Kolega Simoviću, jesam li povrijedio Poslovnik? Premijer se nije pozvao na Poslovnik i obraćao se poslaniku, a ne meni. Ja vas pitam jesam li povrijedio Poslovnik.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech