Hvala, potpredsjedniče Skupštine. Ministre, u ime Kluba poslanika Bošnjačke stranke, postavljam sljedeće pitanje: „Koje mjere je preduzelo vaše ministarstvo u cilju obezbjeđivanja srazmjerne zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u službama Ministarstva unutrašnjih poslova i posebno u Upravi policije?Tražimo da nam saopštite i konkretne podatke o sadašnjem stanju u pogledu zastupljenosti pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica.“ Poznato je da je zastupljenost pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u proteklom periodu bila dosta nepovoljna i da nije ni približno oslikavala njihovo učešće u strukturi stanovništva, posebno u Upravi policije. Ova pojava bila je veoma izražena u organima ovog ministarstva i policije u opštinama gdje u značajnijem broju žive manjinski narodi. To veoma jasno pokazuje analiza, koju je prije dvije godine uradilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Postojeća zakonska rješenja odredbe Ustava, kao i Zakon o državnim službenicima i namještenicima i Zakon o unutrašnjim poslovima imaju ugrađena rješenja koja obezbjeđuju institut razmjerne zastupljenosti. Na osnovu podataka koje imamo iz pojedinih opština izgleda se, i pored dobrih zakonskih rješenja, veoma sporo mijenja stanje u korist veće zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda u ovim organima.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech