Ja sam samo tu shvatio logičku grešku, zato nijesam mogao reagovati. Jer, antidržavno '90. godine nije bilo isto što je antidržavno sad. Antidržavni '90. je bio onaj ko je bio za nezavisnost, tako da premijer će morati da usaglasi kad je mislio na antidržavnost. Devedesete su to bili oni koji su bili za nezavisnost, a sada su oni koji nijesu za nezavisnost, tako da premijer ima logičku grešku. Devedesete sam ja bio antidržavan. Premijer će morati da mi objasni kad je on bio državan. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech