Po Poslovniku je mene mogao da pita samo po proceduri, nije mogao da pita vas. Ja sam odgovorio da nijesam mogao da reagujem, da se to odnosi negativno na njega, jer sam ja tada bio antidržavan pa to ne doživljavam kao negativno. Tako sam mu proceduralno odgovorio, da vas nijesam prekidao zbog toga.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech