Potrebno je samo da potvrdim nešto što sam rekao u prethodnom dijelu izlaganja. Dakle, ja mislim da se protiv interesa države može djelovati na različite načine. Pomenuo sam neke od najbrutalnijih, a manje brutalan a jednako razoran politički ugao atakovanja na državu jeste nepoštovanje Ustava. Svi smo se ovdje zgražavali postupkom jednog poslanika koji je uzeo i iscijepao Ustav. Ustav se može cijepati na različite načine. Jedan od načina je kada svjesno donosite zakon koji povređuje Ustav na deset mjesta i koji povređuje deset drugih zakona. Ako mi pokušate dokazati da je to državno odgovono djelovanje i da je to djelovanje u skladu sa onim za što se zalažemo, vladavine parava u ovoj državi, i u sklopu toga antikoruptivnog djelovanja, ja bih zaista volio da čujem te argumente.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech