Precudaralno, da. Nemojte me vi, molim vas, podučavati što je proceduralno. /Upadica/ Nemojte mi upadati u riječ, gospodine Simoviću, ja vama nikada ne upadam. Znam da vam je tu partijski šef i da treba lojalnost da pokažete.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech