na djelovanje protiv države i izazivanja haosa. Kroz razne forme smo to imalih '90-ih i 1999. i 2006, a imamo i sad. Ipak se nadam da zaista nijesmo u '90-im i da je nivo političke kulture takav da neće dozvoliti da ikada Crnu Goru i njene građane provedemo kroz rizike, kroz koje smo ih morali provoditi upravo zbog antidržavnog djelovanja jednog dijela političke elite u Crnoj Gori. To je prvo. Drugo, na vašu ponovljenu tvrdnju da je riječ o nekim zloupotrebama od strane Parlamenta, reći ću vam - ne. Riječ je o političkoj bahatosti i nekompetentnosti jednokratno stvorene parlamentarne većine za donošenje zakona koja želi da blokira funkcionisanje sistema u Crnoj Gori i da za to optuži Vladu. Te vaše žalopoljke nad ugroženim pravom studenata u Crnoj Gori ne doživljavam drugačije do kao grižu savjesti za ono što ste kao štetu proizveli. Dakle, dozvolite da primijetim samo da biste se u ovim polemikama i u svakom javnom obraćanju i vi i ja i svi drugi morali služiti argumentima. Ovdje ste kazali da parlamentarna manjina nije uložila amandmane na ovaj zakon. Ravno 18 amandmana na 24 člana zakona i vjerujem da će se gospođa Jasavić manje ovome smijati nakon što se suoči sa posljedicom kroz viđenje one jedine relevantne institucije u ovoj državi, Ustavnog suda, o ustavnoj validnosti ovoga zakona. Ja bih se, zaista, da sam dio te i takve parlamentarne većine, zapitao već nakon donošenja stava Ustavnog suda o Zakonu o zaštiti prava države Crne Gore u energetskom sektoru, kuda to ide, ta parlamentarna većina. Ide li to u ono što sam svojevremeno kvalifikovao, u ustavno nasilje, ide li to u diktaturu parlamentarizma tako što smatra da im samo većina u Parlamentu dozvoljava da mogu donositi zakone koji su u sukobu sa Ustavom kojim smo se zakleli u ovom Parlamentu. Mi smo obnovili nezavisnost i kazali da želimo da gradimo ustavni sistem koji će nas sve obavezivati, a svakog dana pokazujemo svoju političku bahatost time što ćemo zloupotrebljavati okolnost da u nekom trenutku postanemo parlamentarna većina da donosimo zakone. I gle čuda, onda propisujemo Vladi - vi ste u obavezi da to sprovodite. Ne. Imamo puno mehanizama, sistemskih mehanizama koje koristimo da bismo tumačenjem pa do ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom, upravo pokušali da dokažemo ono što mislimo o čemu je riječ, a to je da je ovdje riječ o jednom pokušaju blokade sistema i pokušaju da se na blokadi sistema napravi politički profit. Dakle, mala je vajda od pokajanja i mala je vajda od ovih žalopoljki, vaše zabrinutosti nad sudbinom ugroženih studenata, ovih ili onih korisnika prava. Njihova su prava, na žalost, ugrožena zbog nekompetentnosti i bahatosti parlamentarne većine.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech