Jeste u ona tri elementa na koja sam ukazao, a nakon dodatnog odgovora i tumačenja predsjednika Vlade, ja mislim da nije bilo nikakve potrebe i da se i poslovnički reaguje i traži pojašnjenje i izvinjenje.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech