Predsjedniče Parlamenta, dozvolite, sigurno nemam političkog iskustva koliko imate vi, imate ga 25 godina, to jako cijenim, ali dozvolićete da ponovim što je rečeno. Ono što je bilo antidržavno djelovanje 1999. i 2006. posjetama na međunarodnim adresama, danas jeste pokušaj blokiranja države zakonima za koje neko misli da su antikoruptivni. Želim samo da to odbacim sa indignacijom. Takve vrste porođenja apsolutno nijesu dobronamjerne ni prema političarima, ni prema građanima, a najmanje prema državi Crnoj Gori i njenoj evropskoj budućnosti. Ona je nesporna, nje će biti sviđalo se to nekome ili ne, a koropcija, definitivno ćemo se boriti protiv korupcije i organizovanog kriminala na evropski način. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech