Gospodine Đukanoviću, mi nismo protiv države i mi nismo antidržavna i tražim od vas, predsjedniče Parlamenta, da govornika koji je izgovorio te termine, da ovdje postoje neki koji su protiv države kao što su postojali '90-ih i 2006. i danas, tražim dodatno tumačenje. Ukoliko se to odnosilo na Pozitivnu Crnu Goru ili na poslanike Pozitivne Crne Gore, tražim izvinjenje, mada, čini mi se, mogao bih tražiti i u ime cijele opozicije. Dakle, upotrebljena su dva termina: “protiv države” i “antidržavno”. MIslim da naš Poslovnik je poprilično jasan po pitanju uvrede, a ovo doživljavam kao uvredu. Ukoliko neko barata sa takvim terminima i navikao je 25 godina da čašćava, apsolutno ne dozvoljavam.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech