Kolega Simoviću, Vi znate da su svi prekršili, prekoračenje nije imao samo kolega Pajović nego i premijer, i to drastično veće, mogu vam donijeti minutažu. Molim vas, kolega Kaluđeroviću, da se čujemo. Bitno je da pokušamo održati principijelnost. Poslaniku se treba obraćati sa dužnim poštovanjem i riječima koje su primjerene, za to mi ne treba Poslovnik. Kolega je mislio da antidržavno oslovljavanje nije primjereno predsjedniku Vlade. Ja sam pokušao objasniti da to antidržavno je relativno, politički je relativno, da nijesam shvato negativno i zato nijesam prekidao premijera. Onda u ponovljenom vraćanju je premijer imao preciziranje toga, nijesam komentarisao, njegovo je pravo da se osjeća uvrijeđen. Naravno i premijer je istakao da antidržavno jeste uvreda, do krivične odgovornosti, znači da to traži krivičnu odgovornost, tako da nijesam imao pravo da kvalifikujem, ali sam imao pravo da konstatujem da je to činjenica. Ničim nijesam prekršio Poslovnik, nego omogućio dijalog u kojem je premijer imao završnu riječ. Ništa više od toga. Možemo dalje. Predsjedniče Vlade, izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech