Dakle, ako sam dobro shvatio, ono što je bilo '90-tih, ono što su bila prizivana NATO avijacije, ono što su bile posjete međunarodnoj zajednici, danas je jednako pokušaj implementacije ovoga zakona kojim se blokiraju institucije sistema i to se danas naziva antidržavnim. Dozvolite mi, to je izrečeno za ovom govornicom. I dozvolite mi u jednoj rečenici, da li imam vašu dozvolu u jednoj rečenici, jer opet kažem nazvan sam anditržavnim djelovanjem i poistovjećen sa 1999-tom, 2006-tom, posjetama i tome slično, sa kojom apsolutno ....

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech