Da ukažem na povredu Poslovnika, kako se to ne čini kada se reaguje u odnosu na Poslovnik, nego se upravo tim povodom krši naš Poslovnik i od poslanika Pajovića i od vas, gospodine predsjedniče Parlamenta. Ne poštujete član 102 našega Poslovnika, jer kad poslanik poslovnički reaguje, dužan je da ukaže na odredbu Poslovnika za koju smatra da je povrijeđena. Tog ukazivanja u reakcijama, u komentarima, odnosno "proceduralnim reakcijama" gospodina Pajovića nije bilo. Druga proceduralna greška je što ste dozvolili prekoračenja vremena od minut, koje je jasno zapisano u našem Poslovniku po istom članu 102, kada se traži proceduralna reakcija da ima pravo da reaguje u trajanju od jednog minuta. I treća poslovnička greška je...

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech